Tijdelijke maatregel: het crisis-overbruggingsrecht

De overheid heeft bijkomende steunmaatregelen genomen voor jou in het kader van het overbruggingsrecht wanneer jij jouw activiteit gedwongen moet onderbreken door het coronavirus.

Deze blog gaat over maatregelen in het kader van de COVID-19-epidemie en is mogelijk niet meer up-to-date. Raadpleeg de website van de overheid voor de meest recente informatie.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

Tot en met augustus kwam (onder bepaalde voorwaarden) elke ondernemer die zijn zelfstandige activiteit door de coronacrisis onderbrak of zijn zaak sloot in aanmerking voor het overbruggingsrecht. Vanaf september kan je enkel nog gebruik maken van deze maatregel wanneer je verplicht wordt door de overheid jouw zaak te sluiten of wanneer je in grote mate afhankelijk bent van een verplicht gesloten sector. 

Dit op voorwaarde dat je bent aangesloten :

 • in hoofdberoep;
 • in bijberoep of gelijkstelling met bijberoep met een geïndexeerd zelfstandig inkomen in 2017 of in 2020 van minstens 6.996 euro en als actieve gepensioneerde met een geïndexeerd zelfstandig inkomen in 2017 vanaf 6.996 euro.

Het feit dat je als bijberoeper ook een uitkering geniet in het kader van tijdelijke werkloosheid doet hier geen afbreuk aan. 
Niet enkel jijzelf maar ook jouw helpers en meewerkende echtgeno(o)t(e) kunnen hiervan gebruik maken. Ben je bestuurder, zaakvoerder of werkende vennoot? Ook jij kan beroep doen op de maatregel indien jij jouw activiteiten moet onderbreken.

Onder welke voorwaarden?

Tot en met augustus gold volgende regeling:

 • werd je verplicht om geheel of gedeeltelijk te sluiten dan had je automatisch recht op de uitkering. 
 • staakte je op eigen initiatief jouw activiteit ten gevolge van corona dan had je recht op een uitkering wanneer je minimum 7 opeenvolgende kalenderdagen jouw activiteit onderbrak. 

Vanaf september is het crisis-overbruggingsrecht enkel nog toegankelijk wanneer je als ondernemer jouw zaak verplicht moet sluiten of wanneer je als ondernemer in grote mate afhankelijk bent van de verplicht gesloten sectoren. Val je binnen één van beide categorieën dan geniet je van het crisis-overbruggingsrecht. Val je hierbuiten en staak jij jouw activiteit omwille van corona? Dan kom je misschien in aanmerking voor het klassieke overbruggingsrecht.

Hoeveel bedraagt het overbruggingsrecht n.a.v. deze crisismaatregel en voor welke maanden wordt dit toegestaan?

De tijdelijke maatregel gold voor alle ondernemers voor de periode van 1 maart tot 31 augustus 2020. Deze maatregel werd na augustus verder verlengd tot en met december voor wie verplicht blijft te sluiten en ondernemers die in grote mate afhankelijk zijn van deze sectoren. Sluit je na augustus vrijwillig je zaak gedurende 7 opeenvolgende kalenderdagen dan kom je niet langer in aanmerking voor het overbruggingsrecht maar kom je misschien in aanmerking voor het klassieke overbruggingsrecht.

Hoeveel bedraagt het overbruggingsrecht? Je ontvangt een volledig maandbedrag van 1.291,69 euro per maand (1.614,10 euro als gezinshoofd) als zelfstandige in hoofdberoep en als 65-plusser zonder pensioen of bijberoeper met bijdragen zoals in hoofdberoep. Als bijberoeper of 65-plusser zonder pensioen met een geïndexeerd inkomen in 2017 of inkomen in 2020 tussen de 6.996 en 13.993,78 euro maak je aanspraak op de “halve” overbruggingsuitkering ter waarde van 645 euro/maand (807 euro/maand met gezinslast). Als gepensioneerd met een geïndexeerd inkomen in 2017 hoger dan 6.996 euro maak je eveneens aanspraak op de halve overbruggingsuitkering.

Voor de maanden oktober en november heb je recht op het dubbele van de crisisuitkering wanneer:

 • je behoort tot de verplicht gesloten sectoren 
 • of wanneer je in grote mate afhangt van dergelijke sector en jouw activiteit volledig onderbreekt.
   

Mag ik het overbruggingsrecht combineren met een arbeidsongeschiktheidsuitkering?

In principe niet. Heb je nu reeds recht op een ziekte-uitkering omdat je zelf ziek bent dan mag je dit niet combineren met het overbruggingsrecht. Wordt je echter ziek tijdens een maand van verplichte onderbreking dan verlies je jouw overbruggingsrecht niet onmiddellijk. Informeer je grondig bij jouw sociaal verzekeringsfonds!

Sinds juni ook een heropstartoverbruggingsrecht

Behalve het crisisoverbruggingsrecht voorziet de regering sinds juni ook in een heropstartoverbruggingsrecht (ook wel relance-uitkering genoemd). Om je te kunnen beroepen op deze maatregel moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 1. Jouw activiteit als zelfstandige was minstens één maand en tot 3 mei of later nog beperkt of verboden door de overheid.
 2. Je mag jouw activiteit opnieuw uitoefenen zonder beperkingen behalve wat dan de regels met betrekking tot sociale distancing betreft.
 3. Je wordt geconfronteerd met 10% omzetverlies of vermindering van bestellingen in het tweede kwartaal 2020 in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2018 of 2019.
 4. Je geniet in de maand waarvoor je deze uitkering vraagt geen klassiek overbruggingsrecht noch het crisis-overbruggingsrecht ten gevolge van corona.

Je kan tot eind december een overbruggingsrecht aanvragen ter ondersteuning van jouw opstart als bovenstaande voorwaarden tegelijkertijd vervuld zijn.

Hoe vraag ik dit aan?

De aanvraag gebeurt via jouw sociaal verzekeringsfonds. Vraag bijstand aan jouw accountant mocht dit niet lukken.