Je eigen zaak starten, wijzigen of stopzetten? De btw-aangifte gebeurt voortaan digitaal

Ook de btw-administratie gaat mee met haar tijd. De btw-aangifte, jaarlijkse ‘klantenlisting’ en intracommunautaire ‘listing’ verlopen al enige tijd langs digitale weg. Sinds 12 juli 2021 ben je ook verplicht om bij de start, wijziging of stopzetting van je btw-activiteit je formulieren online in te dienen.

Wat betekent dit concreet?

Sinds 12 juli 2021 ben je verplicht om de formulieren 604A, 604B en 604C online in te dienen via MyMinfin. Op deze manier worden de administratieve btw-procedures vereenvoudigd, is er snellere verwerking van documenten en kan je de status van jouw aanvraag raadplegen. Tot 12 juli 2021 werden deze formulieren per (aangetekend) schrijven ingediend of via e-mail. 

 

Digitaal boekhouden doe je zo! 

Ken je de vele voordelen al van een digitale administratie? Nee? Dan werk je misschien nog niet optimaal digitaal. SBB-expert Mike De Rocker zet vijf belangrijke tips op een rij.

 

Wanneer moet je deze formulieren indienen?

Start je met een zelfstandige activiteit of zet je je zaak stop? Dan moet je hiervan aangifte doen bij de btw-administratie. Hetzelfde geldt wanneer je je activiteit wijzigt of je belastingregeling. Afhankelijk van de situatie doe je dat via het formulier 604A, 604B of 604C.

Bij de aanvang van je zelfstandige btw-activiteit, dien je formulier 604A in. En dat nadat je jouw ondernemingsnummer gekregen hebt, maar voordat je jouw economische activiteit start. Op die manier meld je je aan bij de btw-controle en krijg je een btw-nummer.

De wijziging van jouw activiteit of gegevens moet je binnen een maand melden via het formulier 604B. Het gaat dan om informatie die in de aanvraag tot btw-identificatie werd opgenomen (bijvoorbeeld fiscaal adres, belastingregeling, bankrekeningnummer). Wijzigingen die al werden gemeld en opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) (bijvoorbeeld wijziging rechtsvorm, woonplaats, maatschappelijke zetel) moet je niet melden. Wanneer je activiteiten zodanig wijzigen dat je van een gewone btw-plichtige naar een gemengde btw-plichtige gaat of omgekeerd, dan moet je ook dergelijk formulier indienen. 

Zet je jouw activiteit stop, dan moet je binnen de maand een aangifte tot stopzetting invullen (formulier 604C).

Twee uitzonderingen

De bijzondere btw-aangifte zal nog altijd op papier moeten gebeuren. Dat is het geval wanneer je als: 

  • kleine ondernemer, vrijgestelde btw-plichtige, landbouwer onder het landbouwforfait of niet btw-plichtige rechtspersoon in een andere EU-lidstaat goederen aankoopt en ervoor kiest om in België btw te betalen. Bij aankopen hoger dan 11.200 euro is dit laatste zelfs verplicht.
  • kleine ondernemer, vrijgestelde btw-plichtige, landbouwer onder het landbouwforfait of niet btw-plichtige rechtspersoon in een andere EU-lidstaat diensten afneemt waarvoor je in België btw moet betalen.

Er is ook een uitzondering voor wie de formulieren niet elektronisch kán indienen, bij gebrek aan een internetverbinding bijvoorbeeld. Hiervoor is wel een goedkeuring van de btw-administratie vereist. Maar in de praktijk zal dat niet vaak meer voorkomen.

Anne-Lise Verhelst
Anne-Lise Verhelst
trainee tax advisor

Vragen over je btw-administratie?

Neem contact op met onze experten. Wij helpen je graag op weg.