De jaarrekening van je vzw neerleggen: wat bepaalt het nieuwe verenigingsrecht?

sluit popup

In het licht van de corona-problematiek is onze dienstverlening bijgestuurd:

 • Onze kantoren werken met gesloten deuren. Klanten kunnen enkel mits afspraak naar kantoor komen.
 • Onze medewerkers blijven steeds bereikbaar via telefoon, Teams of mail.
 • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
 • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. Hier helpen we je graag verder.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Johanna Waelkens
Zakelijk-juridisch advies

Het verenigingsrecht wijzigt een aantal spelregels voor vzw’s en stichtingen. De groottecriteria, die bepalen welke soort boekhouding moet worden gebruikt, en welk model van jaarrekening van toepassing is, zijn aangepast.  Dit geldt voorlopig enkel voor vzw’s en stichtingen die zijn opgericht sinds 1 mei 2019, en voor bestaande verenigingen die de nieuwe regels uit vrije wil al toepassen.

 

Oud versus nieuw

Werd je vzw of stichting vóór 1 mei 2019 opgericht en koos je niet voor een vrijwillige ‘opt-in’? Dan geldt de nieuwe regeling voor jou pas vanaf 1 januari 2020. In dat geval baseer je je nu nog op de regels en tarieven voor 2019

 

De grootte telt: micro, klein of groot?

Op basis van de volgende criteria worden verenigingen en stichtingen onderverdeeld in drie categorieën:

Groot Klein Micro

Een vereniging die op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar meer dan één van deze criteria overschrijdt:

 • een gemiddeld jaarlijks personeelsbestand van 50 VTE
 • een jaaromzet van 9 miljoen euro (exclusief btw)
 • een balanstotaal van 4,5 miljoen euro.

Een vereniging die op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar maximaal één van deze criteria overschrijdt: 

 • een gemiddeld jaarlijks personeelsbestand van 50 VTE
 • een jaaromzet van 9 miljoen euro (exclusief btw)
 • een balanstotaal van 4,5 miljoen euro.

Een vereniging die op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar maximaal één van de volgende criteria overschrijft:

 • een gemiddeld jaarlijks personeelsbestand van 10 VTE
 • een jaaromzet van 700.000 euro (exclusief btw)
 • een balanstotaal van 350.000 euro. 

 

Neerlegging en model van jaarrekening

Het neerleggen van de jaarrekening gebeurt in principe bij de Nationale Bank, via het volledig, het verkort of het micromodel, afhankelijk van de omvang van je vereniging of stichting. Het volledig model geldt voor grote vzw’s en stichtingen, het verkort model van kleine vzw’s en stichtingen en het micromodel van micro-vzw’s en stichtingen.

 

Afwijking voor micro-verenigingen en stichtingen

De template voor het micromodel is pas in 2021 beschikbaar. Tot dan gebruik je het verkorte schema.  

 

Voor deze neerlegging betaal je een vast tarief afhankelijk van de gebruikte drager: 

Drager Tarief
XBRL 72,50 euro
PDF 128,80 euro
Verbeterde neerlegging 69,10 euro

Vereenvoudigde boekhouding 

Let op: kleine en micro-verenigingen of stichtingen kunnen een vereenvoudigde boekhouding voeren en een vereenvoudigd model van jaarrekening gebruiken. De voorwaarde is wel dat op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria wordt overschreden:

 • een gemiddeld jaarlijks personeelsbestand van 5 VTE
 • een jaaromzet van 334.500 euro (exclusief btw)
 • 1.337.000 euro aan bezittingen 
 • 1.337.000 euro aan schulden.

Komt je vereniging of stichting in aanmerking voor een vereenvoudigde boekhouding, dan mag je de jaarrekening gratis neerleggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. Je kan zelf kiezen of je hier gebruik van maakt. Ook kleine en micro-verenigingen die niet meer dan één van de genoemde criteria overschrijden, mogen er immers voor kiezen om een dubbele boekhouding te voeren en mogen kiezen voor een model van jaarrekening dat beschikbaar is op de website van de Nationale Bank. In vele gevallen is dit aangewezen in de praktijk, bijvoorbeeld wanneer er toch een BTW-boekhouding moet worden gevoerd.

 

In de praktijk: reken op je SBB-expert

Speel op zeker en schakel tijdig de hulp in van een expert. Wij ondersteunen je graag met raad en daad.