Couverture longue du sol: vrijwillige ecoregeling voor percelen in Wallonië

Amelie Grammen
Omgevingsadvies

In Wallonië is het mogelijk om in 2023 in te stappen in de vrijwillige ecoregeling ‘couverture longue du sol’, lange bedekking van de bodem. Bij deze maatregel wordt de ratio van de bodem die bedekt is tijdens de winterperiode (januari 2023 tot en met 15 februari 2023) op alle percelen van het bedrijf berekend. De volgende teelten worden meegenomen in deze berekening: wintergewassen, tijdelijk grasland, blijvend grasland, bouwland met vanggewassen en blijvende gewassen. 

Hoe wordt de steun voor deze ecoregeling berekend? 

Voor deze ecoregeling zijn er drie subsidiedrempels van toepassing (onder voorbehoud) die de mate van steun bepalen. Deze drempels worden bepaald door de verhouding graslanden ten opzichte van het totale areaal te berekenen. Wat valt er onder grasland in deze berekening: blijvend grasland, tijdelijk grasland, grasland dat bestemd is om blijvend te worden, hoogstamboomgaarden, percelen met klaver, rolklaver, luzerne, enzovoorts.

Voor de toegangsdrempel wordt een subsidie van 15 euro per ha voorzien over de hele oppervlakte van de exploitatie, voor de intermediaire drempel een subsidie van 30 euro per ha en voor de optimale drempel een subsidie van 45 euro per ha. 

Wat is de voorafgaande aangifte? 

Om van de ecoregeling te kunnen genieten in 2023, moet er dit najaar al een aangifte gedaan worden van de bedekking op één of meerdere van je percelen tussen 1 januari  en 15 februari 2023. Deze voorafgaande aangifte moet tussen 5 oktober en 15 december 2022 ingediend worden via een wijziging van de Waalse verzamelaanvraag in pac-on-web. 

Wie moet een voorafgaande aangifte indienen?

De landbouwers die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan deze ecoregeling en die een gewas zetten op hun percelen die tussen 1 januari 2023 en 15 februari 2023 aanwezig zal zijn, moeten een voorafgaande aangifte indienen.

Als je enkel graslanden aangegeven hebt in je Waalse verzamelaanvraag van 2022 en 2023, die de bodem bedekken van 1 januari 2023 tot en met 15 februari 2023, dan moet je geen voorafgaande verklaring indienen. Je moet enkel ervoor zorgen dat je Waalse verzamelaanvraag in 2023 tijding ingediend wordt. 

Wat moet je aangeven in de vooraangifte? 

Er wordt gevraagd om de gewassen aanwezig tussen 1 januari 2023 en 15 februari 2023 aan te geven. Wat wordt hiermee bedoeld? 

  • Vanggewassen die in najaar van 2022 zijn ingezaaid en nog tot 15 februari 2023 op het perceel blijven staan.
  • Percelen met in het najaar van 2022 wintergewassen op (wintertarwe, wintergerst, enzovoort).
  • Alle nieuwe teelten die tussen 1 januari 2023 en 15 februari 2023 de bodem bedekken en niet al verscheidene jaren bestaan.

De percelen en gewassen die in de Waalse verzamelaanvraag bij de aangifte van april-mei 2022 werden aangegeven en blijven staan in 2023, moeten geen voorafgaande aangifte doen. Bijvoorbeeld blijvend grasland, tijdelijk grasland, bufferstroken, blijvende teelten, percelen waarvoor de teeltcode dezelfde blijft. 

Waarom moet er een vooraangifte gedaan worden? 

Er moet een vooraangifte gedaan worden, opdat bij deelname aan deze ecoregeling een controle van de percelen gedaan kan worden tussen 1 januari 2023 en 15 februari 2023. 

Wat is de deadline voor het indienen van deze vooraangifte? 

Je dient de vooraangifte te doen voor 15 december 2022 via pac-on-web.

 

Heb je nog vragen?

Aarzel niet om contact op te nemen met je SBB-kantoor of je SBB-consulent. Wij helpen je graag verder.