De jaarrekening van uw vzw neerleggen: tarieven en regels in 2019

Annette Philips
Accountancy & boekhouding

Elk jaar moet uw vereniging een jaarrekening kunnen voorleggen. De regels zien er zo uit:

Elk jaar moet uw vereniging een jaarrekening kunnen voorleggen. De manier waarop, bij welke instantie precies en wat de kost daarvan is, dat hangt vooral af van de grootte van uw organisatie. Deze regels zien er als volgt uit:

Zeer groot, groot of klein?

Uw vereniging of stichting wordt als ‘zeer groot’ beschouwd als bij de afsluiting van het boekjaar:

 • Uw gemiddeld personeelsbestand (in VTE) bedraagt op jaarbasis meer dan 100
 • U overschrijdt ten minste twee van deze drempels:
 1. Een jaargemiddelde van het personeelsbestand (in VTE) van 50
 2. Uw ontvangsten op jaarbasis, andere dan uitzonderlijke ontvangsten, bedragen 7.300.000 euro (excl. btw)
 3. U hebt een balanstotaal van 3.650.000 euro

We spreken over een ‘grote’ vereniging of stichting als u bij de afsluiting van het boekjaar ten minste twee van deze drempels bereikt of overschrijdt:

 • Een jaargemiddelde van het personeelsbestand (in VTE) van 5
 • Uw ontvangsten op jaarbasis, andere dan uitzonderlijke ontvangsten, bedragen 312.500 euro (excl. btw)
 • U hebt een balanstotaal van 1.249.500 euro

‘Kleine’ verenigingen en stichtingen, ten slotte, blijven onder bovenstaande drempels.

Modellen

Grote en zeer grote verenigingen en stichtingen dienen hun jaarrekening bij de Nationale Bank neer te leggen. Deze modellen kan u terugvinden op de website van de NBB.

Kleine verenigingen of stichtingen voeren een vereenvoudigde boekhouding, overeenkomstig een door de Koning vastgesteld model. Een kleine vereniging of stichting kan echter ook vrijwillig kiezen voor het voeren van een dubbele boekhouding zoals deze die verplicht is voor de grote vzw's.

Hoe, wanneer en tarieven

  Zeer groot en groot Klein
Waar neerleggen? Balanscentrale van de Nationale Bank van België  De griffie van de ondernemingsrechtbank
Termijn? 30 dagen na goedkeuring door de algemene vergadering en binnen de 7 maanden na afsluiting van het boekjaar. 30 dagen na goedkeuring door de algemene vergadering en binnen de 7 maanden na afsluiting van het boekjaar.
Tarieven? Digitaal in XBRL-formaat: 72,10 euro
Digitaal in pdf-formaat: 128,20 euro
Via de post: 134,40 euro
Verbeterde neerlegging: 68,70 euro
Gratis

De sociale balans

Elke vereniging en stichting die op jaarbasis gemiddeld minstens 20 medewerkers telt (in VTE), moet ook een ‘sociale balans’ invullen. Opnieuw zijn er enkele verschillen naargelang de grootte:

 • Bij grote en zeer grote organisaties maakt die balans sowieso deel uit van de jaarrekening.
 • Stelt u minder dan 20 VTE tewerk, maar moet u toch een jaarrekening bij de Nationale Bank neerleggen? Dan kunt u, in het kader van transparantie, ook uw sociale balans invullen.
 • Hebt u een kleine vereniging of stichting, maar stelt u wel 20 of meer VTE tewerk? Ook dan moet u de sociale balans bezorgen aan de Balanscentrale van de Nationale Bank.

In de praktijk: reken op uw SBB-expert

Speel op zeker en schakel tijdig de hulp in van een expert. Wij ondersteunen u graag met raad en daad.