Schenk je aan een goed doel? Dan hoef je geen btw terug te betalen

Leslie Rottiers
Fiscaal advies

Btw is in principe enkel recupereerbaar op goederen die je als belastingplichtige handelaar aankoopt voor je zaak. Haal je goederen uit je voorraad om gratis weg te geven of privé te gebruiken, dan moet je de hierop gerecupereerde btw terugbetalen aan de btw-administratie. Hierop was wel al een uitzondering voorzien voor het gratis weggeven van stalen, reclameartikelen en relatiegeschenken minder dan 50 euro. Sinds 2014 gold dit ook voor schenkingen van noodzakelijke voedingsmiddelen aan goede doelen.

Vernietigen voordeliger dan wegschenken 

Het uitsluiten van niet-voedingsmiddelen creëerde echter een ongewenst resultaat. Een handelaar die zijn overstock gratis wou wegschenken moest hierop btw terugbetalen. Op de vernietiging ervan betaalde hij geen btw. Het was dus financieel voordeliger om onverkochte producten te vernietigen dan weg te geven. In een tijd waarin duurzaamheid een grote rol speelt, was die verspilling niet langer houdbaar.

Gratis bestaat niet 

Wat is de beweeggrond achter de btw-correctie voor kosteloos gebruik? Wanneer je iets gratis weggeeft, creëer je geen toegevoegde waarde en verlies je je recht op btw-aftrek. Met andere woorden, je moet jezelf dan btw aanrekenen. Maar tegelijkertijd wordt zo het wegschenken van goederen ontmoedigd. In de strijd tegen armoede en bestaansonzekerheid kwam er daarom een uitzondering voor caritatieve schenkingen. Initieel enkel voor voedingsmiddelen, maar wel onder bepaalde voorwaarden.

Uitbreiding: over welke goederen gaat het?

Deze positieve, sociale maatregel werd sinds mei 2019 uitgebreid. Als handelaar hoef je geen btw meer te betalen op je voorraadoverschotten wanneer je die kosteloos wegschenkt aan sociale organisaties. Concreet gaat het om levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen, zoals:

  • kledij
  • producten voor persoonlijke hygiëne
  • verzorgingsproducten voor baby’s
  • basisgeneesmiddelen
  • keukengereedschap
  • kleine elektrische huishoudapparaten 

Opgelet, de uitbreiding geldt alleen voor niet-duurzame alledaagse goederen, die nodig zijn om menswaardig te kunnen leven. Met andere woorden, luxe- en genotsgoederen vallen er niet onder. Het is echter nog niet 100% duidelijk welke goederen hier dan onder vallen. Denken we bijvoorbeeld aan een televisietoestel. 

Meer weten over deze nieuwe regeling of btw-kwesties in het algemeen? Een SBB-adviseur in je buurt helpt je graag verder.