Hoe breng ik mijn webshop in regel met de belangrijkste juridische richtlijnen?

Isabel Dillen
Zakelijk-juridisch advies

Nieuwe btw-regels voor e-commerce

Vanaf 1 juli 2021 gelden er in de Europese Unie nieuwe btw-regels voor e-commerce. Deze zijn van toepassing op verkopen door ondernemers aan particulieren die in een andere lidstaat zijn gevestigd. In deze blog doen we de belangrijkste nieuwigheden uit de doeken.

 

De opmaak van de website

Er bestaat een uitgebreide informatieplicht waaraan je website moet voldoen. Jouw consument moet voldoende informatie krijgen over jouw product of dienst vooraleer hij zijn bestelling plaatst. Hij moet gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegang krijgen tot bepaalde informatie en de informatie op jouw site moet ondubbelzinnig, helder en begrijpelijk zijn weergegeven. Deze noodzakelijke informatie plaats je niet alleen op je website maar neem je ook op in je algemene voorwaarden. Denk hierbij aan:

  • de gegevens van jouw onderneming (naam, rechtsvorm, ondernemingsnummer ...);
  • informatie inzake de werking van je webshop;
  • inlichtingen aangaande de aangeboden producten of diensten;
  • en de betaal- en leveringswijze.

 

De algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden moet je je klant naast de gebruikelijke standaardclausules verplicht informeren over zijn herroepingsrecht. Dit is zijn recht om afstand te doen van zijn aankoop zonder opgave van een reden of betaling van een schadevergoeding. Geef op voorhand duidelijk aan:

  • onder welke voorwaarden het herroepingsrecht kan uitgeoefend worden; 
  • de termijn waarbinnen dit dient te gebeuren (dit is een wettelijke termijn van 14 dagen); 
  • de modaliteiten om het herroepingsrecht rechtsgeldig te kunnen inroepen. 

Je bent verplicht via je webshop of de algemene voorwaarden een invulformulier ter beschikking stellen dat jouw consument kan invullen indien hij van zijn herroepingsrecht wenst gebruik te maken. Let wel! In bepaalde situaties is het herroepingsrecht niet van toepassing. Denk maar aan een bestelling van producten op maat (zoals een gepersonaliseerde T-shirt) of voor goederen met een beperkte houdbaarheid. 

Naast je uitleg over het herroepingsrecht moet je ook toelichting verschaffen over de wettelijke garantieregeling en de klachtenprocedure. In het kader van de klachtenprocedure is het belangrijk dat de klant weet waar hij terecht kan met zijn klacht. Maar ook het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbank moet je opnemen in je algemene voorwaarden.

Weet dat naast deze verplichte clausules er ook nog andere wettelijke voorwaarden van toepassing zijn zoals bijvoorbeeld de consumentenwetgeving waarmee je dient rekening te houden bij de opmaak van je algemene voorwaarden. 

Het is essentieel dat jouw klant je algemene voorwaarden aanvaardt vooraleer hij een bestelling plaatst. Hij moet bovendien de mogelijkheid hebben om de algemene voorwaarden op te slaan. Voorzie daarom bijvoorbeeld een vakje dat jouw klant moet aanvinken waarmee hij bevestigt dat hij de voorwaarden heeft gelezen en hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. En dit alvorens hij kan verdergaan naar de bestel- of betaalpagina. 

GDPR

Sinds 2018 moet elke onderneming voldoen aan de GDPR-regelgeving. De GDPR of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een geheel aan regels om de gegevens van Europese burgers beter te beschermen. Voor jouw website betekent dit enerzijds de vereiste van een privacy policy en anderzijds een cookie policy. 

De privacy policy heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens (naam, adres …). Je geeft hierin aan welke gegevens van de klant je zal verzamelen, hoe ze beschermd worden, de bewaartermijn en dergelijke meer. 

Ook cookies die een gebruiker van je site achterlaat zijn persoonsgegevens. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen bij het gebruik van je webshop. Het kan gaan om essentiële cookies om jouw website te laten functioneren maar het kan ook gaan om cookies die niet strikt noodzakelijk zijn maar die bijvoorbeeld de persoonlijke voorkeuren van je bezoekers in kaart brengt. Deze laatste soort cookies hebben niets te maken met de technische ondersteuning van je website en kunnen gebruikers identificeren waardoor ze dus persoonsgegevens bevatten. Ga dus na welke cookies jouw webshop gebruikt en voorzie in je cookie policy informatie omtrent het soort cookies dat je verzamelt, waarom je dat doet en hoelang je ze bewaart.

 

Je investeringen van je webshop fiscaal optimaliseren?

Naast de juridische richtlijnen zijn er ook aandachtspunten op het vlak van inkomstenbelastingen. Denk bijvoorbeeld aan het al dan niet hebben van een vaste inrichting in een ander land en de gevolgen ervan, alsook aan de toepassing van de investeringsaftrek. In deze blog lees je er meer over.

Meer weten over de juridische aspecten van je webshop?

Heb je nog vragen over de juridische aandachtspunten van je webshop? Neem dan contact op met je dichtstbijzijnde SBB-kantoor.