Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

SBB Online, de e-accountant van SBB

Digitaal communicatiekanaal tussen de SBB-accountant en zijn klanten

Met SBB Online heeft SBB de communicatie en interactie tussen klant en dossierbeheerder aanzienlijk vereenvoudigd. Klanten kunnen vanzelfsprekend nog steeds terecht bij hun SBB-adviseur. Daarnaast hebben ze met SBB Online een bijkomend aanspreekpunt dat 24 uur op 24 beschikbaar is. Net zoals bij internetbankieren kan een klant zelf – waar en wanneer het hem past – een aantal taken uitvoeren, zonder tussenkomst van de consulent en zonder verplaatsing naar het kantoor.

 

Accountancysoftware

Via Boekhouding Online kunnen klanten voor een kleine maandelijkse vergoeding hun volledige boekhouding online voeren en via internet overal raadplegen. Ze spreken met hun consulent af welke boekingen ze zelf willen doen. De rest (controles, afwerkingen, back-up, beveiliging, updates, enz.) laten ze aan het SBB-kantoor over.

 

Andere SBB Online-programma's voor klanten

Op SBB Online kunnen klanten, waarvoor wij de boekhouding of het milieudossier beheren, gratis gebruikmaken van een aantal interessante applicaties.

 

In Rapport Online kunnen klanten hun belangrijke boekhoudgegevens zoals openstaande klanten, balansen, resultatenrekeningen, omzetcijfers, leverancierslijsten, enz. online opvragen.

F@ctuur Online en AB Online zijn gebruiksvriendelijke programma's om facturen en aankoopborderellen op te maken en om klant-, leveranciers- of artikelgegevens te beheren. Alles wordt automatisch opgeladen in de boekhouding.

Met Kasboek Online kunnen klanten op een eenvoudige manier hun kasverrichtingen bijhouden. Ze kunnen er de verrichtingen rechtstreeks wegschrijven in de accountancysoftware die gebruikt wordt in het kantorennet.

Ook voor de milieuadministratie biedt SBB een sectorgericht registratiepakket: Agri Online. Landbouwers kunnen via dit geïntegreerd programma de belangrijkste bedrijfsparameters op vlak van milieu opvolgen en de verplichte registers bijhouden.

   

Dankzij de koppeling met de accountancy- en milieusoftware van onze kantoren, zorgt SBB voor een regelmatige back-up en een performante virusbescherming van uw gegevens.

 

Bron van informatie

Klanten kunnen via SBB Online ook hun vergunningen en contactgegevens up-to-date houden. Ze vinden er ook de coördinaten en de administratieve formulieren van de belangrijkste overheidsinstanties waartoe ze zich moeten richten. Bovendien wordt het binnenkort ook mogelijk om in SBB Online al uw belangrijke juridische documenten digitaal te inventariseren. Andere informatiebronnen zijn:

  • korte en uitgebreide nieuwsberichten
  • interessante links
  • handige financiële berekeningsprogramma’s