Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Hoe werkt de groepsbijdrage voor vennootschappen?

21 jan 19 Door Gregory Henin

Voor een groep van vennootschappen was het lange tijd onmogelijk om de winst van zijn ene vennootschap te compenseren met het verlies van zijn andere vennootschap. Met de introductie van de ‘groepsbijdrage’ komt daar verandering in en kent België voor het eerst een systeem van fiscale consolidatie. Aan de maatregel zijn natuurlijk wel een rist voorwaarden verbonden.

Naar een systeem van fiscale consolidatie

België kent geen systeem van fiscale consolidatie waarin twee of meerdere vennootschappen van een groep één gezamenlijke belastingaangifte indienen. Dit heeft als groot nadeel dat de winst van een vennootschap niet kan worden gecompenseerd met het verlies van een andere vennootschap van de dezelfde groep.

Daar komt nu verandering in. Voor boekjaren die ten vroegste starten op 1 januari 2019 is een soort fiscale consolidatie mogelijk dankzij de ‘groepsbijdrage’. Om van dit belastingvoordeel te genieten, moet u wel aan deze voorwaarden voldoen:

1. Langdurige band tussen de twee vennootschappen

Consolidatie kan enkel tussen een moeder- en dochtervennootschap of twee zustervennootschappen van dezelfde groep. Bovendien moet de rechtstreekse participatie van de moedervennootschap in de dochtervennootschap minstens 90% bedragen en dat al voor 5 onafgebroken jaren.

Een consolidatie is dus enkel toegelaten in de volgende situaties:

  1. Een moedervennootschap compenseert haar winst met het verlies van een dochtervennootschap;
  2. Een dochtervennootschap compenseert haar winst met het verlies van een moedervennootschap;
  3. Een zustervennootschap X compenseert haar winst met het verlies van een zustervennootschap Y.

2. Verlies van het huidige boekjaar

De regeling gaat enkel op voor verlies in het recentste boekjaar. Oudere verliezen van vennootschappen kunnen niet gecompenseerd worden met de winsten van andere.

3. Overeenkomst noodzakelijk

De compensatie gebeurt niet automatisch en is enkel mogelijk op basis van een overeenkomst tussen de moeder- en dochtervennootschappen, of tussen de dochtervennootschappen onderling.

Hoe werkt zo’n overeenkomst?

Een groepsbijdrage-overeenkomst bepaalt dat de winstgevende vennootschap een groepsbijdrage doet aan de verlieslatende vennootschap om dat verlies op te vangen. Die bijdrage is louter fiscaal en is geen effectieve vermogensoverdracht. De winstgevende vennootschap mag de groepsbijdrage aftrekken van haar winst, waardoor ze een lagere vennootschapsbelasting geniet. De verlieslatende vennootschap hoeft dankzij de bijdrage geen verlies meer over te dragen naar een volgend boekjaar.

Opgelet!

De winstgevende vennootschap moet wel nog een vergoeding doorstorten naar de verlieslatende vennootschap, voor het bedrag van de belastingbesparing die ze genoot. Die doorstorting is fiscaal niet aftrekbaar bij de winstgevende vennootschap en uiteraard ook niet belastbaar bij de verlieslatende vennootschap.

Voorbeeld: een holding sluit het boekjaar af met een verlies van 50.000 euro. Een dochtervennootschap boekte echter een winst van 100.000 euro. Via een overeenkomst kan die dochtervennootschap een groepsbijdrage van 50.000 euro doen aan de holding. Zo heeft die laatste geen overdraagbare verliezen, en wordt de dochtervennootschap op slechts 50.000 euro winst belast. Dat is een besparing van 14.790 euro indien de winst van de holding wordt belast aan het gewone tarief van 29,58%. Die besparing moet de dochtervennootschap doorstorten naar de holding.

 

 

Besluit

Met mogelijk het einde van uw boekjaar in zicht, loont het zeker om de verliezen en winsten van uw vennootschappen tegenover elkaar af te zetten. Vragen hierover of advies gewenst? Neem vrijblijvend contact op met één van onze financiële adviseurs. We bekijken het graag samen met u.

Gregory

Gregory

fiscaal adviseur

Schrijf u in op de sectornieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen.