Wanneer zijn geschenken en gratis goederen btw- en fiscaal aftrekbaar?

Chantal Smits
Fiscaal advies

Gratis monsters of staaltjes

Wanneer je gratis staaltjes (cosmetica, voeding …) uitdeelt om de klant kennis te laten maken met de producten die je zelf produceert of verkoopt, behoud je het recht op btw-aftrek bij aankoop of productie van de staaltjes.

Belangrijk hierbij is dat je de nodige bewijsstukken bewaart, zodat je bij een eventuele btw-controle kan aantonen in welke context je de producten weggaf (zoals foto’s van het evenement of een ontvangstbewijs van de klant).

Voor zogenaamde sterke dranken zoals cognac, whisky, jenever en likeuren geldt dit echter niet. Op die producten moet je dus de btw-aftrek bij aankoop beperken of nadien corrigeren. 

Relatiegeschenken van geringe waarde

Je behoudt het recht op btw-aftrek bij aankoop van relatiegeschenken, onder een aantal voorwaarden: 

  • Het geschenk moet voor je zakenrelaties bestemd zijn.
  • De aankoopprijs is minder dan 50 euro, exclusief btw.
  • Het geschenk is geen reclameartikel (zie hierna).
  • Het gaat niet om tabaksproducten of geestrijke dranken.

Nieuw is dat de btw-administratie de aftrek slechts toestaat voor één relatiegeschenk per klant en per kalenderjaar.

Deel je dus meerdere geschenken uit aan je klanten doorheen het jaar, dan kan je slechts voor één geschenk het recht op aftrek uitoefenen. Voor de rest moet je de nodige correcties doorvoeren.

Reclameartikelen

Deel je bijvoorbeeld op een beurs balpennen, agenda’s of kalenders uit aan een breed publiek, en staat je firmanaam of logo daar duidelijk op vermeld? Ook dan blijft de btw aftrekbaar. De artikelen moeten wel een bescheiden waarde hebben voor wie ze ontvangt. Bovendien mag het niet gaan om verbruiksgoederen, zoals wijn, chocolade of champagne: die vallen namelijk onder de regeling van ‘relatiegeschenken met geringe waarde’.

Gelegenheidsgeschenken voor het personeel of hun kinderen

Ook de geschenken die je occasioneel geeft aan je medewerkers of hun kinderen, kunnen in aanmerking komen voor btw-aftrek. De voorwaarden hiervoor stemmen min of meer overeen met die van de relatiegeschenken: de aankoopprijs van elk geschenk moet lager zijn dan 50 euro (exclusief btw), slechts één geschenk per jaar per ontvanger komt in aanmerking voor aftrek, en tabak en geestrijke dranken vallen buiten deze regeling.

Opgelet, enkel de geschenken die je aan alle personeelsleden geeft of aan al hun kinderen (binnen een bepaalde leeftijdscategorie), komen in aanmerking voor btw-aftrek.

Schenkingen van goederen aan slachtoffers van een ramp en schenkingen van voedseloverschotten

Tot slot hoef je de btw-aftrek niet te corrigeren als je goederen bestemd voor verkoop, in uitzonderlijke omstandigheden, schenkt aan slachtoffers van een ramp. Hetzelfde geldt voor voedseloverschotten aan erkende voedselbanken of lokale besturen (zoals een OCMW) bestemd voor behoeftige personen.

Wat met de fiscale aftrekbaarheid?

Relatiegeschenken kan je voor 50% aftrekken. Voor gratis monsters of stalen van producten die je zelf produceert of verkoopt, en reclameartikelen (behalve verbruiksgoederen) geldt deze beperking niet.

Let wel op: als de kostprijs van de geschenken hoger is dan 125 euro, dan geldt er een ficheverplichting (je stelt een fiche 281.50 op naam van de verkrijger op). Is het voordeel belastbaar bij de verkrijger, dan is de kostprijs van het geschenk wel volledig aftrekbaar.

Ook voor directe belastingen is het belangrijk dat je de nodige bewijsstukken (facturen, uitnodigingen …) kan voorleggen, en dat je het beroepskarakter kan bewijzen.

 

Meer info over btw op geschenken, of btw-kwesties in het algemeen? Een SBB-adviseur in je buurt helpt je snel verder.