Aansprakelijkheid voor de fiscale of sociale schulden van je medecontractant

sluit popup

Beste klant,

Naar aanleiding van de verstrengde coronamaatregelen hebben wij onze dienstverlening opnieuw bijgestuurd.

  • Onze kantoren werken met gesloten deuren. Je kan enkel mits afspraak naar kantoor komen.
  • Onze medewerkers blijven steeds bereikbaar via telefoon, Teams of mail.
  • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
  • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. Hier helpen we je graag verder.
  • Indien het gaat om een essentieel klantenbezoek dat niet digitaal georganiseerd kan worden, is een fysieke afspraak wel toegestaan, mits het respecteren van de nodige veiligheidsmaatregelen. Heb je een afspraak op kantoor of bij jou ter plaatse, dan word je vooraf geïnformeerd door je dossierbeheerder over de te respecteren hygiëne- en afstandsregels.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Johanna Waelkens

Voor wie geldt de hoofdelijke aansprakelijkheid?

Zelfstandigen of vennootschappen die activiteiten verrichten in de bouw-, vlees- of bewakingssector kunnen aansprakelijk zijn voor de fiscale of sociale schulden van een onderneming waarmee ze een contractuele relatie hebben. De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt enkel als de firma fiscale of sociale schulden heeft op het ogenblik dat je er een contract mee sluit of op het ogenblik dat je een factuur van die firma moet betalen. 

Wil je de hoofdelijke aansprakelijkheid vermijden? Dan moet je de zogenaamde “inhoudingsplicht” op facturen respecteren. Dit betekent dat je een deel van de factuur van je medecontractant niet aan hem betaalt, maar dat je een deel van het verschuldigde bedrag inhoudt en dat correct aan de RSZ en de FOD Financiën doorstort.

Hoe controleer je of de onderneming waarmee je werkt schulden heeft?

Met de onlinedienst “Check Inhoudingsplicht” ga je in één klik na of je een inhouding op de factuur moet doen voor een onderneming uit de betreffende sectoren. Op de website krijg je informatie in realtime, zonder financiële details. Je ziet actuele informatie van de RSZ en van de FOD Financiën samen in één overzichtelijk scherm.

Wat moet je doen als de onderneming waarmee je werkt schulden heeft?

Zie je op “Check Inhoudingsplicht” dat de onderneming schulden heeft bij de belastingen of de RSZ? Dan is actie vereist. Je houdt een deel van het te betalen bedrag van de factuur van je medecontractant in. Afhankelijk van het factuurbedrag, is een andere procedure van toepassing:

  • Is het bedrag van de factuur kleiner dan 7.143,00 euro (exclusief btw), dan moet je bij de betaling van de factuur 15 % van het factuurbedrag inhouden (exclusief btw) in het geval van fiscale schulden, en 35 % van het factuurbedrag (exclusief btw) bij sociale schulden.
  • Is het bedrag van de factuur gelijk aan of groter dan 7.143,00 euro (exclusief btw), dan moet je aan je (onder)aannemer een attest vragen waaruit het bedrag van zijn schuld blijkt. Je kan de inhouding dan beperken tot de bestaande schuld, als deze minder dan 15 % of 35 % van het factuurbedrag bedraagt.

Je betaalt het ingehouden bedrag op het rekeningnummer van de FOD Financiën, Inningscentrum, dienst Inhoudingen (voor fiscale schulden), dan wel van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (voor sociale schulden) en stuurt een kopie van je factuur naar de overheid.

 

Meer informatie?

Voor meer info over aansprakelijk voor de fiscale of sociale schulden van je medecontractant, neem je contact op met een SBB-kantoor in je buurt of raadpleeg je de website van de FOD Financiën en van de sociale zekerheid.