Zijn jouw relatiegeschenken fiscaal aftrekbaar?

Jouw contacten met klanten en andere zakenrelaties zijn zeer belangrijk als ondernemer. Om hen ervan bewust te maken dat je klaarstaat voor hen is het misschien interessant om hen met een relatiegeschenk (zoals wijn, bloemen, pralines en geschenkcheques) te verrassen? Dat je die fiscaal gedeeltelijk kunt inbrengen, is natuurlijk mooi meegenomen. Maar het ene geschenk is het andere niet, en wie het slim speelt, kan fiscaal zelfs nog meer profijt doen.

Inkomstenbelasting

De standaardregel is eenvoudig: je kunt relatiegeschenken fiscaal voor 50% in mindering brengen van jouw belastbaar beroepsinkomen. Tenminste, als jouw geschenk voldoet aan een aantal voorwaarden. Zo moet het onder andere gaan om voorwerpen met een zekere waarde die je periodiek of toevallig aan zakenrelaties aanbiedt.

 

De wiskunde achter beroepskosten: een voorbeeld

Relatiegeschenken zijn zogenoemde aftrekbare beroepskosten. Dat je ze fiscaal kunt ‘inbrengen’, zoals dat dan heet, betekent natuurlijk niet dat je de kostprijs ervan terugkrijgt. Wél kun je die kosten – of bij relatiegeschenken: 50% ervan – aftrekken van je belastbare winst. Op wat overschiet, betaal je dan belastingen.

  • Stel dat je in een eenmanszaak een belastbaar inkomen van 100.000 euro hebt en 1.000 euro aan geschenken uitdeelt. Je mag dan 500 euro (50% van 1.000) aftrekken van je inkomen, waardoor je nog belast wordt op 99.500 euro. Omdat de hoogste belastingschaal 50% bedraagt, betaal je 250 euro minder belastingen.
  • Ook in een vennootschap kun je in dit geval evenveel – 500 euro dus – aftrekken van je belastbare winst. De vennootschapsbelasting bedraagt 25%, wat uitkomt op 125 euro minder belastingen.

 

Op deze algemene regel bestaan er uitzonderingen:

  • Geef je aan professionele klanten relatiegeschenken van meer dan 250 euro/jaar, dan kun je die 100% aftrekken. Daarvoor moet je wel een fiscale fiche 281.50 op naam van de verkrijger opstellen. De belastingadministratie beschouwt jouw geschenk dan als een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van jouw klant, niet echt een klantvriendelijke optie dus. Dan kun je beter je goede klanten op een andere manier (bijvoorbeeld met een etentje of een mooie promotie) in de watten leggen. Let op, dit geldt niet voor particuliere klanten.
  • Deel je geschenken uit aan jouw klanten tijdens een zakenreis in het buitenland, dan zijn deze relatiegeschenken voor 100% aftrekbaar. Waar je je geschenken precies aankoopt, maakt niet uit. Relatiegeschenken die je in België aan buitenlandse klanten geeft, blijven slechts voor 50% aftrekbaar.

 

Hoe zit het met gratis staaltjes?

Deel je gratis staaltjes (zoals cosmetica en voeding) uit om de klant kennis te laten maken met de producten die je zelf produceert of verkoopt, dan zijn deze voor 100% aftrekbaar als beroepskosten in de personen- of vennootschapsbelasting. Ook behoud je in dat geval het recht op btw-aftrek bij aankoop of productie van de staaltjes.

Belangrijk hierbij is dat je de nodige bewijsstukken bewaart, zodat je bij een eventuele belastingcontrole kan aantonen in welke context je de producten weggaf (zoals foto’s van het evenement of een ontvangstbewijs van de klant).

 

Btw

Je behoudt het recht op btw-aftrek bij aankoop van relatiegeschenken, onder een aantal voorwaarden: 

  • De aankoopprijs of kostprijs van het geschenk is minder dan 50 euro (exclusief btw);
  • Je kan het bewijs leveren dat de goederen als handelsgeschenk zijn weggegeven (bijvoorbeeld een overzicht van de begunstigden en hun geschenk bijhouden); en
  • Het gaat niet om tabaksproducten of geestrijke dranken.

Let op, de btw-administratie staat de aftrek slechts toe voor één relatiegeschenk per klant en per kalenderjaar. Deel je dus meerdere geschenken uit aan je klanten doorheen het jaar, dan kan je slechts voor één geschenk het recht op aftrek uitoefenen. Voor de rest moet je de nodige btw-correcties doorvoeren.

 

Wat met reclameartikelen?

Geschenken die worden uitgedeeld als promotiemateriaal om de naam van jouw onderneming bekendheid te geven, genieten een recht op btw-aftrek bij aankoop en zijn 100% fiscaal aftrekbaar. 

Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden:

  • Het reclameartikel heeft een geringe waarde;
  • Het draagt duidelijk en blijvend de naam of het logo van jouw onderneming; en 
  • Het geschenk wordt ruim verspreid onder het grote publiek.

Let op, verbruiksartikelen (zoals wijn en chocolade) zijn geen reclameartikelen.

Meer tips en advies over hoe je fiscaliteit en klantvriendelijkheid goed balanceert?

Je SBB-adviseur helpt je graag verder.