Coronaversoepelingen voor Individuele Pensioentoezegging (IPT) en groepsverzekeringspremie

Anne-Lise Verhelst

Tijdens de coronacrisis hebben veel bedrijfsleiders hun bezoldigingen verminderd of stopgezet. Heb ook jij dit gedaan? Dan kan dit nadelige gevolgen hebben voor de vennootschapspremie die tijdens het boekjaar 2020 is gestort in je Individuele Pensioentoezegging (IPT) of groepsverzekering. Je premie is dan mogelijks (deels) niet aftrekbaar of zelfs een belastbaar voordeel van alle aard. De fiscus heeft deze nadelige gevolgen versoepeld.

Deze blog gaat over maatregelen in het kader van de COVID-19-epidemie en is mogelijk niet meer up-to-date. Raadpleeg de website van de overheid voor de meest recente informatie.

Is de premie een belastbaar voordeel van alle aard?

De IPT- of groepsverzekeringspremie is vrijgesteld op voorwaarde dat je als bedrijfsleider regelmatig en minstens maandelijks een bezoldiging van de vennootschap ontvangt. Indien je voor minstens één maand je bezoldiging volledig hebt stopgezet, dan is de premie een belastbaar voordeel van alle aard.

De fiscus voorziet nu in een administratieve tolerantie vanwege de coronacrisis. De premie blijft vrijgesteld op voorwaarde dat de vennootschap haar activiteit voor minstens zeven opeenvolgende dagen gedwongen heeft onderbroken door de coronacrisis én jij als bedrijfsleider in die periode kon genieten van het crisis-overbruggingsrecht.

Kan de vennootschap de premie volledig aftrekken?

De jaarlijkse premie is aftrekbaar in de mate dat het totaal pensioen van jou als bedrijfsleider, uitgedrukt in een jaarlijkse rente, niet hoger is zijn dan 80% van zijn referentiebezoldiging. Vanwege de coronacrisis ligt deze referentiebezoldiging bij vele bedrijfsleiders lager door de vermindering of stopzetting van hun bezoldiging.

Door de versoepeling kan de premie (deels) worden overgedragen naar het volgende boekjaar in de mate dat de corona gecorrigeerde 80%-grens wordt overschreden. Dit is enkel mogelijk indien volgende cumulatieve voorwaarden zijn voldaan:

  • Gedwongen onderbreking voor minstens zeven opeenvolgende dagen;
  • Recht op een crisis-overbruggingsrecht tijdens deze periode;
  • Maandelijks loon van jou als bedrijfsleider werd stopgezet tijdens de onderbrekingsperiode.

Hoewel de circulaire niet helemaal duidelijk is, lijkt er voor andere gevallen geen versoepeling te zijn. Het premiedeel dat de 80%-grens overschrijdt, is dan helaas noch aftrekbaar noch overdraagbaar.

Meer weten?

Wil je meer info over de Individuele Pensioentoezegging en/of de groepsverzekeringspremie? Neem dan contact op met je accountant. We helpen je graag op weg.

Gerelateerde blogs