De jaarrekening van je vzw neerleggen: tarieven en regels in 2019

sluit popup

In het licht van de corona-problematiek is onze dienstverlening bijgestuurd:

 • Onze kantoren werken met gesloten deuren. Klanten kunnen enkel mits afspraak naar kantoor komen.
 • Onze medewerkers blijven steeds bereikbaar via telefoon, Teams of mail.
 • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
 • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. Hier helpen we je graag verder.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Annette Philips
Accountancy & boekhouding

Zeer groot, groot of klein?

Je vereniging of stichting wordt als ‘zeer groot’ beschouwd als bij de afsluiting van het boekjaar:

 • Je gemiddeld personeelsbestand (in VTE) bedraagt op jaarbasis meer dan 100
 • Je overschrijdt ten minste twee van deze drempels:
 1. Een jaargemiddelde van het personeelsbestand (in VTE) van 50
 2. Je ontvangsten op jaarbasis, andere dan uitzonderlijke ontvangsten, bedragen 7.300.000 euro (excl. btw)
 3. Je hebt een balanstotaal van 3.650.000 euro

We spreken over een ‘grote’ vereniging of stichting als je bij de afsluiting van het boekjaar ten minste twee van deze drempels bereikt of overschrijdt:

 • Een jaargemiddelde van het personeelsbestand (in VTE) van 5
 • Je ontvangsten op jaarbasis, andere dan uitzonderlijke ontvangsten, bedragen 312.500 euro (excl. btw)
 • Je hebt een balanstotaal van 1.249.500 euro

‘Kleine’ verenigingen en stichtingen, ten slotte, blijven onder bovenstaande drempels.

Bovenstaande criteria zijn in 2019 van toepassing,  tenzij je vereniging of stichting sinds 1 mei 2019 haar statuten heeft aangepast naar het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) óf je vereniging of stichting is opgericht sinds 1 mei 2019 volgens deze nieuwe WVV-wet, dan gelden volgende drempels.

Modellen

Grote en zeer grote verenigingen en stichtingen dienen hun jaarrekening bij de Nationale Bank neer te leggen. Deze modellen kan je terugvinden op de website van de NBB.

Kleine verenigingen of stichtingen voeren een vereenvoudigde boekhouding, overeenkomstig een door de Koning vastgesteld model. Een kleine vereniging of stichting kan echter ook vrijwillig kiezen voor het voeren van een dubbele boekhouding zoals deze die verplicht is voor de grote vzw's.

Hoe, wanneer en tarieven

  Zeer groot en groot Klein
Waar neerleggen? Balanscentrale van de Nationale Bank van België De griffie van de ondernemingsrechtbank
Termijn? 30 dagen na goedkeuring door de algemene vergadering en binnen de 7 maanden na afsluiting van het boekjaar. 30 dagen na goedkeuring door de algemene vergadering en binnen de 7 maanden na afsluiting van het boekjaar.
Tarieven? Digitaal in XBRL-formaat: 72,10 euro
Digitaal in pdf-formaat: 128,20 euro
Via de post: 134,40 euro
Verbeterde neerlegging: 68,70 euro
Gratis

 

De sociale balans

Elke vereniging en stichting die op jaarbasis gemiddeld minstens 20 medewerkers telt (in VTE), moet ook een ‘sociale balans’ invullen. Opnieuw zijn er enkele verschillen naargelang de grootte:

 • Bij grote en zeer grote organisaties maakt die balans sowieso deel uit van de jaarrekening.
 • Stel je minder dan 20 VTE tewerk, maar moet je toch een jaarrekening bij de Nationale Bank neerleggen? Dan kan je, in het kader van transparantie, ook je sociale balans invullen.
 • Heb je een kleine vereniging of stichting, maar stel je wel 20 of meer VTE te werk? Ook dan moet je de sociale balans bezorgen aan de Balanscentrale van de Nationale Bank.

 

In de praktijk: reken op je SBB-expert

Speel op zeker en schakel tijdig de hulp in van een expert. Wij ondersteunen je graag met raad en daad.