Omgevingsadvies
Ondernemers
Bouw

Omgevingsadvies van SBB helpt architect Jonas Bernaerts vooruit

Maaike Byl

Bouwen, verbouwen of uitbreiden als bedrijf gaat hand in hand met het indienen van een omgevingsaanvraag. Mogelijke hinder voor mens en milieu is daarbij de trigger. Als architect of ondernemer wil je vooruit met respect voor de omgeving, met als doel een ‘go’ voor de realisatie van je project. Bij zo’n omgevingsaanvraag spelen naast stedenbouwkundige aspecten vaak ook milieu-elementen mee in dossiers. Architect Jonas Bernaerts  kwam voor complexe dossiers in de (agro-)industrie bij SBB terecht.

Samen slim ondernemen

Onze klanten zijn gepassioneerde ondernemers. Stuk voor stuk leggen ze inspirerende trajecten af, met SBB aan hun zijde. In ‘Samen slim ondernemen’ laten we klanten aan het woord, en gaan we op zoek naar de diepere betekenis van #samen #slim #ondernemen.

Stedenbouwkundige en milieuvergunningen werden tot enkele jaren geleden apart behandeld, vandaag zijn ze gebundeld in de omgevingsvergunning. Concreet wil dit zeggen dat er 1 dossier ingediend wordt, met de architect aan zet voor het stedenbouwkundige luik, en een milieuadviseur voor de milieustudie. Architect Jonas Bernaerts haalt zo veel voordeel uit de tandem met Maaike Byl, milieuadviseur van SBB.

Milieuspecialist to the rescue

“Voor complexe dossiers in de (agro-)industrie kwam ik met mijn architectenbureau in contact met SBB”, vertelt Jonas. “De samenwerking is een must, doch geen noodzakelijk kwaad. Sinds onze eerste gezamenlijke dossiers raken we steeds beter op mekaar ingespeeld en zetten we constructieve stappen in onze expertise. De interpretatie van de milieuwetgeving verandert zo snel, dan helpt het om een milieuspecialist ter zake aan je zijde te hebben.”

“Inderdaad: constant bijbenen met de complexe en evoluerende milieurichtlijnen, die trouwens voor alle sectoren gelden… dat willen we onze klanten niet aandoen”, gaat Maaike verder. “Dat is namelijk ónze corebusiness. Een loods bouwen, een productiehal vergroten, investeringen in een publieke toegankelijk winkelruimte – bij heel wat projecten komt vandaag een omgevingsvergunning kijken. Bij SBB kan je rekenen op deskundige begeleiding voor vergunningsdossiers of milieuaangiftes, tijdens een controle of wanneer er nieuwe regelgeving op til is. We hebben een centraal kenniscentrum en een 30-tal adviseurs die altijd up-to-date zijn. Onze kennis groeit ook nog alle dagen, dankzij de diverse projecten die we mogen begeleiden en interne opleidingen. Als een dossier vastzit, dan neem je die lessen weer mee.”

Vergunningsresultaten boeken

Het gezamenlijk doel van architect en SBB: een positieve omgevingsvergunning verkrijgen, en dat begint met een goede voorbereiding. Samen een succesvol dossier indienen, betekent dat de input van beide partijen moet blenden. Jonas en Maaike hanteren dezelfde visie en dito aanpak.

  1. Advies: waar ligt het bedrijf, wat zijn de mogelijkheden, welke natuurgebieden zijn er in de buurt, moet er een vooroverleg plaatsvinden bij de gemeente?
  2. Plaatsbezoek: de belangen komen aan bod, alsook de haalbaarheid.
  3. Opmaak dossier: dit doen Jonas en Maaike elk voor hun luik, daarna brengen ze de informatie samen in het omgevingsloket.
  4. Indiening dossier: nu begint het echte werk, zoals gunstige adviezen verkrijgen of bijsturen indien nodig.

In principe lukt zo’n goedkeuring binnen de wettelijk vastgelegde termijn van 105 of 120 dagen, maar bij elke opmerking of wijziging dient de aanvraag te worden gewijzigd. We zijn nu bezig met de uitbreiding van een herstelplaats voor machines met bijkomende overdekte stalplaats”, zegt Jonas. “Daar zijn verschillende factoren die meespelen. Een voorbeeld zijn de te treffen brandweermaatregelen. Het dossier wordt vooraf doorgesproken met de brandweer, waardoor we bij indiening van de aanvraag sneller een gunstig advies verwachten. Buren kunnen bezwaren indienen bij een project, met hun eventuele opmerkingen gaan we aan de slag. Het voordeel is wel dat we sinds het omgevingsvergunningsdecreet tijdens de procedure ook nog stedenbouwkundige aanpassingen kunnen doen.”

Ontzorging met omgevingsadvies

“Het is niet zo dat de wetgeving strenger wordt, wel de interpretatie ervan”, aldus Maaike. “Vaak heerst er bij de aanvragers een onrealistisch beeld over hoe vergunningen werken, zowel op het vlak van stedenbouw als milieu. Verwachtingstermijnen zijn veelal niet realistisch. Dossiers vragen degelijk vooronderzoek, door onze ervaring kunnen we samen met architecten een vlottere start maken.” Denk hierbij aan eerstelijnsadvies rond omgevingsvergunningen, een ontwerp vertalen naar de milieureglementering of fungeren als aanspreekpunt voor lokale en provinciale overheidsdiensten. Met omgevingsadvies ontzorgt SBB niet alleen architecten, ook ondernemingen uit de meest uiteenlopende sectoren kunnen op hen rekenen.

“Opvallend in de samenwerking met SBB is dat we onze ervaringen samenbrengen”, besluit Jonas. “Vergunningsresultaten komen er met vallen en opstaan, we leren eruit en we kijken hiermee vooruit naar volgende dossiers. Zeer fijn om dit pad samen te kunnen bewandelen, zonder elkaar voor de voeten te lopen. En in the end kan ik me concentreren op wat ik het liefste doe: ontwerpen.”

Deze testimonial is tot stand gekomen in samenwerking met Architectura.

Ben je net als Jonas op zoek naar omgevingsadvies dat je vooruit helpt?