De coronasteunmaatregelen komen voor alle ondernemingen als geroepen in deze moeilijke en harde tijden. Ze ondersteunen ondernemingen en voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen. Maar zijn ze belastbaar, en hoe?

Lokale en regionale coronasteunmaatregelen

De lokale en regionale steunmaatregelen zijn maatregelen voor zelfstandigen en vennootschappen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de gewestelijke coronahinderpremie, de Vlaamse compensatiepremie, Vlaamse ondersteuningspremie en de ReCapremie en Eventpremie van de stad Kortrijk. Ook het Vlaamse noodfonds voor sierteelt en aardappelen valt hieronder.

Deze steunmaatregelen zijn vrijgesteld van de personen- en vennootschapsbelasting indien deze zijn betaald of toegekend tussen 15 maart 2020 en 31 december 2020.

Federale coronasteunmaatregelen

Naast de lokale en regionale coronasteunmaatregelen kan je ook beroep doen op enkele federale steunmaatregelen zoals het crisis- en heropstart-overbruggingsrecht. Het crisis-overbruggingsrecht geldt voor zelfstandigen of bedrijfsleiders die wegens overmacht (corona) hun activiteit hebben onderbroken. Om beroep te doen op het heropstart-overbruggingsrecht daarentegen moet je kunnen aantonen dat je je onderbroken activiteit heropstart, maar dat je omzetverlies lijdt.

Deze steunmaatregelen zijn belastbaar in functie van de aard van de activiteit.

  Crisis-overbruggingsrecht Heropstart-overbruggingsrecht
Zelfstandigen (winsten/baten) 16,5% in de mate dat het niet meer bedraagt dan de som van de nettowinsten/-baten van de laatste 4 jaren vóór het jaar van de vermindering van de werkzaamheid (boven deze grens is het progressief belastbaar). Progressief belastbaar
Bedrijfsleider Progressief belastbaar Progressief belastbaar
Zelfstandigen (niet-inwonend) 16,5% in de mate dat het niet meer bedraagt dan de som van de nettowinsten/-baten van de laatste 4 jaren vóór het jaar van de vermindering van de werkzaamheid (boven deze grens is het progressief belastbaar). 16,5% in de mate dat het niet meer bedraagt dan de som van de nettowinsten/-baten van de laatste 4 jaren vóór het jaar van de vermindering van de werkzaamheid (boven deze grens is het progressief belastbaar).
Bezoldigde meewerkende echtgenoten Niet belastbaar Niet belastbaar

Vragen over de belastbaarheid van de maatregelen?

Neem contact op met het SBB-kantoor in je buurt. Je accountant helpt je op weg.