Nieuwe steunmaatregel voor de horeca: vrijstelling van de bijdrage aan het FAVV voor 2020

sluit popup

In het licht van de corona-problematiek hebben wij onze dienstverlening bijgestuurd:

  • Hoewel een afspraak maken op kantoor weer mogelijk is, willen we je vragen dit alleen te doen als dit strikt noodzakelijk is.
  • Onze kantoren werken niet langer met gesloten deuren. Heb je een afspraak? Gelieve je dan wel meteen bij binnenkomst aan te melden aan onze balie.
  • Onze medewerkers blijven verder steeds bereikbaar voor je via telefoon, Teams of mail.
  • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
  • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. We helpen je hier graag mee verder.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Johanna Waelkens

Wat houdt de maatregel in?

Alle bedrijven actief in de voedselketen die onder de controle vallen van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen), zijn onderworpen aan een jaarlijkse heffing.

Indien jouw bedrijf onder deze controle valt, kan je beroep doen op een vrijstelling van deze jaarlijkse bijdrage. Deze kwijtschelding varieert tussen 49,24 euro en 3.433,82 euro per onderneming, afhankelijk van de omvang van het bedrijf en het aantal werknemers.

Deze vrijstelling geldt voor het jaar 2020.

Voor wie geldt de maatregel?

De maatregel is van toepassing op ondernemingen in de horecasector (hotels, restaurants, cafés) en de voedselsector (marktkramen, foodtrucks), en dit op het gehele Belgische grondgebied.

Grote ondernemingen die reeds in moeilijkheden waren op 31 december 2019 kunnen niet genieten van deze maatregel. Micro- en kleine ondernemingen die op 31 december 2019 moeilijkheden ondervonden, hebben echter wel recht op de steunmaatregel, op voorwaarde dat ze zich niet in een procedure van gerechtelijke reorganisatie bevinden.

Er zouden zo’n 62.000 horeca-uitbaters recht hebben op de steun, en zo’n 3.500 mobiele voedselverkopers. 

Overige maatregelen voor de horeca

Naast deze nieuwe steunmaatregel, gelden er al een heel aantal corona steunmaatregelen voor de horecasector. Een overzicht:

 

Meer weten?

Wil je meer informatie over deze nieuwe steunmaatregel? Die vind je hier.