Aftrekbare autokosten in je eenmanszaak: dit moet je weten

Rani Van Lysebeth
Fiscaal advies

Soort verplaatsing

Allereerst maak je een onderscheid tussen je verplaatsingen. De fiscale spelregels verschillen immers naargelang het type. Het gaat dan om de volgende drie soorten:

 1. Zuivere privé-verplaatsingen: kan je nooit fiscaal aftrekken.
 2. Verplaatsingen tussen je woonplaats en vaste plaats van tewerkstelling: zijn aftrekbaar ter waarde van 0,15 euro/km. Dit forfait dekt alle bijhorende kosten (met uitzondering van financierings- en telefoniekosten). Denk aan brandstof, verzekering, verkeersbelasting, onderhoud, pechbijstand, afschrijvingen, huur parkeergarage enz.
 3. Zuivere beroepsverplaatsingen: de inbreng wordt beperkt tot een bepaald percentage. Hier moet je dus je werkelijke kosten aantonen.
   

Werkelijke kosten of forfait aftrekken?

Op basis van je totale autokosten en de andere aangetoonde beroepskosten, bekijkt je boekhouder welke optie voor jou het voordeligst is. Een opfrissing nodig? In deze blog lees je meer over het onderscheid.

Aftrekbaarheid in personenbelasting

Eenmaal je je verplaatsingen correct hebt ingedeeld volgens de opdeling hierboven, bepaal je de aftrekbare som. 

De kosten van een wagen zijn voor jou aftrekbaar volgens een zogenaamde gramformule sinds 2020 (boekjaar dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020). Deze berekening houdt zowel rekening met de CO2-uitstoot van je wagen als het brandstoftype. Het aftrekbaar tarief wordt als volgt berekend: 120% - (0,5 x brandstofcoëfficiënt x CO2/km).

De brandstofcoëfficiënt verschilt naargelang het type wagen en bedraagt: 

 • 1 voor dieselwagens;
 • 0,95 voor benzinewagens;
 • 0,90 voor auto’s op aardgas < 12 fiscale Pk.

De fiscale aftrekbaarheid wordt trouwens begrensd afhankelijk van de uitstoot van je firmawagen: met een ondergrens van 50% en een bovengrens van 100%. Concreet betekent dit dat de 120%-aftrek voor zuiver elektrische wagens afgeschaft en vervangen wordt door een 100%-aftrek. Indien de wagen werd aangekocht, gerent of geleased vóór 1 januari 2018, bedraagt het minimum 75% tenzij de CO2-uitstoot 200 gram of meer bedraagt. Dan val je terug op 40%. Voor plug-in hybride wagens, die nog deels op brandstof rijden, gelden dan weer bijzondere regels.

Een voorbeeld: Jan Baets werkt als zelfstandig vertegenwoordiger en kocht in 2022 een nieuwe benzinewagen van 23.000 euro met een CO2-uitstoot van 100 gr/km. In 2022 kan hij deze kosten bewijzen: 

 • Aankoop auto: 23.000 euro (afschrijving op 5 jaar: 4.600 per jaar)
 • Benzinekosten: 1.350 euro
 • Onderhoudskosten: 750 euro
 • Verzekeringen: 600 euro
 • Verkeersbelasting: 200 euro
 • Aantal kilometers op jaarbasis: 18.000 (waarvan 12.000 km zuiver beroepsmatig)

Op basis van specifieke kenmerken van de auto en de gramformule bedraagt het aftrekpercentage:

120% - (0,5 x brandstofcoëfficiënt x CO2/km) = 120% - (0,5 x 0,95 x 100) = 72,50%.

Totaal autokosten Fiscaal aftrekbaar als werkelijke beroepskost
4.600 + 1.350 + 750 + 600 + 200 = 7.500 euro 7.500 x 12.000/18.000 x 72,50% = 3.625 euro

Vooruitblik

De kostenaftrek voor personenwagens aangeschaft (= koop, lease of renting) vanaf 1 juli 2023 zal uitdoven. De voormelde regels blijven van toepassing t.e.m. aanslagjaar 2025. Maar vanaf aanslagjaar 2026 wordt de aftrek afgebouwd:

 • in 2025: 0% tot max. 75%
 • in 2026: 0% tot max. 50%
 • in 2027: 0% tot max. 25%
 • in 2028: 0%

Voor personenwagens aangeschaft vanaf 2026 geldt er een aftrekverbod.

Ook de kostenaftrek van elektrische personenwagens daalt vanaf 2027 naargelang het jaar van aanschaffing.

Verder zullen de fossiele brandstofkosten van een hybride plug-in personenwagen aangeschaft vanaf 2023 voor maximaal 50% aftrekbaar zijn vanaf 2023 t.e.m. 2026.

Btw-aftrek

De btw is aftrekbaar op basis van het werkelijk beroepsmatig gebruik, met een maximum van 50% voor personenwagens:

> 50% beroepsmatige kilometers 50% btw-aftrek
50% beroepsmatige kilometers
< 50% beroepsmatige kilometers  < 50% btw-aftrek

Er zijn drie methoden om bij gemengd gebruik het privégebruik en het beroepsgebruik te bepalen:

 1. Rittenadministratie of ‘werkelijk professioneel gebruik’
 2. Semi-forfaitaire formule: het privégebruik = ((aantal km woon/werkverkeer * 2 * 200 + 6.000 km)/totaal aantal km per kalenderjaar)
 3. Het 35% forfait als beroepsmatige gedeelte

 

Wil je meer weten over de fiscaliteit van je wagen?

Voor meer informatie over het aftrekken van je autokosten als zelfstandige, kan je terecht bij je accountant. We helpen je graag verder.