Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Wanneer zijn geschenken en gratis goederen btw- en fiscaal aftrekbaar?

11 aug 17 Door Chantal Smits

Relatiegeschenken, reclameartikelen of gratis staaltjes: de meeste bedrijven delen wel al eens producten uit of geven geschenken aan goede zakenrelaties. Maar hoe zit dat nu weer met de btw en fiscale aftrek?

In de regel is de btw bij aankoop niet aftrekbaar, of moet die nadien herzien worden. Dat betekent dus een extra kost voor u als ondernemer. Toch zijn er een aantal gevallen waarbij de btw-aftrek uitzonderlijk toegestaan is. Die somde de btw-administratie eind mei 2017 op in een nieuwe circulaire. Een overzicht.

Gratis monsters of staaltjes

Wanneer u gratis staaltjes (cosmetica, voeding …) uitdeelt om de klant kennis te laten maken met de producten die u zelf produceert of verkoopt, behoudt u het recht op btw-aftrek bij aankoop of productie van de staaltjes.

Belangrijk hierbij is dat u de nodige bewijsstukken bewaart, zodat u bij een eventuele btw-controle kunt aantonen in welke context u de producten weggaf (zoals foto’s van het evenement of een ontvangstbewijs van de klant).

Voor zogenaamde sterke dranken zoals cognac, whisky, jenever en likeuren geldt dit echter niet. Op die producten moet u dus de btw-aftrek bij aankoop beperken of nadien corrigeren. 

Relatiegeschenken van geringe waarde

U behoudt het recht op btw-aftrek bij aankoop van relatiegeschenken, onder een aantal voorwaarden: 

  • Het geschenk moet voor uw zakenrelaties bestemd zijn.
  • De aankoopprijs is minder dan 50 euro, exclusief btw.
  • Het geschenk is geen reclameartikel (zie hierna).
  • Het gaat niet om tabaksproducten of geestrijke dranken.

Nieuw is dat de btw-administratie de aftrek slechts toestaat voor één relatiegeschenk per klant en per kalenderjaar.

Deelt u dus meerdere geschenken uit aan uw klanten doorheen het jaar, dan kunt u slechts voor één geschenk het recht op aftrek uitoefenen. Voor de rest moet u de nodige correcties doorvoeren.

Reclameartikelen

Deelt u bijvoorbeeld op een beurs balpennen, agenda’s of kalenders uit aan een breed publiek, en staat uw firmanaam of logo daar duidelijk op vermeld? Ook dan blijft de btw aftrekbaar. De artikelen moeten wel een bescheiden waarde hebben voor wie ze ontvangt. Bovendien mag het niet gaan om verbruiksgoederen, zoals wijn, chocolade of champagne: die vallen namelijk onder de regeling van ‘relatiegeschenken met geringe waarde’.

Gelegenheidsgeschenken voor het personeel of hun kinderen

Ook de geschenken die u occasioneel geeft aan uw medewerkers of hun kinderen, kunnen in aanmerking komen voor btw-aftrek. De voorwaarden hiervoor stemmen min of meer overeen met die van de relatiegeschenken: de aankoopprijs van elk geschenk moet lager zijn dan 50 euro (exclusief btw), slechts één geschenk per jaar per ontvanger komt in aanmerking voor aftrek, en tabak en geestrijke dranken vallen buiten deze regeling.

Opgelet, enkel de geschenken die u aan alle personeelsleden geeft of aan al hun kinderen (binnen een bepaalde leeftijdscategorie), komen in aanmerking voor btw-aftrek.

Schenkingen van goederen aan slachtoffers van een ramp en schenkingen van voedseloverschotten

Tot slot hoeft u de btw-aftrek niet te corrigeren als u goederen bestemd voor verkoop, in uitzonderlijke omstandigheden, schenkt aan slachtoffers van een ramp. Hetzelfde geldt voor voedseloverschotten aan erkende voedselbanken of lokale besturen (zoals een OCMW) bestemd voor behoeftige personen.

Wat met de fiscale aftrekbaarheid?

Relatiegeschenken kunt u voor 50% aftrekken. Voor gratis monsters of stalen van producten die u zelf produceert of verkoopt, en reclameartikelen (behalve verbruiksgoederen) geldt deze beperking niet.

Let wel op: als de kostprijs van de geschenken hoger is dan 125 euro, dan geldt er een ficheverplichting (u stelt een fiche 281.50 op naam van de verkrijger op). Is het voordeel belastbaar bij de verkrijger, dan is de kostprijs van het geschenk wel volledig aftrekbaar.

Ook voor directe belastingen is het belangrijk dat u de nodige bewijsstukken (facturen, uitnodigingen …) kunt voorleggen, en dat u het beroepskarakter kunt bewijzen.

Meer info over btw op geschenken, of btw-kwesties in het algemeen? Een SBB-adviseur in uw buurt helpt u snel verder.

Chantal

Chantal

productmanager accountancy en fiscaliteit

Schrijf u in op de sectornieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen.