De verhoogde vrijwilligersvergoeding: wie mag hoeveel ontvangen?

Anne-Sophie De Mol
Fiscaal advies

De forfaitaire vrijwilligersvergoeding verdubbelt in 2019, maar niet voor iedereen. Hier vindt u alle bedragen, voorwaarden en uitzonderingen.

Het jaarlijkse maximumbedrag voor de forfaitaire kostenvergoeding verdubbelt, maar bij de regeling horen ook heel wat kanttekeningen. Wij zetten daarom alle bedragen, voorwaarden en uitzonderingen op een rij.

Voor we de nieuwe regeling binnenstebuiten keren, eerst even dit: vrijwilligers vergoeden kan op twee manieren. Bij de reële kostenvergoeding betaalt u gemaakte kosten terug op basis van kostennota’s. Deze terugbetalingen moeten voldoen aan drie voorwaarden:

 • De kost moet eigen zijn aan de vereniging
 • De vergoeding is bestemd om deze kosten te dekken
 • De vergoeding heeft betrekking op deze kosten

De tweede optie – de forfaitaire kostenvergoeding – heeft dan weer geen bewijsplicht, maar wel een bovengrens. Hier leest u meer over het verschil tussen beide kostenvergoedingen en het belang ervan.

Wat zijn de bovengrenzen bij een forfaitaire kostenvergoeding?

De forfaitaire vergoeding kan de vrijwilliger ontvangen zonder zijn kosten te moeten bewijzen. Hierbij geldt wel een bovengrens, namelijk maximum bedragen per dag en per jaar. Deze bovengrens wordt jaarlijks geïndexeerd.

Deze geïndexeerde maximumbedragen gelden voor 2019:

 • dag = 34,71 euro
 • jaar = 1.388,40 euro

Nieuw sinds 2019 is de zogeheten ‘verdubbeling’ van het jaarlijkse kostenplafond binnen de forfaitaire kostenvergoeding. Voor bepaalde categorieën van vrijwilligers stijgt het jaarlijkse kostenplafond voor 2019 van € 1.388,40 naar € 2.549,90 per jaar. Let op, enkel het jaarlijkse plafond is verdubbeld, het plafond per dag van € 34,71 blijft behouden.

Aan deze drie categorieën van vrijwilligers kunt u vanaf 2019 de verhoging van het jaarlijkse kostenplafond toekennen:

 1. Sporttrainers, sportlesgevers, sportcoaches, jeugdsportcoördinators, sportscheidsrechters, juryleden, stewards, terreinverzorgers, materiaalmeesters en seingevers bij sportwedstrijden.
 2. De nachtoppas, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en criteria van uw gemeenschap.
 3. Het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen.

Als u aan één van de categorieën voldoet mag u nog niet automatisch gebruik maken van het verhoogde jaarlijkse plafond. Met volgende uitzonderingen moet u rekening houden:

 1. Er is een combinatieverbod tussen het verenigingswerk en het verhoogde jaarlijkse plafond door dezelfde vrijwilliger, voor dezelfde vereniging en tijdens dezelfde periode.
 2. De verdubbeling van de vrijwilligersvergoeding mag niet uitgekeerd worden aan vrijwilligers die reeds een sociale zekerheids- of sociale bijstandsuitkering ontvangen.

Wat met de verplaatsingskosten?

Die zijn niet inbegrepen in de forfaitaire regeling. U mag dus naast de forfaitaire kostenvergoeding ook de verplaatsingskosten van uw vrijwilligers terugbetalen, tot 2.000 km per jaar mét bewijsstukken. De geldende tarieven:

 • Auto, motor of bromfiets (tot 30/06/2019) = 0,3573 euro/km
 • Fiets = 0,22 euro/km
 • Openbaar vervoer = volledig (met als maximum het bedrag voor dezelfde verplaatsing met de wagen)

In de praktijk: reken op uw SBB-expert

Speel op zeker en schakel tijdig de hulp in van een expert. Wij ondersteunen u graag met raad en daad.