Het crisis-overbruggingsrecht en de relance-uitkering: tot wanneer kan je je aanvraag indienen?

Als ondernemer kan je als gevolg van het coronavirus en de genomen maatregelen door de overheid in bepaalde gevallen beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht. Daarnaast werd een heropstart-overbruggingsrecht in het leven geroepen. We zetten de maatregelen voor jou op een rij.

Deze blog gaat over maatregelen in het kader van de COVID-19-epidemie en is mogelijk niet meer up-to-date. Raadpleeg de website van de overheid voor de meest recente informatie.

Tot wanneer kan je het crisis-overbruggingsrecht aanvragen?

Sommige activiteiten zijn al sinds de start van de coronacrisis verboden andere activiteiten mochten intussen weer opgestart worden maar zijn ten gevolge van de tweede golf opnieuw verplicht gesloten. De overheid stuurt de maatregelen telkens bij in functie van de noodzaak. Tot eind augustus was het crisis-overbruggingsrecht voor een grote groep ondernemers toegankelijk. Vanaf september is dit echter beperkt tot wie verplicht moet sluiten of voor wie in grote mate afhankelijk is van dergelijke sector.

Tot eind augustus golden onderstaande maatregelen

Moest je van de overheid je zaak verplicht (geheel of gedeeltelijk) sluiten of  was je zelf gedwongen je activiteit minstens 7 opeenvolgende dagen te onderbreken als gevolg van de coronacrisis, dan kon je beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht.

Heel wat ondernemingen mogen intussen de deuren opnieuw openen. Geldt dat niet voor jou, dan kan je verder aanspraak maken op een uitkering tot 31 december 2020.

Mocht je opnieuw openen maar besliste je zelf om jouw activiteit gedurende 7 opeenvolgende dagen stop te zetten, dan liep jouw recht op een uitkering af op 31 augustus. Tot 31 augustus kon je nog aanspraak maken op een crisisoverbruggingsuitkering wanneer je aan de hand van objectieve elementen een duidelijk verband kon aantonen tussen de onderbreking van jouw activiteit en de coronamaatregelen. 

Nieuwe regeling vanaf september

Vanaf september kan je – als je niet verplicht moet sluiten en ook niet afhankelijk bent van een verplicht gesloten sector - terugvallen op de mogelijkheden die het klassieke overbruggingsrecht verder voorziet. De klassieke vorm van overbruggingsrecht is toepasselijk bij faling, collectieve schuldenregeling én bij gedwongen onderbreking waarbij je door externe omstandigheden je activiteit moet stopzetten. De coronacrisis valt dus ook onder deze definitie. Ben je wel opnieuw verplicht gesloten of ben je afhankelijk van dergelijke sector? Lees dan zeker hier verder.

Het heropstart-overbruggingsrecht

Behalve het crisis-overbruggingsrecht voorziet de regering sinds juni ook in een heropstart-overbruggingsrecht (ook wel relance-uitkering genoemd). Als zelfstandige heb je recht op deze uitkering als je je activiteiten verplicht minstens één volledige kalendermaand stop moest zetten door de sluitingsmaatregelen en je ten vroegste na 3 mei weer werd toegelaten deze activiteiten te hernemen.

Ook dit recht wordt verlengd. Tot en met december kan je het overbruggingsrecht ter ondersteuning van jouw opstart aanvragen als je voldoet aan alle voorwaarden.

 

Meer informatie?

Wil je meer weten over het crisis-overbruggingsrecht en/of het heropstart-overbruggingsrecht? Neem contact op met een SBB-kantoor in je buurt. We helpen je graag verder.

Isabel Dillen
Isabel Dillen
juridisch adviseur