Onbelast bijverdienen in een vereniging: dit zijn de voorwaarden

sluit popup

In het licht van de corona-problematiek is onze dienstverlening bijgestuurd:

 • Onze kantoren werken met gesloten deuren. Klanten kunnen enkel mits afspraak naar kantoor komen.
 • Onze medewerkers blijven steeds bereikbaar via telefoon, Teams of mail.
 • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
 • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. Hier helpen we je graag verder.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Nick Meerlaen
Fiscaal advies

Wie verenigingswerk uitvoert, kan via het statuut ‘Plussen’ tot 520,83 euro per maand (of 6.250 euro per jaar) opstrijken. Dit kan zowel bij vzw’s als bij feitelijke verenigingen en openbare besturen. Maar aan het nieuwe statuut hangen ook enkele vereisten vast: van het soort werk tot een online aangifte.

Wie mag onbelast bijklussen?

Er zijn 4 categorieën ‘plussers’ die, al dan niet onder voorwaarden, bij jou onbelast mogen bijverdienen:

 • Werknemers: op voorwaarde dat zij minstens 4/5 werken. Als referentie neemt men 3 kwartalen voordien. Studentenovereenkomsten tellen niet mee.
 • Zelfstandigen in hoofdberoep: mits zij sociale bijdragen betalen. Ook bij deze categorie telt de 3 kwartalen voordien als referentiepunt. Bovendien mag het verenigingswerk niet in de lijn liggen met de beroepsmatige activiteit.
 • Gepensioneerden: aan deze categorie hangen geen voorwaarden vast.
 • Werklozen: mogen niet onbelast bijverdienen, al zijn er enkele uitzonderingen. Als een persoon werkloos wordt wanneer de overeenkomst voor verenigingswerk nog loopt, mag hij of zij blijven ‘plussen’.

En tot slot zijn er nog enkele specifieke gevallen waarin bijklussen wel of niet mag. Hiervoor raadpleeg je best de bijzondere bepalingen op de officiële website.

 

Het verschil tussen verenigings- en vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is zonder verplichting en onbetaald. Vrijwilligers kunnen enkel hun onkosten vergoed krijgen. Er is geen aangifte. Verenigingswerk is wel betaald en dus formeler.

Om welke taken gaat het?

Niet zomaar elke activiteit voor een vereniging telt als ‘verenigingswerk’. Pas als een taak op de officiële lijst staat, komt het in aanmerking voor onbelast bijverdienen. Enkele voorbeelden zijn het begeleiden van een schooluitstap en prestaties als sporttrainer.

 

Opgelet: de lijst met de toegestane activiteiten werd ingeperkt. Zo kan leiding van jeugdbewegingen niet onbelast meer bijverdienen. Je controleert dus best de lijst voordat je een overeenkomst opstelt.

In de praktijk: overeenkomst en aangifte

Als je iemand wil inschakelen via dit stelsel, stel je een geschreven overeenkomst op. Die bevat onder meer de duur, de vergoeding, de frequentie en de prestaties. Daarnaast sluit je een verzekering af voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke schade. Deze polisnummers vermeld je ook op de overeenkomst.

Tot slot geef je elke klus vooraf aan via de online tool ‘Bijklussen’. Je moet telkens het type activiteit, de periode en het betaalde bedrag vermelden. Pas dan voldoet je aangifte aan de voorwaarden. Om de aangifte in te dienen, gebruik je je ondernemingsnummer. Niet voor feitelijke verenigingen zonder ondernemingsnummer, deze krijgen een uniek nummer toegekend bij registratie. 

Opgelet voor de kleine lettertjes

De wet op onbelast bijverdienen bracht heel wat protest teweeg. Vooral zelfstandigen en bestaande ondernemingen vreesden oneerlijke concurrentie. Om misbruik tegen te gaan, besliste de regering om enkele maatregelen in te voeren.

 • Iemand mag maandelijks maximaal 520,83 euro onbelast bijverdienen, op jaarbasis is dat maximaal 6.250 euro. Dit zijn de geïndexeerde bedragen voor 2019.  Deze bedragen zijn inclusief eventuele kostenvergoedingen.
  • De limiet per maand ligt op 1.041,66 euro voor verenigingswerkers die actief zijn als animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt of als sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger, materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden. Let op: de jaarlimiet blijft 6.250 euro.
 • Je werknemers mogen niet binnen je vereniging plussen, tot 1 jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
 • Ook je vrijwilligers mogen niet onbelast bijverdienen binnen je organisatie, tenzij je voor het vrijwilligerswerk geen onkostenvergoeding toekent of het om een andere periode gaat.

 

 In de praktijk: reken op je SBB-expert

Wees zeker van je zaak en schakel tijdig de hulp in van een expert. Wij staan je graag met raad en daad bij.