Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Aansprakelijk voor de fiscale of sociale schulden van uw medecontractant

15 mrt 17 Door Gregory Henin

Indien u als zelfstandige of via een vennootschap actief bent in de bouw-, vlees- of bewakingssector, dan dient u waakzaam te zijn op twee belangrijke momenten, namelijk op het moment dat u een contract afsluit met een firma en op het moment dat u een factuur van een firma moet betalen. Indien de firma op die momenten openstaande fiscale of sociale schulden heeft, dan bestaat het risico dat u hoofdelijk aansprakelijk bent voor de betaling van die schulden!

Wie kan hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van een medecontractant?

Zelfstandigen of vennootschappen die bepaalde activiteiten verrichten in de bouw-, vlees- of bewakingssector kunnen onder bepaalde voorwaarden aansprakelijk zijn voor de fiscale of sociale schulden van een firma waarmee ze een contractuele relatie hebben.

De hoofdelijke aansprakelijkheid is alleen maar van toepassing indien de firma fiscale of sociale schulden heeft op het ogenblik dat u een contract afsluit of op het ogenblik dat u een factuur van die firma moet betalen. Dit zijn twee cruciale tijdstippen waarop u moet nagaan of de firma een fiscale of sociale schuld heeft.

Hoe kan u controleren of de firma waarmee u werkt schulden heeft?

Met de nieuwe onlinedienst “Check Inhoudingsplicht” gaat u in één klik na of u een inhouding op factuur moet doen voor een firma die voor u werken in onroerende staat, bewakings- en/of toezichtdiensten of bepaalde activiteiten in de vleessector uitvoert. 

U dient deze online dienst te raadplegen telkens wanneer u een contract wenst af te sluiten en telkens wanneer u een factuur moet betalen.

Wat moet u doen indien de firma waarmee u werkt schulden heeft?

U moet een onderscheid maken tussen enerzijds de situatie waarbij u met de firma een contract wilt afsluiten en anderzijds het moment waarbij u een factuur van de firma moet betalen.

Indien u een contract wilt afsluiten met een firma die schulden heeft, dan dient u dit aan te kaarten en de firma te vragen om bewijsstukken voor te leggen die bevestigen dat die fiscale of sociale schulden inmiddels zijn afgelost.

Indien u een factuur van de firma moet betalen, dan moet u een inhouding doen op de factuur. U mag dus niet het volledig factuurbedrag betalen aan de firma. Indien het factuurbedrag lager is dan 7.143 euro (exclusief btw), dan bedraagt de inhouding steeds 15% van het factuurbedrag (exclusief btw) indien de firma fiscale schulden heeft en 35% indien de firma sociale schulden heeft. Indien het factuurbedrag hoger is dan 7.143 euro (exclusief btw), dan moet u eerst de firma verzoeken om een attest van de overheid af te geven. Na het ontvangen van het attest dient u ook hier in principe 15% of 35% in te houden tenzij de schuld op het attest lager is.

Gregory

Gregory

fiscaal adviseur

Schrijf u in op de sectornieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen.