Onze waarden 

Onze missie kan alleen slagen met de juiste bedrijfscultuur. Het letterwoord SPORT staat voor de waarden die we bij SBB hoog in het vaandel dragen, intern én extern. Het is de afkorting voor samenwerking, professionaliteit, ondernemerschap, respect en transparantie. 

Samenwerking 

Dossierbeheerder, consultant of adviseur: het zijn jobs die je onmogelijk alleen kan uitvoeren. Daarom hechten we bij SBB veel waarde aan samenwerking, met respect en in alle vertrouwen. 

Door een aangename werksfeer na te streven binnen elk individueel SBB-kantoor, versterken we onze teamspirit. Die bevordert niet alleen de hechte samenwerking tussen medewerkers, ook de kwaliteit van de klantenrelatie vaart er wel bij.

Maar er is meer: ook over de kantoorgrenzen heen delen we kennis en ervaring. Omdat we samen sterker staan en meer weten dan alleen. Daarnaast bieden onze centrale diensten en de directie ook alle nodige support om een hoogstaande dienstverlening mogelijk te maken. Door uniforme werkprocessen en -procedures uit te stippelen, bijvoorbeeld, of door de overlegcultuur verder te stimuleren. Maar ook door steun te bieden in uitdagende periodes. Samen vormen we één SBB.

Professionaliteit 

Hoogstaande kwaliteit en deskundigheid staan bovenaan onze prioriteitenlijst. We investeren dan ook continu in de kennis, competenties en vaardigheden van al onze medewerkers. Want alleen op die manier kunnen we onze klanten de juiste begeleiding bieden en proactief advies geven. En dat binnen een vertrouwensrelatie op lange termijn.

We handelen steeds binnen de krijtlijnen van de wetgeving en conform de deontologische regels van ons beroep. Onafhankelijkheid en discretie zijn hierbij een reflex: met financiële of persoonlijke gegevens die ons worden toevertrouwd, springen we confidentieel om. En we durven weerstand bieden aan eventuele druk of beïnvloeding wanneer die onze onafhankelijkheid of objectiviteit in gevaar dreigt te brengen. Kortom, we onthouden ons van elke handeling die het vertrouwen zou kunnen schaden en we dragen onze waardigheid en fierheid uit in al onze contacten.

Ondernemerschap 

Met onze passie voor zinvol, duurzaam en verantwoord ondernemen maken we het verschil. Bij SBB staat de ondernemer centraal. Wij zijn zowel coach als klankbord. Om bedrijven en organisaties vooruit te helpen, leggen we onze dienstverlening, processen en tools telkens opnieuw onder het vergrootglas. En we stimuleren ondernemingszin en engagement binnen de bedrijfsmuren door elke medewerker de nodige verantwoordelijkheid en flexibiliteit te geven.

Ondernemingszin gaat over veel meer dan alleen resultaten en harde cijfers. Binnen de langetermijnrelatie die we uitbouwen met onze klanten, houden we rekening met de veranderende economische realiteit. Daarbij hebben we ook oog voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een betere (leef)wereld is immers de verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Respect 

Omdat het verhaal van elke ondernemer uniek is, geven we altijd advies op maat. Met klanten, leveranciers, overheden en andere stakeholders streven we naar een relatie op lange termijn. Om deze ambitie te verwezenlijken, is het cruciaal dat alle medewerkers aan hetzelfde zeel trekken. Zij zijn immers de draaischijf van SBB. Maar ook elke SBB’er heeft zijn eigenheid en talenten die we erkennen en naar waarde schatten. 

Daarom tonen we respect voor elkaar, stellen we ons behulpzaam op en voeren we een open communicatie. Leidinggevenden stimuleren dan weer de interne kennisdeling en bieden iedereen de nodige ontwikkelingskansen. Met andere woorden: bij SBB behandelen we anderen zoals we zelf behandeld willen worden. Zodat iedereen zich goed in zijn vel voelt en zich voor de volle honderd procent kan inzetten.  

Transparantie  

Op alle niveaus binnen SBB streven we open, eerlijke en tijdige communicatie na. We bieden duidelijkheid over onze ambities en de manier waarop we die willen realiseren. Dat creëert een gevoel van samenhorigheid en bevordert de samenwerking. Daarom zetten we ook in op heldere rolomschrijvingen, duidelijke werkprocessen en een helder verloningsbeleid. 

Maar we dragen transparantie ook extern uit, onder meer door open en eerlijk te communiceren met klanten, prospecten en de markt. Zo geven we steeds een duidelijk beeld van wat onze dienstverlening kan betekenen en welk prijskaartje daaraan vasthangt. Tegelijk blijft vertrouwelijke en gevoelige informatie binnenskamers. Want niet alles moet gedeeld worden. Kortom: transparantie en vertrouwelijkheid gaan hand in hand bij SBB. 

Klaar om samen slim te ondernemen?