Een solide contract opstellen als consultant: gebruik deze checklist

Heb je een contract beet met je opdrachtgever? Proficiat, het is immers het officiële startschot van je samenwerking. In een contract vermeld je alle voorwaarden en modaliteiten die het verloop van de opdracht bepalen. De concrete inhoud varieert, maar een aantal essentiële ingrediënten mogen in geen enkel consultancycontract ontbreken.

Is een contract eigenlijk verplicht?

Wettelijk gezien niet. Een mondelinge afspraak en eventueel een handdruk volstaan. Maar met een contract bouw je wel een aantal zekerheden in.

 • De afspraken zijn duidelijk. Met een schriftelijke weerslag van de afspraken weten alle betrokkenen waar ze aan toe zijn, zowel inhoudelijk als qua prijs. Ook dwingt een contract je om na te denken over de precieze modaliteiten: is de afgesproken prijs inclusief of exclusief btw? Wat als de opdracht langer duurt dan voorzien? En als je tijdens de opdracht ziek wordt? 
 • Je hebt een bewijs. In geval van discussie aantonen wat je mondeling hebt afgesproken, is onbegonnen werk. 
 • Je vermijdt schijnzelfstandigheid. Met een contract geef je aan dat jij als zelfstandige de touwtjes in handen houdt. Jij bepaalt hoeveel je werkt, wanneer en hoe. Vermeld in je contract expliciet dat je de opdracht naar eigen inzichten uitvoert en niet in ondergeschikt verband.

Checklist voor een solide contract met je opdrachtgever

Een contract staat of valt niet met plechtige bewoordingen of formaliteiten. Wel cruciaal zijn volledige, nauwkeurig geformuleerde afspraken. Of je nu zelf je consultancycontract opstelt, of er een aangeboden krijgt door je opdrachtgever, hou onderstaande checklist zeker bij de hand. De vragen helpen je na te denken over wat er fout kan lopen en hoe je dat kan opvangen. Want zodra je niet meer op één lijn zit met je opdrachtgever, wordt het vaak onmogelijk om nog tot evenwichtige afspraken te komen.

Inhoud

 • Is de inhoud van de opdracht voldoende duidelijk en afgelijnd? 
 • Wat valt er binnen de opdracht en wat absoluut niet?

Prijs

 • Spreek je een prijs per uur af of werk je met een totaalbudget voor de opdracht?
 • Is de prijs inclusief of exclusief btw? 
 • Hanteer je een prijsvork? 
 • Wat gebeurt er in het geval van meerwerk? 
 • Wat als je kosten maakt in het kader van de opdracht?

Facturatie

 • Kan je tussentijds (bv. maandelijks of per kwartaal) factureren, of pas op het einde van de opdracht?
 • Binnen welke termijn worden je facturen betaald?

Duurtijd

 • Heeft het contract een bepaalde of een onbepaalde duurtijd? 
 • Kan het contract tussentijds worden beëindigd? Zo ja, kan dat enkel om een specifieke reden? En is er dan een opzegtermijn? 

Rechten en plichten

 • Wat als jij (bv. bij ziekte) of je opdrachtgever de verplichtingen niet nakomt? 
 • Behoud je de intellectuele rechten op je werk of draag je deze over?
 • Moet je geheimhouding naleven over de informatie die je krijgt?
 • Wie is aansprakelijk in geval van schade na een fout, bijvoorbeeld een fout advies?
 • Werk je exclusief voor deze opdrachtgever? 

Tot slot nog deze tip: wil je ellenlange contracten vermijden? Maak dan werk van je algemene voorwaarden. Daarin neem je de spelregels op waaronder jij contracten afsluit. Zo hoef je deze basisregels niet in elk contract opnieuw uit de doeken te doen. 

Kan je wat hulp gebruiken bij het opstellen van je contract of algemene voorwaarden?

Laat je bijstaan door een adviseur van SBB. We helpen je graag.