Breng ten laatste maandag 30 september de formaliteiten van SNapp en het Nitraatmeldpunt in orde

sluit popup

In het licht van de corona-problematiek hebben wij onze dienstverlening bijgestuurd:

  • Hoewel een afspraak maken op kantoor weer mogelijk is, willen we je vragen dit alleen te doen als dit strikt noodzakelijk is.
  • Onze kantoren werken niet langer met gesloten deuren. Heb je een afspraak? Gelieve je dan wel meteen bij binnenkomst aan te melden aan onze balie.
  • Onze medewerkers blijven verder steeds bereikbaar voor je via telefoon, Teams of mail.
  • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
  • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. We helpen je hier graag mee verder.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Jan Meykens

Er zijn twee soorten nitraatresidubepalingen

  1. Controlestalen in opdracht van de Mestbank:  de Mestbank duidt een erkend laboratorium aan dat de staalname uitvoert. Je hoeft dus zelf geen contact op te nemen met een laboratorium.
  2. Verplichte stalen in eigen opdracht en op eigen kosten: je bent zelf verantwoordelijk voor de staalname en dient zelf tijdig een aanvraag in te dienen bij een erkend laboratorium. Vanaf dit jaar gebeurt de aanvraag hiervoor digitaal via de staalname-applicatie SNapp op het Mestbankloket. Dien je aanvraag zo snel mogelijk in (bij voorkeur voor 1 oktober) anders loop je het risico dat het labo de staalname niet meer kan inplannen. Om heel zeker te zijn neem je dus zelf liefst vooraf contact op met het labo om de nodige afspraken te maken. Het niet nemen van verplichte stalen leidt tot een boete en bovendien tot de aanduiding als focusbedrijf of een verhoging van de maatregelencategorie.

Vergeet het nitraatmeldpunt niet

Ten laatste 30 september kan je volgende meldingen doen:

1. Teeltschade of oogstmislukking melden op een geselecteerd perceel

Teeltschade of oogstmislukking kan leiden tot een hoger nitraatresidu. Ben je van oordeel dat de teeltschade het nitraatresidu op jouw percelen beïnvloed heeft? Dan moet je voor alle percelen met teeltschade op je bedrijf bewijsstukken indienen. Dat zijn bij voorkeur vaststellingen door de schattingscommissie. Ook al heb je nog niet alle bewijsstukken ontvangen, respecteer toch de deadline van 30 september. De ontbrekende bewijsstukken kun je nog bezorgen tot 11 oktober. 

Nadat de Mestbank de bewijsstukken heeft onderzocht, kan ze één of meerdere vervangpercelen aanduiden. Als de schade niet of te laat wordt gemeld, moet het geselecteerde perceel bemonsterd worden en telt het gemeten nitraatresidu onherroepelijk mee. De Mestbank zal hierover geen bezwaarschriften aanvaarden, zelfs al leggen de landbouwers nadien nog bewijzen voor.

2.  Alle omstandigheden melden  die ervoor zorgen dat een geselecteerd perceel niet of niet op een veilige manier kan bemonsterd worden

Alle situaties of omstandigheden die er toe kunnen leiden dat een geselecteerd perceel mogelijk niet op een normale of veilige manier kan bemonsterd worden, moet je vooraf en uiterlijk op 30 september melden. Denk maar aan werken op een perceel. Of een perceel dat niet bereikbaar of afgesloten is. Of dieren die een risico kunnen vormen voor de veiligheid van de staalnemer. De Mestbank kan dan een vervangperceel aanduiden. Als de staalnemer het perceel niet kan bemonsteren om redenen die de landbouwer vooraf kon voorzien en die hij niet gemeld heeft, zal dat gevolgen hebben voor het bedrijf.

3. De wens melden om aanwezig te zijn bij de staalname of de toepassing van band-of rijbemesting na 1 juli

Voor controlestalen in opdracht van de Mestbank, kan je tot en met 30 september laten weten dat je aanwezig wil zijn. Dan brengt de Mestbank het laboratorium op de hoogte. Na 30 september moet de landbouwer daarvoor zelf rechtstreeks contact opnemen met het aangeduide laboratorium. Voor verplichte stalen in eigen opdracht, moet de landbouwer dat altijd rechtstreeks melden aan het laboratorium.

Het Nitraatmeldpunt is te bereiken via www.vlm.be > Thema’s > Mestbank > Uw dossier > Nitraatmeldpunt.