Nieuwe wet Laruelle: 3 versoepelingen voor architectenvennootschap

Sinds 22 juni 2024 is de gewijzigde wet Laruelle van kracht. De wetswijziging versoepelt het bestuur en het aandeelhouderschap. Bovendien kunnen ook stagiairs nu zelf een vennootschap volgens de wet Laruelle oprichten.

Wat is de wet Laruelle?

Vóór de wet Laruelle (2006) kon je het beroep van architect enkel uitoefenen als natuurlijk persoon. Daardoor bleef je ook met je privévermogen aansprakelijk voor beroepsfouten, zelfs al had je een vennootschap. Een Laruelle-vennootschap neemt de rol van architect volledig over, waardoor je als privépersoon buiten schot blijft.

Voorwaarden voor de versoepeling

De wetgever bouwde verschillende beperkingen in om te verhinderen dat eender wie met een Laruelle-vennootschap aan architectuur kon doen. Zo mochten architecten geen enkele andere activiteit uitvoeren en konden ze enkel als natuurlijk persoon in het bestuur zetelen, wat fiscaal minder interessant is.

1.    Ook niet-architecten toegelaten in het bestuur, maar …

Vóór de wetswijziging mochten er enkel architecten in het bestuur van een Laruelle-vennootschap zetelen, en enkel als natuurlijk persoon. Nu mogen ook architect-rechtspersonen en niet-architecten tot het bestuur toetreden. Daardoor kan ook een managementvennootschap bestuurder worden. Fiscaal is dat een stuk interessanter: je kan je managementvennootschap bijvoorbeeld een tantième toekennen.

Een eerste maar: architecten (natuurlijke personen of rechtspersonen) moeten de meerderheid van het bestuur uitmaken.

De tweede maar: aannemers zijn uitgesloten uit het bestuur van de Laruelle-vennootschap, vanwege de onverenigbaarheid van de twee beroepen volgens de wet van 1939. Andere activiteiten mogen wel, voor zover ze verenigbaar zijn met het architectenberoep. Zo kun je voortaan hr-profielen betrekken in je bestuur, of kun je met je vennootschap ook meubelen gaan ontwerpen. Meubelen installeren mag dan weer niet, want dat valt onder aannemingswerken.

2.    Meer niet-architecten mogen aandeelhouder worden, maar …

Vóór de wetswijziging moesten de aandelen van een Laruelle-vennootschap voor 60% in handen zijn van architecten. Voortaan volstaat een gewone meerderheid (51%). Dat geeft je meer mogelijkheden om investeerders aan te trekken of om je echtgeno(o)t(e) in de zaak op te nemen. Maar: ook hier zijn aannemers uitgesloten van het aandeelhouderschap.

3.    Ook stagiairs kunnen een Laruelle-vennootschap oprichten

Als architect-stagiair kon je vroeger enkel een architect-rechtspersoon oprichten samen met een andere architect. Voortaan kunnen stagiairs dat meteen zelf.

Opgepast: eerst statuten wijzigen

Rechtspersonen die na 22 juni zijn opgericht, vallen automatisch onder de nieuwe wet. Dateert je Laruelle-vennootschap van vóór de wetswijziging? Dan moet je eerst je statuten wijzigen voor je van de versoepelingen kan genieten. Zo’n statutenwijziging vereist nog altijd goedkeuring van de provinciale raad van de Orde van Architecten, net als de toetreding van een bestuurder of aandeelhouder.

Bijstand nodig bij de wijziging van je statuten? Neem contact op met onze juridische adviseurs.