Eerste rampenfonds brieven droogte 2018 verstuurd met voorstel tegemoetkoming

sluit popup

In het licht van de corona-problematiek is onze dienstverlening bijgestuurd:

 • Onze kantoren werken met gesloten deuren. Klanten kunnen enkel mits afspraak naar kantoor komen.
 • Onze medewerkers blijven steeds bereikbaar via telefoon, Teams of mail.
 • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
 • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. Hier helpen we je graag verder.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Geertrui Goyens
Zakelijk-juridisch advies

De aangetekende brief bevat een overzicht van de percelen en teelten met schade en een aantal berekeningen:

 • De berekening of de schadedrempel van 30% op het bedrijf gehaald wordt per getroffen teelt. Indien niet, is er voor die bepaalde teelt geen schadevergoeding mogelijk;
 • Als er een verzekering is: de berekening of minimum  50%  van de verzekerbare teelten verzekerd is tegen weersrisico’s (in de praktijk hagelverzekering). Indien niet, wordt de schadevergoeding berekend op 40% i.p.v. 80%. Zie berekening A1 versus A2 op onderstaand schema;
 • De berekening van de franchise en vervolgens de indeling in de coëfficiëntenmatrix. Zie berekening B op onderstaand schema. De twee berekeningen - A1 of A2 versus  B - worden vergeleken en het laagste bedrag van de twee wordt uitbetaald.

Schema tegemoetkoming landbouwrampenfonds

Indien je akkoord gaat met de voorgestelde tegemoetkoming dan hoef je niet te reageren. Indien je niet akkoord gaat, dan heb je een maand de tijd om in bezwaar te gaan. Dit is een strikte deadline. Wie niet in bezwaar gaat, kan de betaling binnen de 2 maanden na afloop van de bezwaarperiode verwachten. 

Coëfficiëntenmaxtrix
Schijf (€) Coëfficiënt landbouwramp (%) Maximale tegemoetkoming voor deze schijf (€)
0 – 250 80 (van het bedrag na vrijstelling) 200
250 – 2.500 80 1.800
2.500 – 15.000 100 12.500
15.000 – 25.000 80 8.000
25.000 – 37.000 60 7.200
37.000 - 50.000 40 5.200
50.000 - 125.000 20 15.000
125.000 – 250.000 10 12.500
Meer dan 250.000 0 0

Het Departement Landbouw en Visserij (LV) wijst er op dat tegen onderstaande onderdelen van de voorgestelde tegemoetkomingsbrief geen bezwaar kan ingediend worden gezien dit generieke gegevens of wettelijke aspecten betreft:

 • de toepassing van de 30% schadedrempel;
 • de vastgestelde normbedragen (in euro per ha) van de reguliere teelten;
 • de berekening van de tegemoetkoming op basis van 40% van de geleden schade indien je niet beschikt over een verzekering en/of structurele investeringen;
 • de toepassing van de uitkeringscoëfficiënten;
 • de berekening van het bedrag van het ereloon van de expert.

Het Departement LV werkt nu stelselmatig verder aan de afhandeling van de dossiers met de bedoeling om elke maand een 1000-tal brieven uit te sturen. Het tijdstip van verzending is afhankelijk van de ondertekening door de provinciegouverneurs.