Hoe pas je het klassieke overbruggingsrecht toe in tijden van corona?

Je onderbreekt jouw activiteit ten gevolge van corona maar valt niet onder de voorwaarden van het crisis-overbruggingsrecht? Misschien kan het klassieke overbruggingsrecht soelaas bieden.

Deze blog gaat over maatregelen in het kader van de COVID-19-epidemie en is mogelijk niet meer up-to-date. Raadpleeg de website van de overheid voor de meest recente informatie.

Wanneer heb je recht op het klassieke overbruggingsrecht?

De klassieke vorm van overbruggingsrecht is toepasselijk in geval van faling, collectieve schuldenregeling én bij gedwongen onderbreking. 

 

Wat is een gedwongen onderbreking?

Je spreekt van een gedwongen onderbreking als je door externe omstandigheden je activiteit moet stopzetten. Daaronder valt ook ‘elke gebeurtenis met economisch impact’.

 

De coronacrisis heeft een economische impact en voldoet dus aan deze voorwaarde. Vanaf september 2020 kan je het klassiek overbruggingsrecht wegens gedwongen onderbreking bijvoorbeeld aanvragen als:

  • een groot deel van jouw werknemers thuis zitten in quarantaine;
  • je zelf in quarantaine moet en je jouw activiteit niet van thuis uit kan organiseren;
  • je productie stilvalt door leveringsproblemen;
  • ...

 

Hoeveel bedraagt de premie?

Het maandbedrag is even hoog als de enkele uitkering van het crisis-overbruggingsrecht. De gedwongen onderbreking kan echter ook voor kortere onderbrekingen (minder dan één maand) worden toegekend. Voor korte onderbrekingen van minder dan één maand heb je recht op volgende forfaitaire uitkeringen:

  • Minstens 7 dagen en maximaal 13 dagen onderbreking: 322,92 euro (405,53 euro met gezinslast).
  • Minstens 14 dagen en maximaal 20 dagen onderbreking: eenmalig 645,85 euro (807,05 euro met gezinslast).
  • Minstens 21 dagen en maximaal 27 dagen onderbreking: eenmalig 968,77 euro (1.210,58 euro met gezinslast).
  • Minstens 28 dagen onderbreking: eenmalig 1.291,69 euro (1.614,10 euro met gezinslast).

 

Let wel! Aan dit klassieke overbruggingsrecht zijn specifieke voorwaarden verbonden. Een aantal van deze voorwaarden worden wel versoepeld voor alle situaties van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021. Je leest er hier alles over.

Meer weten?

Ondervind je moeilijkheden en wens je jouw activiteit te onderbreken? Informeer dan zeker bij jouw sociaalverzekeringsfonds of je hiervoor in aanmerking komt. 

Isabel Dillen
Isabel Dillen
juridisch adviseur