MAP6: welke aanvragen kan je nog doen bij de Mestbank tot 14/07/2019?

Jan Meykens
Omgevingsadvies

Welke aanvragen en meldingen kunnen op het Mestbankloket ingediend worden tot uiterlijk 14 juli?

  1. een aanvraag derogatie voor 2019 (melding bij de Mestbank) en eventueel nog aanpassingen aan de individuele derogatiepercelen (aanvinken in de verzamelaanvraag)
  2. een aanvraag vrijstelling voor 2020 voor het toepassen van bepaalde maatregelen op percelen gelegen in gebiedstype 2 en 3;
  3. het intrekken van een in het verleden verleende vrijstelling
  4. een aanvraag alternatieve maatregel voor de vanggewasverplichting: toepassen van het KNS-bemestingssysteem voor groententelers (deze maatregel kan enkel toegepast worden in 2019)
  5. een aanvraag alternatieve maatregel voor de toepassing van precisielandbouwtechnieken voor bemesting (deze maatregel kan enkel toegepast worden in 2019)
  6. een vanggewasovereenkomst (te melden door beide partijen – aanbieder en verkrijger). Voor deze overeenkomst krijg je van de Mestbank nog tijd tot 31 augustus 2019.

Deze meldingen of aanvragen kan je doen via: www.mestbankloket.be > Aanvragen > Overzicht

Wijzigingen aan de verzamelaanvraag kunnen via www.landbouwvlaanderen.be > Verzamelaanvraag > 2019 > Wijziging starten