Hoe kan ik de investeringen in mijn webshop fiscaal optimaliseren?

Rani Van Lysebeth
Fiscaal advies

Vaste inrichting

België heeft met de meeste andere landen een verdrag gesloten om dubbele belasting te vermijden. Deze verdragen bepalen onder andere wanneer er sprake is van een vaste inrichting. Wanneer je een vaste inrichting hebt in een ander land, dan maakt deze zogezegd deel uit van jouw Belgische onderneming. Er bestaan drie soorten vaste inrichtingen: een materiële inrichting, een persoonlijke inrichting en een digitale inrichting.

Er is sprake van een materiële inrichting indien er een duurzame en materiële aanwezigheid is in het buitenland waar de beroepswerkzaamheid van jouw Belgische onderneming wordt uitgeoefend. Dit zijn twee voorbeelden:

  • Je bent een Belgische onderneming en je hebt een kantoor in Nederland. Je bent hier regelmatig ter plaatse, en er is personeel aanwezig in het kantoor. In dit voorbeeld is er een materiële inrichting.
  • Heb je een loutere goederenvoorraad in Nederland, dan is dit geen materiële inrichting.

Een persoonlijke inrichting heeft geen materiële vereiste zoals bij de voorgaande vaste inrichting. Wanneer je een vertegenwoordiger hebt in het buitenland die jouw Belgische onderneming effectief vertegenwoordigt en verbindt met de plaatselijke klanten en leveranciers, dan heb je een persoonlijke inrichting. Opgelet, voor bepaalde landen is de definitie van een persoonlijke inrichting verruimd met het Multilateraal Instrument (afgekort MLI).

Tenslotte voorzien enkele dubbelbelastingverdragen in een zogenaamde digitale inrichting. We spreken van dergelijke inrichting als je bijvoorbeeld een server huurt of in eigendom hebt in het buitenland.

 

Wat zijn de gevolgen van een vaste inrichting? 

De inkomsten van de vaste inrichting zijn belastbaar in het land waar de vaste inrichting is gevestigd. Dit heeft fiscale gevolgen waarbij ook een verhoogde administratieve verplichting in de boekhouding komt zien.

 

Investeringsaftrek

Daarnaast kan je als e-commercespeler een bijkomende aftrek genieten op jouw belastbare inkomsten, dit is de zogenaamde investeringsaftrek. Investeringen zijn doorgaans afschrijfbaar naarmate hun vermoedelijk economische gebruiksduur. Bij nieuwe investeringen kan je, bovenop deze afschrijving, 25% van de investeringskost extra aftrekken. Hierdoor zullen je inkomsten dalen en bijgevolg jouw inkomstenbelasting.

Moet je de investering in België gebruiken om de investeringsaftrek toe te passen? De wet vermeldt expliciet dat je de investering in België moet gebruiken, maar de belastingadministratie aanvaardt een effectief gebruik in het buitenland wanneer de inkomsten uit die investering belastbare inkomsten zijn in België.

Een voorbeeld: je inkomsten bedragen 250.000 euro. Je doet een investering in hardware ten belope van 100.000 euro. De economische levensduur van hardware is vastgelegd op vijf jaar, je mag 20.000 euro gedurende vijf jaar aftrekken van jouw inkomsten. Daarbovenop mag je 25.000 euro extra aftrekken door de investeringsaftrek. Door de afname van jouw belastbare inkomsten zullen jouw belastingen dalen.
 

  Investeringsaftrek Zonder investeringsaftrek
Inkomsten € 250.000 € 250.000
Afschrijving € 20.000 € 0
Investeringsaftrek € 25.000 € 0
Belastbare inkomsten € 205.000 € 250.000
Belastingen € 51.250 € 62.500

Zorg ervoor dat je in orde bent met de juridische en btw-aspecten van je webshop

Bij het hebben van een webshop komt heel wat regelgeving kijken, zoals juridische aspecten en aandachtspunten omtrent btw.

Vragen over fiscale optimalisaties van je webshop?

Heb je nog vragen over hoe je je investeringen fiscaal kan optimaliseren, neem dan contact op met een SBB-kantoor in je buurt.