[Video] Starten als huisarts: eenmanszaak of vennootschap?

sluit popup

In het licht van de corona-problematiek hebben wij onze dienstverlening bijgestuurd:

  • Hoewel een afspraak maken op kantoor weer mogelijk is, willen we je vragen dit alleen te doen als dit strikt noodzakelijk is.
  • Onze kantoren werken niet langer met gesloten deuren. Heb je een afspraak? Gelieve je dan wel meteen bij binnenkomst aan te melden aan onze balie.
  • Onze medewerkers blijven verder steeds bereikbaar voor je via telefoon, Teams of mail.
  • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
  • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. We helpen je hier graag mee verder.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Nathalie Put
Startersadvies

Na je opleiding tot huisarts (HAIO) is de kans groot dat je aan de slag gaat als zelfstandig arts. En daarmee sta je meteen voor een belangrijke keuze: richt je een eenmanszaak of een vennootschap op?

Wat is het verschil?

Aan zowel een eenmanszaak als een vennootschap zijn voor- en nadelen verbonden. Het precieze onderscheid en welke optie de meeste huisartsen kiezen, leggen we uit in onderstaande video.

Een rekenvoorbeeld ter illustratie

Sofie gaat als zelfstandig huisarts aan het werk in haar stagepraktijk. Ze richt daarvoor een eenmanszaak op. 

Tabel 1: In haar eerste jaar verdient Sofie 125.000 euro bruto en maakt ze 35.000 euro beroepskosten . Haar winst bedraagt dus 90.000 euro. Hierop betaalt ze personenbelasting en sociale bijdragen, samen ongeveer 48.000 euro. De nettowinst bedraagt dan  42.000 euro, die Sofie vrij kan besteden en/of sparen.

Elke maand kan Sofie bijvoorbeeld 1.000 euro opzijzetten. Op het einde van het jaar heeft ze van de 42.000 euro nettowinst dus 12.000 euro gespaard. In principe heeft ze dan aan 30.000 euro nettowinst voldoende. 

Tabel 2: Stel dat Sofie overstapt naar een vennootschap en haarzelf als bestuurder maandelijks 2.500 euro netto uitkeert – wat jaarlijks neerkomt op een loonkost van 30.000 euro netto of ± 52.000 euro bruto. De inkomsten blijven dezelfde, al stijgen haar beroepskosten (bovenop de loonkost) met 4.000 euro omdat er extra kosten zijn verbonden aan een vennootschap. 

Door de overstap naar een vennootschap gelden er lagere belastingtarieven, waardoor Sofie naast 30.000 euro nettoloon nog 26.800 euro beschikbare reserves overhoudt. Die kan ze in de vennootschap houden of (deels of volledig) aan zichzelf uitkeren. In het laatste geval betaalt ze daar nog roerende voorheffing op, waardoor ze een mooie 18.800 euro overhoudt. Door te werken met een vennootschap houdt Sofie samen met haar netto-inkomen 48.800  euro over.

Tabel 1
Eenmanszaak*
Inkomsten 125.000
Onkosten -35.000
Winst 90.000
Sociale bijdragen -17.000
Personenbelasting -31.000
Nettowinst 42.000

 

Tabel 2
Vennootschap*
Inkomsten 125.000
Onkosten -35.000
Bijkomende kosten vennootschap** -4.000
Netto bezoldiging zaakvoerder -30.000
Sociale bijdragen op loon zaakvoerder -9.000
Bedrijfsvoorheffing op loon zaakvoerder -13.500
Winst 33.500
Vennootschapsbelasting (20%) -6.700
Beschikbaar resultaat 26.800
Roerende voorheffing (-30%) -8.000
Netto dividend 18.800
Netto bezoldiging 30.000
Totaal netto 48.800

*Alle bedragen in dit rekenvoorbeeld werden bewust afgerond. Dit heeft slechts een beperkte invloed op het werkelijke resultaat maar zo wordt abstractie gemaakt van kleine nuances en gemeentelijke verschillen. 
**Kost boekhouding, sociale bijdrage vennootschap, neerlegging jaarrekening, …

Conclusie

Heb je privégeld nodig om bijvoorbeeld een woning te kopen of te verbouwen, dan is een eenmanszaak doorgaans aangewezen. Hoef je daarentegen niet je volledige winst op te nemen, dan is een vennootschap mogelijk voordeliger. Hoe dan ook is de keuze voor een eenmanszaak of vennootschap er een die je best niet overhaast maakt.
 

In de praktijk: reken op je SBB-expert

Als huisarts ben je niet vertrouwd met boekhoudkundige regels. Dat is voer voor je boekhouder of accountant. Wij helpen jou met die en andere slimme keuzes, zodat jij je kan concentreren op wat echt telt: gezonde patiënten. Meer tips, informatie en inspiratie voor startende artsen vind je hier verzameld. Liever persoonlijk advies?

Neem dan contact op met één van onze experten.