Het overbruggingsrecht tijdens corona: de verschillende vormen op een rij

Isabel Dillen

De nieuwe verstrengde maatregelen ter bestrijding van het coronavirus laten jou als ondernemer zeker niet onberoerd. Om de getroffen ondernemers te helpen het hoofd te bieden aan de economische gevolgen van deze maatregelen wordt het overbruggingsrecht opnieuw verlengd en uitgebreid. 

Deze blog gaat over maatregelen in het kader van de COVID-19-epidemie en is mogelijk niet meer up-to-date. Raadpleeg de website van de overheid voor de meest recente informatie.

Drie vormen van overbruggingsrecht

Sinds het begin van de coronacrisis zijn er drie vormen van het overbruggingsrecht ontstaan. Als ondernemer kan je beroep doen op:

  • de relance-uitkering (ook wel heropstart-overbruggingsrecht) ter ondersteuning van de heropstart van jouw activiteit;
  • het crisis-overbruggingsrecht wanneer je verplicht moet sluiten of afhankelijk bent van verplicht gesloten sectoren;
  • en het klassieke overbruggingsrecht wanneer je ten gevolge van de coronacrisis je activiteiten volledig onderbreekt maar geen gebruik kan maken van het crisis-overbruggingsrecht. 

 

Het heropstart-overbruggingsrecht (relance-uitkering)

Normaal gezien liep het heropstart-overbruggingsrecht eind oktober af maar dit wordt nu verlengd tot 31 december 2020.

Je kan hiervan gebruik maken wanneer:

  • jouw zaak verplicht voor minstens één maand gesloten was tot 3 mei 2020 of langer ten gevolge van de maatregelen opgelegd door de overheid ter bestrijding van de Covid19-crisis;
  • je kan aantonen dat jij jouw activiteit volledig hebt hernomen maar dat je een daling ondervond van ten minste 10% van jouw omzet of van jouw bestellingen;
  • je voor dezelfde maand geen crisis-overbruggingsrecht geniet.

Voldoe je aan deze voorwaarden? Dan heb je recht op 1.291,69 euro als alleenstaande en 1.614,10 euro wanneer je een persoon ten laste hebt.

Het crisis-overbruggingsrecht 

Het crisis-overbruggingsrecht voorziet in een uitkering voor zelfstandigen die verplicht zijn te sluiten of afhankelijk zijn van dergelijke sector.

Je bent verplicht te sluiten?

Dan heb je recht op de overbruggingsuitkering voor elke maand waarin je minstens één dag verplicht was te sluiten. Ook wanneer de provinciale of lokale overheden bijkomende sluitingsverplichtingen opleggen wordt je als verplicht gesloten beschouwd.

Ben je niet verplicht te sluiten maar ben je wel afhankelijk van een verplicht gesloten sector? 

Ook dan maak je aanspraak op het crisis-overbruggingsrecht. Let wel! Je moet kunnen aantonen dat je in hoofdzaak afhankelijk bent van die sector. Ben je bijvoorbeeld een drankenhandelaar die zich tot de horeca richt dan maak je aanspraak op de uitkering. Lever je voornamelijk aan particulieren? Dan kan je niet beschouwd worden als ‘afhankelijk van een verplicht gesloten sector’ en maak je geen aanspraak.

Heb je recht op een dubbele uitkering van het crisis-overbruggingsrecht?

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen voorziet de overheid voor sommige ondernemers een dubbele uitkering van het crisis-overbruggingsrecht voor de maanden oktober en november. Je maakt aanspraak op een dubbele uitkering:

  • wanneer je rechtstreeks verplicht bent te sluiten; 
  • of je bent afhankelijk van een verplicht gesloten sector en je besluit om je activiteiten volledig te onderbreken voor de betrokken maanden.

Je maakt aanspraak op een enkele uitkering

  • wanneer je afhankelijk bent van een verplicht gesloten sector maar je wel blijft werken.

 

Op welk bedrag heb je recht als zelfstandige in hoofdberoep?

Een dubbele uitkering bedraagt 2.583,38 euro per maand als alleenstaande, of 3.228,2 euro per maand met gezinslast. Een enkele uitkering bedraagt net zoals bij de relance-uitkering 1.291,69 euro per maand als alleenstaande en 1.614,10 euro per maand met gezinslast.

 

Opgelet! Je valt niet onder bovenstaande maatregelen maar je uit eigen beweging jouw activiteiten moest staken ten gevolge van corona

Wanneer je indirect toch gedwongen bent om je activiteiten in de loop van een maand minstens 
zeven opeenvolgende werkdagen te onderbreken, dan maak je mogelijks aanspraak op het klassieke overbruggingsrecht

Meer info?

Wil je meer weten over de verschillende vormen van het overbruggingsrecht? Neem dan contact op met je dichtstbijzijnde SBB-kantoor. Onze accountants helpen je graag verder.

Isabel Dillen
Isabel Dillen
juridisch adviseur