Tot wanneer geniet je de verhoogde kostenaftrek van 200% voor laadpalen?

Wilt jouw kmo-vennootschap een laadpaal installeren, dan kan ze onder bepaalde voorwaarden genieten van een verhoogde kostenaftrek van 200%. Maar let op, binnenkort daalt deze aftrek naar 150%. Komt jouw vennootschap nog in aanmerking?

Installatiedatum

Een vennootschap kan onder bepaalde voorwaarden de investering in een laadpaal verhoogd afschrijven. Het aftrekpercentage bedraagt 200% voor laadpalen die voor 1 april 2023 geïnstalleerd en operationeel zijn. Installeer je de laadpaal vanaf 1 april 2023, dan daalt dit percentage naar 150%.

Met andere woorden, de installatiedatum bepaalt het percentage van de verhoogde kostenaftrek. We illustreren dit met een cijfervoorbeeld.

Voldoet de laadpaal niet aan de voorwaarden van de verhoogde kostenaftrek, dan kan je de laadpaal afschrijven voor 100% en onder bepaalde voorwaarden de gewone investeringsaftrek toepassen. Voor meer informatie kan je hier terecht.

Cijfervoorbeeld

Jouw btw-plichtige kmo-vennootschap beslist om te investeren in een laadpaal aan haar bedrijfspand. Ze heeft recht op een btw-aftrek van 50% op de laadpaal en is onderworpen aan het vennootschapsbelastingtarief van 25%. Afhankelijk van de installatiedatum geniet ze de verhoogde kostenaftrek van 200% of 150%.
 

  Installatiedatum
  T.e.m. 31 maart 2023 Vanaf 1 april 2023
Brutokost laadpaal (incl. 21% btw) € 2.420 € 2.420
- 50% btw-aftrek € 210 € 210

- Vennootschapsbelasting 25%
               200% afschrijving op 5 jaar
               150% afschrijving op 5 jaar

€ 1.105
€ 4.420
-
€828,75
-
€ 3.315
Nettokost laadpaal € 1.105 € 1.381,25

Bij een installatie vanaf 1 april 2023 neemt de nettokost van de laadpaal toe met € 276. Ook al heeft jouw vennootschap de laadpaal reeds besteld, is het dus belangrijk om de installatie ervan niet uit te stellen.

Wil je een laadpaal plaatsen aan jouw eigen woning, dan moet je zeker ook dit artikel lezen.

Meer informatie?

Heb je na het lezen van dit artikel  nog vragen ? Neem contact op met onze experten. Wij helpen je graag op weg.