Vergroening van je bedrijfswagen: hoeveel betaal jij netto?

De wagenfiscaliteit is al jaren bijzonder complex, denk hierbij aan de berekening van het aftrekpercentage. Om de vergroening van de mobiliteit te versnellen wordt de fiscale regelgeving met betrekking tot personenwagens en bijhorende laadpalen bovendien vernieuwd. Het is dus niet verwonderlijk dat je als ondernemer op talrijke praktische vragen botst bij de aankoop van een nieuwe personenwagen of laadpaal. Een berekening van het totaal kostenplaatje biedt alvast meer duidelijkheid bij het maken van dergelijke investeringskeuzes. Wij kunnen je hierbij helpen. 

Naast de verbonden kosten bij de aankoop, hebben ook onderstaande keuzes een impact op het totaal kostenplaatje van jouw toekomstige wagen en laadpaal. Onze simulatieberekeningen bieden duidelijkheid aan de hand van de nettokost.

Wil je advies dat volledige afgestemd is op jouw onderneming?

Neem contact op met het SBB-kantoor in je buurt.

Neem vrijblijvend contact op

Belangrijke keuzes bij de aankoop van nieuwe personenwagen

Financiering

Je kan een wagen aankopen met eigen middelen of een lening aangaan.

Type wagen

Ga je voor een gewone brandstofwagen, of eerder voor een (plug-in) hybride of elektrische wagen?

Besteldatum

Wanneer wil je de wagen bestellen? 

Belangrijke keuzes bij de aankoop van een laadpaal

Installatieplaats

Plaats je de laadpaal aan eigen woning, in een andere woning of in  het bedrijfspand?

Privé of vennootschap

Je kan privé investeren in een laadpaal of met middelen uit je vennootschap.

Financiering

Welke middelen gebruik je voor deze investering? 

Hoe kan SBB jou helpen?

Mogelijkheden doornemen

In onze simulatieberekening maken we een vergelijking tussen het totaal kostenplaatje van meerdere personenwagens. Alvorens we van start gaan met deze concrete berekeningen, luisteren we graag naar jouw interesses en wensen.

Berekeningen op maat

We laten onze unieke tool los op de door jou gekozen personenwagens. Onze simulaties houden rekening met de bruto en netto Total Cost of Ownership (TCO). Ook voor een laadpaal kunnen we de nettokost berekenen.

Adviesrapport

Je krijgt een adviesrapport met uitgebreide berekeningen en bijkomende informatie mee naar huis.

Prijszetting 

  • Ben je geïnteresseerd in de totale kostenprijs van een nieuwe personenwagen? Voor een vaste kostprijs maken wij voor jou fiscaal onderbouwde simulatieberekeningen van de nettokostprijs op vijf jaar en vergelijken we die met andere wagens van jouw keuze.
  • Ben je geïnteresseerd in de totale kostenprijs van een nieuwe laadpaal? Voor een vaste kostprijs maken wij voor jou fiscaal onderbouwde simulatieberekeningen van de nettokostprijs en vergelijken we de verschillende optimalisatiemogelijkheden in functie van de locatie waar je de laadpaal wilt installeren.

Wijzigingen autofiscaliteit

Wil jij als ondernemer een nieuwe bedrijfswagen aanschaffen? Let dan op de wijzigingen in de autofiscaliteit bij een aankoop, leasing of renting vanaf 1 juli 2023. In deze video leg ik je graag uit wat deze wijzigingen voor jou kunnen betekenen en hoe we je kunnen helpen bij je keuze van een geschikte bedrijfswagen.

Hulp nodig bij het maken van de beste keuze? Contacteer dan onze experten.

Hoe je investering financieel en fiscaal optimaliseren?

Staat de aankoop van een nieuwe bedrijfswagen en eventueel een laadpaal op het programma? In deze video leg ik graag uit hoe wij je kunnen helpen om deze investering financieel en fiscaal te optimaliseren.

Contacteer onze kantoren voor een berekening van het kostenplaatje

Veel gestelde vragen

Wat mag je verwachten van zo’n adviesrapport?

Onze unieke tool maakt vergelijkende berekeningen op maat, rekening houdend met verscheidende kosten zoals de aankoopprijs van een wagen, de btw op deze aankoopprijs en overige kosten, interesten op een aankooplening, verzekeringspremies, brandstof- en/of oplaadkosten, onderhouds- en herstellingskosten, kosten van technische keuring enzovoort.

Maar de tool kijkt ook naar de fiscale factoren die zowel een positieve als negatieve invloed hebben op de berekeningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de fiscale aftrekbaarheid in de personenbelasting, vennootschapsbelasting en btw, de verkeersbelasting en belasting op inverkeerstelling (BIV)

Als resultaat krijg je het totaal kostenplaatje, de basis bij belangrijke investeringskeuzes.

Wat verstaan we onder de bruto en netto Total Cost of Ownership van een personenwagen?

De Total Cost of Ownership is de optelsom van de verschillende onderdelen die het werkelijke kostenplaatje van de nieuwe personenwagen bepalen. In onze bruto-TCO zitten de autokosten, brandstofkosten en andere relevante kosten verwerkt, en dit op vijf jaar. Maar ook fiscale factoren zoals de fiscale aftrekbaarheid en btw-aftrek hebben een impact op het totaal kostenplaatje. Dit noemen we de netto-TCO.

Waarom is de besteldatum van een wagen fiscaal belangrijk?

Om de vergroening van de mobiliteit te versnellen, wordt de fiscale regelgeving met betrekking tot nieuwe personenwagens  vernieuwd. Naargelang de besteldatum van deze personenwagen doven verscheidende belastingvoordelen uit, bijvoorbeeld:

  • Schaf je een plug-in wagen aan vanaf 1 januari 2023, dan zijn de fossiele brandstofkosten maar voor maximaal 50% aftrekbaar.
  • De fiscale aftrekbaarheid van een personenwagen besteld vanaf 1 juli 2023, dooft geleidelijk aan uit. Vanaf aanslagjaar 2029 bedraagt het aftrekpercentage van deze wagen 0%.
Is een elektrische wagen echt wel voordeliger?

Een elektrische wagen is bij aankoop duurder dan een andere personenwagen, maar als we kijken naar de nettokost op vijf jaar dan kan deze goedkoper uitkomen.. Dit komt door het 100%-aftrekpercentage voor de auto- en oplaadkosten van elektrische auto’s dat ongewijzigd blijft tot en met aanslagjaar 2027, de lagere tarieven voor het voordeel van alle aard (VAA), de eenmalige belasting op inverkeerstelling (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting die nul euro bedragen enzovoort.

Welke invloed heeft de installatieplaats op de nettokost van de laadpaal?

Als natuurlijke persoon of met jouw vennootschap kan je een laadpaal installeren aan jouw eigen woning, een andere woning of jouw bedrijfspand. Afhankelijk van de installatieplaats geniet je als natuurlijk persoon of vennootschap andere fiscale voordelen. Denk hierbij aan de belastingvermindering van 15%, de investeringsaftrek van 8% en de kostenaftrek van 100% of 150%.

Meer weten over de autofiscaliteit?

Wil je advies dat volledig afgestemd is op jouw onderneming?

Neem contact op met het SBB-kantoor in je buurt.