De verhoogde vrijwilligersvergoeding: wie mag hoeveel ontvangen?

Anne-Sophie De Mol
Fiscaal advies

Voor we de nieuwe regeling binnenstebuiten keren, eerst even dit: vrijwilligers vergoeden kan op twee manieren. Bij de reële kostenvergoeding betaal je gemaakte kosten terug op basis van kostennota’s. Deze terugbetalingen moeten voldoen aan drie voorwaarden:

 • De kost moet eigen zijn aan de vereniging
 • De vergoeding is bestemd om deze kosten te dekken
 • De vergoeding heeft betrekking op deze kosten

De tweede optie – de forfaitaire kostenvergoeding – heeft dan weer geen bewijsplicht, maar wel een bovengrens. Hier lees je meer over het verschil tussen beide kostenvergoedingen en het belang ervan.

Wat zijn de bovengrenzen bij een forfaitaire kostenvergoeding?

De forfaitaire vergoeding kan de vrijwilliger ontvangen zonder zijn kosten te moeten bewijzen. Hierbij geldt wel een bovengrens, namelijk maximum bedragen per dag en per jaar. Deze bovengrens wordt jaarlijks geïndexeerd.

Deze geïndexeerde maximumbedragen gelden voor 2022:

 • dag = 36,84 euro
 • jaar = 1.473,37 euro

Sinds 2019 is de zogeheten ‘verdubbeling’ van het jaarlijkse kostenplafond binnen de forfaitaire kostenvergoeding. Voor bepaalde categorieën van vrijwilligers stijgt het jaarlijkse kostenplafond voor 2022  naar 2.705,97 euro per jaar. Let op, enkel het jaarlijkse plafond is verdubbeld, het plafond per dag van 36,84 euro blijft behouden.

Aan deze drie categorieën van vrijwilligers kan je de verhoging van het jaarlijkse kostenplafond toekennen:

 1. Sporttrainers, sportlesgevers, sportcoaches, jeugdsportcoördinators, sportscheidsrechters, juryleden, stewards, terreinverzorgers, materiaalmeesters en seingevers bij sportwedstrijden.
 2. De nachtoppas, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en criteria van je gemeenschap.
 3. Het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen.

Voor vrijwilligers actief in vaccinatiecentra is er ook een aangepaste regeling voorzien, meer informatie kan je hier vinden.

Als je aan één van de categorieën voldoet mag je nog niet automatisch gebruik maken van het verhoogde jaarlijkse plafond. Met volgende uitzonderingen moet je rekening houden:

 1. Er is een combinatieverbod met het verenigingswerk verricht door dezelfde persoon, voor dezelfde vereniging en tijdens dezelfde periode.
 2. De verdubbeling van de vrijwilligersvergoeding mag niet uitgekeerd worden aan vrijwilligers die reeds een sociale zekerheids- of sociale bijstandsuitkering ontvangen.

Wat met de verplaatsingskosten?

Die zijn niet inbegrepen in de forfaitaire regeling. Je mag dus naast de forfaitaire kostenvergoeding ook de verplaatsingskosten van je vrijwilligers terugbetalen, tot 2.000 km per jaar mét bewijsstukken. De geldende tarieven:

 • Auto, motor of bromfiets (voor de periode van 01/07/2022 tot 30/06/2023) = 0,4170 euro/km.
 • Fiets = 0,25 euro/km
 • Openbaar vervoer = volledig (met als maximum het bedrag voor dezelfde verplaatsing met de wagen)

 

In de praktijk: reken op je SBB-expert

Speel op zeker en schakel tijdig de hulp in van een expert. Wij ondersteunen je graag met raad en daad.