Coronaversoepelingen voor Individuele Pensioentoezegging (IPT) en groepsverzekeringspremie

sluit popup

Beste klant,

Naar aanleiding van de verstrengde coronamaatregelen hebben wij onze dienstverlening opnieuw bijgestuurd.

  • Onze kantoren werken met gesloten deuren. Je kan enkel mits afspraak naar kantoor komen.
  • Onze medewerkers blijven steeds bereikbaar via telefoon, Teams of mail.
  • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
  • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. Hier helpen we je graag verder.
  • Indien het gaat om een essentieel klantenbezoek dat niet digitaal georganiseerd kan worden, is een fysieke afspraak wel toegestaan, mits het respecteren van de nodige veiligheidsmaatregelen. Heb je een afspraak op kantoor of bij jou ter plaatse, dan word je vooraf geïnformeerd door je dossierbeheerder over de te respecteren hygiëne- en afstandsregels.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Rani Van Lysebeth
Fiscaal advies

Is de premie een belastbaar voordeel van alle aard?

De IPT- of groepsverzekeringspremie is vrijgesteld op voorwaarde dat je als bedrijfsleider regelmatig en minstens maandelijks een bezoldiging van de vennootschap ontvangt. Indien je voor minstens één maand je bezoldiging volledig hebt stopgezet, dan is de premie een belastbaar voordeel van alle aard.

De fiscus voorziet nu in een administratieve tolerantie vanwege de coronacrisis. De premie blijft vrijgesteld op voorwaarde dat de vennootschap haar activiteit voor minstens zeven opeenvolgende dagen gedwongen heeft onderbroken door de coronacrisis én jij als bedrijfsleider in die periode kon genieten van het crisis-overbruggingsrecht.

Kan de vennootschap de premie volledig aftrekken?

De jaarlijkse premie is aftrekbaar in de mate dat het totaal pensioen van jou als bedrijfsleider, uitgedrukt in een jaarlijkse rente, niet hoger is zijn dan 80% van zijn referentiebezoldiging. Vanwege de coronacrisis ligt deze referentiebezoldiging bij vele bedrijfsleiders lager door de vermindering of stopzetting van hun bezoldiging.

Door de versoepeling kan de premie (deels) worden overgedragen naar het volgende boekjaar in de mate dat de corona gecorrigeerde 80%-grens wordt overschreden. Dit is enkel mogelijk indien volgende cumulatieve voorwaarden zijn voldaan:

  • Gedwongen onderbreking voor minstens zeven opeenvolgende dagen;
  • Recht op een crisis-overbruggingsrecht tijdens deze periode;
  • Maandelijks loon van jou als bedrijfsleider werd stopgezet tijdens de onderbrekingsperiode.

Hoewel de circulaire niet helemaal duidelijk is, lijkt er voor andere gevallen geen versoepeling te zijn. Het premiedeel dat de 80%-grens overschrijdt, is dan helaas noch aftrekbaar noch overdraagbaar.

 

Meer weten?

Wil je meer info over de Individuele Pensioentoezegging en/of de groepsverzekeringspremie? Neem dan contact op met je accountant. We helpen je graag op weg.