De kostenaftrek van je bedrijfswagen: wat is de impact van de aanschafdatum?

Schaf je als bedrijfsleider een elektrische personenwagen aan in 2024 met de vennootschap, dan is die 100% aftrekbaar tot en met 2026. Voor een gewone brandstofwagen, daarentegen, kan je nog tot en met 2025 aftrekken. Het aftrekpercentage neemt de komende jaren stelselmatig af. De aanschafdatum bepaalt hoeveel je kan aftrekken. Maar wat betekent dat juist? En zitten er addertjes onder het gras?

Aanschafdatum = datum van ondertekening

Onder de aanschafdatum van personenwagens verstaan we de datum waarop de bestelbon of het contract – in het geval van renting of leasing – is ondertekend. De fiscale aftrekregels die op die datum van toepassing zijn, worden gehanteerd.

Bestel je zelf een personenwagen maar beslis je erna om te leasen in plaats van de wagen te financieren? In dat geval is de ondertekendatum van het leasecontract de aanschafdatum.

Contractwijziging? Nieuwe aanschafdatum!

Wijzig je de contractvoorwaarden (zoals een verlenging van de leasing of renting, of overdracht naar een andere onderneming), dan verandert de contractdatum en dus ook de aanschafdatum. Bij een aanschaf van een brandstofwagen vanaf 1 juli 2023 zal je daardoor mogelijks minder kunnen inbrengen, want de aftrekbaarheid ervan neemt de komende jaren stelselmatig af. 
 

Dit zijn de fiscale aftrekregels voor bedrijfswagens

  • Wanneer je een elektrische wagen aanschaft in 2024, breng je die wagen 100% in kosten.
  • Bij de aanschaf van een brandstofwagen vanaf 1 juli 2023 bedraagt de maximale aftrek 75% in 2025. Dat percentage neemt geleidelijk aan af  naar 0% in 2028.
  • Schaf je een wagen aan in 2026, dan geldt er een aftrekverbod voor brandstofwagens.

Lees meer over autofiscaliteit

Voorziet je oorspronkelijke overeenkomst een mogelijkheid tot contractwijziging mét concrete uitvoermodaliteiten (bv. verlengingsduur, nieuwe contractvoorwaarden, nieuwe optieprijs)? Dan heb je geluk, want dan blijft de oorspronkelijke contractdatum van toepassing. Juridisch gezien is er dan namelijk geen wijziging van het contract.

Doorrekening als alternatief voor overdracht

Draag je een bedrijfswagen en het bijbehorende leasecontract over naar een andere onderneming (eventueel binnen dezelfde groep), dan maakt de lease- of rentmaatschappij een addendum op met de nieuwe contractanten. Je wijzigt het contract, dus de nieuwe ondertekendatum bepaalt de aftrekregels. 

Valt de overdracht fiscaal nadelig uit, dan kan je de lease- of rentkosten ook doorrekenen van de ene aan de andere vennootschap. Dan zijn dit de aftrekregels:

  • Voor vennootschap A die de kosten doorrekent: 100% aftrekbaar op voorwaarde dat de autokost één op één (zonder winstmarge) afzonderlijk op de factuur wordt vermeld.
  • Voor vennootschap B die de doorgerekende kosten betaalt: de aanschafdatum van het oorspronkelijke lease- of rentcontract blijft behouden, dus ook de kostenaftrek.

Stel: bedrijfsleider Frank leaset met zijn vennootschap A sinds april 2023 een brandstofwagen. De auto is voor 90% aftrekbaar. Vanaf 2026 wil Frank via een bestuurdersvennootschap (vennootschap B) werken voor vennootschap A. Franks leasecontract overdragen van A naar B lijkt de meest logische oplossing.

Alleen komt er dan een addendum met de nieuwe contractant aan het oorspronkelijke leasecontract, waardoor de aanschafdatum verschuift naar 2026. Resultaat: Franks brandstofwagen is plots niet meer aftrekbaar.

Het is dus fiscaal veel interessanter om de leasekosten door te rekenen tussen vennootschap A en B. Zo behoudt Frank de kostenaftrek van 90% tijdens de volledige leaseperiode. Bovendien kan vennootschap A de doorgerekende leasekosten 100% aftrekken.

Tot slot nog dit: autofiscaliteit in het algemeen en het opzetten van een doorrekening van lease- of rentkosten is ingewikkelde materie. Check goed de contractvoorwaarden en breng zeker ook gevolgen op btw-vlak in kaart. 

Vragen over de fiscaliteit van je bedrijfswagen?

Laat je bijstaan door een adviseur van SBB. Wij helpen je graag.