Vlaamse overbruggingslening: verlenging en uitbreiding

Hoge energieprijzen, aanhoudende inflatie, stijgende personeelskosten … Heel wat ondernemingen krijgen vandaag te maken met liquiditeitsspanningen. Met de overbruggingslening wil de Vlaamse overheid bedrijven ondersteunen die intrinsiek gezond zijn, maar met acute liquiditeitsproblemen kampen als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Wat is de Vlaamse overbruggingslening?

De overbruggingslening werd initieel in het leven geroepen om de coronacrisis het hoofd te bieden, maar werd later doorgetrokken naar de Oekraïnecrisis. Recent werd het toepassingsgebied van de lening nog verder uitgebreid zodat nog meer ondernemingen in aanmerking komen. Bovendien werd ook het maximale bedrag opgetrokken en de maximale looptijd verlengd. Zo kan je nu tot maximum 2 miljoen euro lenen over een looptijd tot maximaal 5 jaar.

Wie kan deze lening aanvragen?

Zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen kunnen deze financieringsvorm aanvragen. Uiteraard moet je onderneming actief zijn in het Vlaamse gewest. Enkel indien je kan aantonen dat je onderneming voor de crisis gezond was, kan je in aanmerking komen voor deze lening. Je moet ook kunnen aantonen dat je over voldoende terugbetalingscapaciteit beschikt.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken?

  • Bedrag: min. 10.000 euro en max. 2.000.000 euro (onder voorwaarden en rekening houdend met de terugbetalingscapaciteit, leningen boven 400.000 euro worden beoordeeld door een kredietcomité)
  • Looptijd: 3 of 5 jaar
  • Terugbetaling: het kapitaal wordt maandelijks in gelijke schijven terugbetaald na een vrijgestelde periode van 24 maanden, rente wordt maandelijks betaald vanaf de eerste maand na uitbetaling van de lening
  • De rente is vastgelegd voor de looptijd van de lening, maar wordt bepaald aan de hand van de grootte van de onderneming en looptijd van het krediet. Op 1 april 2023, 1 juli 2023 en 1 oktober 2023 zullen onderstaande rentepercentages geactualiseerd worden in functie van de marktrente. Voor leningen aangevraagd voor 1 april 2023 gelden de volgende rentevoeten:
  KMO Grote onderneming
Looptijd van 36 maanden 2% 2,5%
Looptijd van 60 maanden 2,5% 3,5% 
  • Opname: de lening kan opgenomen worden op basis van voorgelegde facturen die betrekking hebben op de periode van 1 augustus 2022 tot en met 15 december 2023

Meer weten of een overbruggingslening aanvragen?

Voor meer details verwijzen we je graag door naar de website van VLAIO.

Je kan de overbruggingslening online aanvragen via het e-loket ondernemers. Dit kan tot 15 december 2023 12u of tot uitputting van de beschikbare budgetten. 

Nood aan advies?

Wil je een beter zicht krijgen op je liquiditeitspositie? Twijfel je over de meest geschikte financieringsvorm voor jouw onderneming? Neem contact op met een SBB-kantoor in je buurt.