Crisismaatregelen: ondersteuning tijdens de energie- en Oekraïnecrisis

Isabel Dillen
Fiscaal advies

Op federaal niveau

1.    Fiscale maatregelen

Als ondernemer kan je beroep doen op de volgende maatregelen op fiscaal vlak:

 • Er geldt een verlaagd btw-tarief van 6% voor aardgas en warmte op de levering van 1 augustus 2022 t.e.m. 31 maart 2023;
 • De bijzondere accijnzen op elektriciteit en het totaalaccijnstarief op gas worden naar het Europees minimum herleid van november 2022 t.e.m. maart 2023;
 • Vergoedingen toegekend vanaf 1 juli 2022 door gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten naar aanleiding van de energiecrisis zijn vrijgesteld van inkomstenbelastingen;
 • Vanaf 1 november 2022 wordt een algemeen betalingsuitstel van de bedrijfsvoorheffing van twee maanden toegestaan;
 • Er is een nieuw belastingkrediet ingevoerd voor de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen van 1 maart t.e.m. 31 december 2022.
 • Je kan een afbetalingsplan voor jouw fiscale schulden en een betalingsuitstel voor inkomstenbelastingen aanvragen.

2.    Sociale steunmaatregelen

Niet enkel als ondernemer maar ook als werkgever kan je rekenen op een aantal steunmaatregelen.

Als ondernemer

 • Verlaging van je voorlopige bijdragen: via een vereenvoudigde procedure vraag je een vermindering van jouw voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2022 op voorwaarde dat je geraamd beroepsinkomen van het jaar 2022 lager ligt dan je inkomsten van 2019. Ook in 2023 kan je vermindering van voorlopige bijdrage vragen als je geraamde beroepsinkomsten lager liggen dan je inkomsten van 2020. De vermindering moet worden aangevraagd bij het sociaalverzekeringsfonds.
 • Betalingsuitstel van jouw sociale bijdragen: je kan voor jouw bijdrage van het vierde kwartaal 2022 en het eerste kwartaal 2023 uitstel van betaling vragen. Je betaalt de voorlopige bijdrage van:
  • het vierde kwartaal 2022  ten laatste voor 15 december 2023;
  • het eerste kwartaal 2023 ten laatste voor 31 maart 2024;
  • en dit zonder dat er verhogingen worden aangerekend. 
    
 • Vrijstelling sociale bijdragen: betaal je bijdragen zoals in hoofdberoep of ben je aangesloten als meewerkende echtgeno(o)t(e) of gepensioneerde zelfstandige? Dan kan je voor het vierde kwartaal 2022 en later ook voor het eerste kwartaal 2023 via een vereenvoudigde aanvraag vrijstelling van bijdragen aanvragen. 
 • Overbruggingsrecht: de stijging van de energieprijzen en de daarmee gepaard gaande toename van de energiekost in de totale productiekosten/beroepskosten is een gebeurtenis met economische impact. Als zelfstandige, helpers of meewerkende echtgeno(o)t(e) kom je in aanmerking voor het klassiek overbruggingsrecht wanneer je beslist om je zelfstandige activiteit te onderbreken of stop te zetten omdat de uitoefening van je activiteit minder rendabel is door de stijging van de energieprijzen.

Een gedetailleerd overzicht van de maatregelen kan je nalezen op de site van RSVZ.

Als werkgever 

3.    Moratorium faillissementen

De energiecrisis brengt bedrijven aan het wankelen waardoor de overheid opnieuw voorziet in een moratorium op faillissementen. Concreet betekent dit dat je als ondernemer niet failliet kan worden verklaard op vraag van je schuldeisers. Niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. Dit geldt immers enkel voor ondernemingen getroffen door de energiecrisis als gevolg van acties door de leverancier.

Op Vlaams niveau

1.    Vlaamse energiesteun

Bedrijven die voldoende gezond waren vóór de crisis en nu operationele verliezen lijden door de energiecrisis en bedrijven die in 2021 minstens 7.500 euro aan energie-uitgaven hadden, komen in aanmerking voor deze maatregel. 
De steun is enkel mogelijk onder strikte voorwaarden. De aanvraag gebeurt via de website van VLAIO. De start van de online indieningsperiode voor deze steun is voorzien vanaf eind november.  

2.    Vlaamse overbruggingslening

Sinds augustus is de overbruggingslening ook beschikbaar voor Vlaamse kmo’s die liquiditeitsnoden hebben naar aanleiding van de Oekraïnecrisis en kosten die voortvloeien uit de toename van het algehele prijsniveau.

Het gaat om voordelige leningen met een looptijd van maximaal 5 jaar die aangevraagd kunnen worden vanaf 3 januari 2023 tot en met 15 december 2023. De toepasselijke rente wordt bepaald door de grootte van de onderneming en looptijd van de lening, op volgende manier:

  Kmo Grote onderneming
Looptijd van 36 maanden 2% 2,5%
Looptijd van 60 maanden 2,5% 3,5%

Binnen het maximale leningsbedrag van 2.000.000 euro, onder voorwaarden, is het mogelijk om tot drie leningen aan te gaan. Dit aantal is inclusief reeds verleende overbruggingsleningen.

Meer informatie en de gedetailleerde voorwaarden vind je op de website van VLAIO.

3.    Uitbreiding scope Belgian Recovery Fund

De investeringsscope van de Belgian Recovery Fund wordt uitgebreid om de solvabiliteit van onze ondernemingen te beschermen. 

 

Meer weten?

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen, neem contact op met je dossierbeheerder.