De resultaten en gevolgen van de nitraatresidubepalingen zijn beschikbaar

Jan Meykens
Omgevingsadvies

Hierbij kreeg de ‘Status Bedrijf' een update op basis van de evaluatie nitraatresiducampagne. Je raadpleegt er de volgende gegevens:

 • Moet je maatregelen toepassen omwille van een te hoog nitraatresidu, ja of nee?
 • Moet je maatregelen omwille van de vroegere status als focusbedrijf categorie 2 of 3, ja of nee? (Je raakt enkel van deze status af met een gunstige nitraatresiduevaluatie.)
 • Zijn er maatregelen of gevolgen door een doorlichting op jouw bedrijf, ja of nee?
 • Zijn er andere maatregelen of gevolgen, ja of nee?
 • Heb je een vrijstelling voor de gebiedsgerichte maatregelen voor 2020, ja of nee?

Maatregelen waaraan je moet voldoen zijn bijvoorbeeld:

 • Bemestingsplan opmaken voor gans het bedrijf    
 • Teeltfiche opmaken voor alle teelten
 • Bedrijfsevaluatie van het nitraatresidu
 • Derogatie verboden op alle percelen van het bedrijf
 • Bemestingsruimte voor werkzame N verminderd (voor focusbedrijven 2 en 3)
 • Vanggewassen voor de volledige bedrijfsoppervlakte (voor focusbedrijven 3)

Heel belangrijk! Kreeg je een vrijstelling maar wil je die niet behouden, moet je dit voor 15 februari 2020 afmelden via het Mestbankloket.

 

Ben je niet akkoord met de resultaten en wil je bezwaar aantekenen tegen de vaststelling van deze maatregelen? Dan meld je dit voor 15 maart 2020 aan de Mestbank. Als je hierover meer vragen hebt, neem dan contact op met jouw milieuadviseur.