Als zelfstandige je autokosten fiscaal aftrekken: hoe doe je dat?

sluit popup

Beste klant,

Naar aanleiding van de verstrengde coronamaatregelen hebben wij onze dienstverlening opnieuw bijgestuurd.

 • Onze kantoren werken met gesloten deuren. Je kan enkel mits afspraak naar kantoor komen.
 • Onze medewerkers blijven steeds bereikbaar via telefoon, Teams of mail.
 • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
 • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. Hier helpen we je graag verder.
 • Indien het gaat om een essentieel klantenbezoek dat niet digitaal georganiseerd kan worden, is een fysieke afspraak wel toegestaan, mits het respecteren van de nodige veiligheidsmaatregelen. Heb je een afspraak op kantoor of bij jou ter plaatse, dan word je vooraf geïnformeerd door je dossierbeheerder over de te respecteren hygiëne- en afstandsregels.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Rani Van Lysebeth
Fiscaal advies

Soort verplaatsing

Allereerst maak je een onderscheid tussen je verplaatsingen. De fiscale spelregels verschillen immers naargelang het type. Het gaat dan om de volgende drie soorten:

 1. Zuivere privé-verplaatsingen: kan je nooit fiscaal aftrekken.
 2. Verplaatsingen tussen je woonplaats en vaste plaats van tewerkstelling: zijn aftrekbaar ter waarde van 0,15 euro/km. Dit forfait dekt alle bijhorende kosten. Denk aan brandstof, verzekering, verkeersbelasting, onderhoud, pechbijstand, afschrijvingen, huur parkeergarage enz.
 3. Zuivere beroepsverplaatsingen: de inbreng wordt beperkt tot een bepaald percentage. Hier moet je dus je werkelijke kosten aantonen.
   

Werkelijke kosten of forfait aftrekken?

Op basis van je totale autokosten en de andere aangetoonde beroepskosten, bekijkt je boekhouder welke optie voor jou het voordeligst is. Een opfrissing nodig? In deze blog lees je meer over het onderscheid.

 Aftrekbaarheid in personen- en vennootschapsbelasting

Eenmaal je je verplaatsingen correct hebt ingedeeld volgens de opdeling hierboven, bepaal je de aftrekbare som. Vanaf inkomstenjaar 2020 zullen de aftrekbaarheidsregels van auto- en brandstofkosten bepaald worden volgens de gramformule. Deze wiskundige formule houdt rekening met de CO2-uitstoot, het brandstoftype en de aankoopdatum van je wagen. Voor plug-in hybride wagens, die nog deels op brandstof rijden, gelden dan weer bijzondere regels. 

Stel: Jan Baets werkt als zelfstandig vertegenwoordiger en kocht in 2020 een nieuwe wagen van 23.000 euro. In 2020 kan hij deze kosten bewijzen: 

 • Aankoop auto: 23.000 euro (afschrijving  op 5 jaar: 4.600 per jaar)
 • Benzinekosten: 1.350 euro
 • Onderhoudskosten: 750 euro
 • Verzekeringen: 600 euro
 • Verkeersbelasting: 200 euro
 • Aantal kilometers op jaarbasis: 18.000 (waarvan 12.000 km zuiver beroepsmatig)

Op basis van specifieke kenmerken van de auto en de gramformule bedraagt het aftrekpercentage 80%. Het aftrekbaar gedeelte van zijn autokosten wordt als volgt berekend:

Totaal autokosten Fiscaal aftrekbaar als werkelijke beroepskost
4.600 + 1.350 + 750 + 600 + 200 = 7.500 euro 7.500 x 12.000/18.000 x 80% = 4.000 euro

Tip! Zit er een rechtsbijstand in je verzekering?

Sinds 1 september 2019 kan je verzekeringspremie een belastingvermindering opleveren in je aangifte personenbelasting. Je verzekeraar moet hiervoor de bestaande verzekeringsovereenkomst aanpassen aan de nieuwe voorwaarden. 
Voor een ondernemer is het interessanter om net niet aan de voorwaarden te voldoen. Zo kan je de verzekering aftrekken als beroepskost aan het marginaal tarief en op zijn beurt heb je een besparing van sociale bijdragen.

 

Voordelen alle aard voor bedrijfswagens

Je vennootschap kan een wagen aankopen en jou die ter beschikking stellen. Als je hiermee ook privé-verplaatsingen (zuivere privé-verplaatsingen en woon-werkverplaatsingen) doet, wordt een voordeel alle aard aangerekend.

Het voordeel alle aard van een bedrijfswagen stijgt in 2021 door de sterke daling van de referentie CO2-uitstoot. Deze uitstoot bedraagt 102 g/km voor een personenwagen met benzine-, LPG of aardgasmotor en 84 g/km voor een personenwagen met dieselmotor.

Kilometervergoeding

Een andere optie is dat de vennootschap je vergoedt voor je professionele verplaatsingen gedaan met je eigen wagen. Deze laatste maak je eigenlijk voor rekening van je vennootschap en zijn dus ’kosten eigen aan de vennootschap’. Hierdoor is de ontvangen kilometervergoeding voor jou niet belastbaar. De terugbetaling is gebaseerd op het werkelijke bedrag of op forfaitaire basis. Uitganspunt is het tarief toegekend aan het overheidspersoneel: van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020 bedraagt dit 0,3653 euro/km en vanaf 1 juli 2020 0,3542 euro/km. 

Keren we terug naar ons voorbeeld. Bedrijfsleider Jan Baets doet in 2020 12.000 km zuivere beroepsverplaatsingen met zijn privéwagen in opdracht van zijn vennootschap. De door de vennootschap betaalde som vormt een terugbetaling van een ‘kost eigen aan de vennootschap’. Voorwaarde is wel dat de vergoeding niet meer bedraagt dan 0,3653 euro per km afgelegd tussen 1 januari en 30 juni 2020 én 0,3542 euro per km afgelegd tussen 1 juli en 31 december 2020.

Wil je meer weten over de fiscaliteit van je wagen?

Voor meer informatie over het aftrekken van je autokosten als zelfstandige, kan je terecht bij je accountant. We helpen je graag verder.