Land- of tuinbouwer? Samen werken we aan je toekomst

Begeleiding grensboeren

We hebben in Vlaanderen veel agrarische klanten in het grensgebied met Nederland en met Wallonië. Fiscale aspecten, zoals de btw-regeling, en zeker de sectorwetgeving zijn over de grenzen vaak erg verschillend van Vlaanderen. ‘Grensboeren’ stoten daarbij op specifieke problemen die we in overleg met plaatselijke agrarische adviesbureaus, zoals ACCON/AVM, op een efficiënte manier aanpakken.

  • Btw-aspecten bij grensoverschrijdende handel
  • GLB-premies en -aangiftes in Nederland en Wallonië
  • Problematiek rode diesel