De jaarrekening van je vzw neerleggen: wat moet je weten?

De jaarrekening neerleggen: geen enkele vzw of stichting ontsnapt eraan. Hoe je dit aanpakt, hangt af van de grootte van je vzw of stichting. Wij zetten de regels op een rij.

De grootte telt: micro, klein of groot?

Op basis van de volgende criteria worden verenigingen en stichtingen onderverdeeld in drie categorieën:

Groot Klein Micro

Een vereniging die op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar meer dan één van deze criteria overschrijdt:

 • een gemiddeld jaarlijks personeelsbestand van 50 VTE
 • een jaaromzet van 9 miljoen euro (exclusief btw)
 • een balanstotaal van 4,5 miljoen euro.

Een vereniging die op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar maximaal één van deze criteria overschrijdt: 

 • een gemiddeld jaarlijks personeelsbestand van 50 VTE
 • een jaaromzet van 9 miljoen euro (exclusief btw)
 • een balanstotaal van 4,5 miljoen euro.

Een vereniging die op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar maximaal één van de volgende criteria overschrijft:

 • een gemiddeld jaarlijks personeelsbestand van 10 VTE
 • een jaaromzet van 700.000 euro (exclusief btw)
 • een balanstotaal van 350.000 euro. 

 

Neerlegging en model van jaarrekening

Het neerleggen van de jaarrekening gebeurt in principe bij de Nationale Bank, via het volledig, het verkort of het micromodel, afhankelijk van de omvang van je vereniging of stichting. Het volledig model geldt voor grote vzw’s en stichtingen, het verkort model voor kleine vzw’s en stichtingen en het micromodel voor micro-vzw’s en stichtingen.

Voor deze neerlegging betaal je een vast tarief afhankelijk van de gebruikte drager: 

Drager Volledig Verkort Micro
XBRL

85,10 euro

85,10 euro 63,80 euro
PDF 151,70 euro 151,70 euro 130,60 euro
Verbeterde neerlegging 81,70 euro 81,70 euro 52,00 euro

Vereenvoudigde boekhouding 

Let op: kleine en micro-verenigingen of stichtingen kunnen een vereenvoudigde boekhouding voeren en een vereenvoudigd model van jaarrekening gebruiken. De voorwaarde is wel dat op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria wordt overschreden:

 • een gemiddeld jaarlijks personeelsbestand van 5 VTE
 • een jaaromzet van 334.500 euro (exclusief btw)
 • 1.337.000 euro aan bezittingen 
 • 1.337.000 euro aan schulden.

Komt je vereniging of stichting in aanmerking voor een vereenvoudigde boekhouding, dan mag je de jaarrekening gratis neerleggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. Je kan zelf kiezen of je hier gebruik van maakt. Ook kleine en micro-verenigingen die niet meer dan één van de genoemde criteria overschrijden, mogen er immers voor kiezen om een dubbele boekhouding te voeren en mogen kiezen voor een model van jaarrekening dat beschikbaar is op de website van de Nationale Bank. In vele gevallen is dit aangewezen in de praktijk, bijvoorbeeld wanneer er toch een btw-boekhouding moet worden gevoerd.

In de praktijk: reken op je SBB-expert

Speel op zeker en schakel tijdig de hulp in van een expert. Wij ondersteunen je graag met raad en daad.

Anne-Sophie De Mol
Anne-Sophie De Mol
consultant accountancy & fiscaliteit