MAP6: welke aanvragen kan je nog doen bij de Mestbank tot 14/07/2019?

sluit popup

In het licht van de corona-problematiek is onze dienstverlening bijgestuurd:

  • Onze kantoren werken met gesloten deuren. Klanten kunnen enkel mits afspraak naar kantoor komen.
  • Onze medewerkers blijven steeds bereikbaar via telefoon, Teams of mail.
  • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
  • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. Hier helpen we je graag verder.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Jan Meykens
Omgevingsadvies

Welke aanvragen en meldingen kunnen op het Mestbankloket ingediend worden tot uiterlijk 14 juli?

  1. een aanvraag derogatie voor 2019 (melding bij de Mestbank) en eventueel nog aanpassingen aan de individuele derogatiepercelen (aanvinken in de verzamelaanvraag)
  2. een aanvraag vrijstelling voor 2020 voor het toepassen van bepaalde maatregelen op percelen gelegen in gebiedstype 2 en 3;
  3. het intrekken van een in het verleden verleende vrijstelling
  4. een aanvraag alternatieve maatregel voor de vanggewasverplichting: toepassen van het KNS-bemestingssysteem voor groententelers (deze maatregel kan enkel toegepast worden in 2019)
  5. een aanvraag alternatieve maatregel voor de toepassing van precisielandbouwtechnieken voor bemesting (deze maatregel kan enkel toegepast worden in 2019)
  6. een vanggewasovereenkomst (te melden door beide partijen – aanbieder en verkrijger). Voor deze overeenkomst krijg je van de Mestbank nog tijd tot 31 augustus 2019.

Deze meldingen of aanvragen kan je doen via: www.mestbankloket.be > Aanvragen > Overzicht

Wijzigingen aan de verzamelaanvraag kunnen via www.landbouwvlaanderen.be > Verzamelaanvraag > 2019 > Wijziging starten