Noodfonds voor siertelers en aardappelboeren goedgekeurd

Geertrui Goyens

Voorwaarden noodfonds siertelers

 1. Je bedrijf is correct geregistreerd in de KBO 
 2. Je bent correct geïdentificeerd als landbouwer bij het Departement Landbouw en Visserij met (minstens) één exploitatie op het grondgebied van het Vlaamse Gewest
 3. Je haalt minstens 50% van de totale omzet uit eigen sierteeltproductie
 4. Je hebt de percelen waarop je de sierteelt produceert, correct aangegeven in de eigen verzamelaanvraag. Bovendien zijn deze percelen op 31 mei 2020 in eigen gebruik
 5. Je onderneming kan een omzetdaling van minstens 30% of 50% aantonen, afhankelijk van de categorie planten

Voorwaarden noodfonds aardappelen

 1. Om in aanmerking te komen vul je het aanvraagformulier van het departement Landbouw & Visserij in. Dit kan van zodra Europa de beslissing definitief goedkeurt.
 2. Je vermeldt je niet-verkoopbare stock vrije aardappelen in eigendom.
 3. Wil je je formulier staven, dan kan je als bewijs van deze overgebleven stock een document van een expert toevoegen. Dat bewijsstuk moet je ten laatste tegen 15 mei bij een controle kunnen voorleggen.
 4. Daarnaast moet je de afvoer van de stock kunnen documenteren op basis van de bewegingen uit de stock na 15 mei.

Compensatie noodfonds aardappelen

 1. Je ontvangt een compensatie voor de niet-verkoopbare vrije aardappelen in stock op 15 mei van dit jaar. Deze compensatie bedraagt 50 euro per ton. De eerste 100 ton vrije aardappelen in eigendom komen niet in aanmerking voor deze vergoeding.
 2. Je ontvangt een aanvullende schadecompensatie voor vrije aardappelen indien die gebruikt werden voor het voederen van de eigen veestapel in de periode van 13 maart tot 15 mei
 3. Het noodfonds zal de vergoeding eerst toekennen aan bedrijven met een stock niet-verkoopbare aardappelen tot maximum 500 ton. Het overgebleven budget zal verdeeld worden over de stockvolumes tussen de 500 en 2000 ton vrije aardappelen.
 4. De vergoeding van het noodfonds is beperkt tot 20 ton bewaaraardappelen per hectare aangegeven in je verzamelaanvraag van 2019. Vrije aardappelen zijn niet-gecontracteerde bewaaraardappelen (aardappelen 'niet vroege' teeltcode 901 in de verzamelaanvraag). Bij de bepaling van het areaal houdt het noodfonds ook rekening met de oppervlaktes aardappelen in Wallonië of de aangrenzende lidstaten.

 

Wacht niet tot de deadline en aanvraagformulier bekend zijn, maar contacteer nu al  je SBB-adviseur om een sterk dossier samen te stellen 

Bron: Boerenbond en AVBS