De aangifte van uw personenbelasting 2018 : wat is nieuw?

Gregory Henin

Binnenkort moet u weer uw personenbelasting indienen. Zoals gewoonlijk zijn er een aantal belangrijke wijzigingen. Hier vindt u een overzicht:

 

Met de zomer nadert ook de deadline voor uw jaarlijkse personenbelasting. Voor de papieren aangifte hebt u tijd tot 29 juni 2018, via tax-on-web kan het tot 12 juli. Zoals gewoonlijk bevat het aangifteformulier ook dit jaar belangrijke wijzigingen. Wij loodsen u erdoor.

Opvallend: dit jaar prijken er ‘slechts’ 823 codes op uw aangifte, 62 minder dan vorig jaar. Dat lijkt op het eerste gezicht een vereenvoudiging, maar toch blijft het uitkijken voor de fiscale adders onder het gras. De belangrijkste wijzigingen één voor één toegelicht:

1. Regionalisering van de aangifte

Tot vorig jaar zag u op uw aangifte de codes voor alle gewesten en verduidelijkten voetnoten welke codes voor u golden. Voortaan is de aangifte geregionaliseerd: elk gewest werkt nu met een apart aangifteformulier en uw domicilieadres (op de eerste dag van het aanslagjaar) bepaalt welke aangifte u krijgt. Een belangrijk gevolg hiervan: als u in Vlaanderen woont,  kan u niet langer (per vergissing) Brusselse of Waalse belastingvoordelen invullen.

2. Goed nieuws voor alleenstaanden

Als alleenstaande moest u tot vorig jaar aangeven of u ‘ongehuwd’, ‘uit de echt gescheiden’ of ‘van tafel en bed gescheiden’ was: een onnodig onderscheid, aangezien dit geen fiscale gevolgen had. De aparte rubrieken werden daarom geschrapt en vallen nu onder één rubriek (code 1001-66).

Voor (niet samenwonende) alleenstaande ouders die minstens één kind fiscaal ten laste hebben (al dan niet in co-ouderschap) en een beroepsinkomen tussen de 3.200 (na aftrek van beroepskosten) en 19.000 euro ontvangen, komen er ook twee belastingvoordelen bij:

  • een verhoging van de belastingvrije som, met 1.000 euro;
  • een bijkomende belastingvermindering voor kinderopvangkosten van 30% (als ouder met een kind onder de 12 jaar hebt u vandaag al recht op een belastingvoordeel van 45%).

3. Beperking van fiscale voordelen

Een andere opvallende maatregel is de ‘proratisering’ en beperking van bepaalde fiscale voordelen. Vanaf 2017 moet u namelijk een volledig kalenderjaar officieel in België wonen om sommige belastingvoordelen volledig te genieten. Verhuisde u tijdens het jaar naar België, dan worden uw voordelen omgerekend (‘geproratiseerd’). Concreet betekent dit dat u op uw aangifte dan uw aantal maanden als inwoner in België moet aangeven (onder de code 1199-62).
Deze maatregel zal vanaf volgend jaar ook van toepassing zijn op rijksinwoners die België (definitief) verlaten tijdens het kalenderjaar.

4. De woonleningen: Vlaanderen blijft ongewijzigd

In Vlaanderen wijzigt er niets: uw fiscale voordeel wordt nog steeds bepaald in functie van het jaar waarin u uw hypothecaire lening afsloot.

Opgelet!

De geïntegreerde Vlaamse woonbonus (die u krijgt voor een lening vanaf 2016) mag u niet met een andere Vlaamse woonbonus op uw aangifte aangeven. Doet u dat wel, dan verliest u mogelijks een belangrijk belastingvoordeel. Schakel een boekhouder in om er zeker van te zijn dat u de juiste keuze maakt.

5. Belastingverminderingen

Als u in Vlaanderen gedomicilieerd bent, geniet u een belastingvermindering voor PWA- en dienstencheques, een mama-papalening, een winwinlening en dakisolatie. In dat laatste geval gelden wel twee belangrijke voorwaarden: u tekende het aannemerscontract in 2016 en betaalde toen ook al een voorschot.

6. Inkomsten uit de deeleconomie

De rubriek ‘winst of baten uit diensten in het kader van de deeleconomie’ bestaat al sinds 2016, maar de elektronische platformen zijn pas ten vroegste vanaf 1 maart 2017 erkend. Met andere woorden: u kunt inkomsten uit de deeleconomie pas dit jaar voor het eerst op uw aangifte vermelden. Blijven die bruto-inkomsten onder de 5.100 euro, dan mag u ze aangeven als ‘divers inkomen’. Liggen ze hoger, dan worden ze volledig beschouwd als beroepsinkomsten.

Een blik vooruit

Ook voor het inkomstenjaar 2018, of dus uw aangifte voor 2019, werden al nieuwe maatregelen goedgekeurd. Het kan alvast geen kwaad om hier nu al rekening mee te houden. In deze longread leest u meer over het kostenforfait voor winsten, de verhoging van de investeringsaftrek, de stopzettingsmeerwaarden, een belastingvermindering voor investeringen in groeibedrijven en wijzigingen inzake roerende inkomsten.

Fiscale knowhow onontbeerlijk

Zonder voorkennis het fiscale labyrint betreden is altijd een risico. Dat geldt bij uitstek voor zelfstandigen. Zonder kennersoog mist u misschien minder bekende aftrekposten of fiscale slimmigheden die uw eindafrekening stevig kunnen beïnvloeden. Advies welkom? Contacteer vrijblijvend een SBB-expert in uw buurt.