Graslandvernieuwing op derogatiepercelen in het najaar mag

Jan Meykens

Gaat het om blijvend grasland (check de status BG van het perceel in e-loket)? In dat geval mag er na het scheuren van het BG - perceel geen bemesting toegepast worden. Alleen uitscheiding door grazende dieren (2GVE) is toegestaan. 

Denk er aan dat je graslandpercelen een beschermde status kunnen hebben vanuit verschillende regelgevingen. Scheuren is  dus niet altijd toegelaten, ook niet voor graslandvernieuwing. Voorbeelden zijn ecologische kwetsbare blijvende graslanden (EKBG), historisch permanente graslanden (HPG), blijvende graslanden op paarse erosiepercelen, etc. Check dit altijd bij je SBB-consulent vóór je perceelsbewerkingen doet.