Vrij beroep? Samen waken we over de gezondheid van je praktijk

Je zaak en vermogen in goede handen, ook voor de toekomst

In je carrière als vrije beroeper  heb je – verdiend – wel wat opgebouwd.  Indien je tijdens je leven niets onderneemt, zal je nalatenschap verdeeld worden volgens de gebruikelijke regels van het erfrecht. Dit kan leiden tot een hele reeks ongewenste effecten en betaling van onnodige schenk- of erfbelasting. Tijdig beginnen plannen is dus de boodschap, zeker wanneer je als vrije beroeper jouw vermogen binnen jouw praktijk opbouwt of investeringen plant in vastgoed.  Doe beroep op onze adviseurs successieplanning en vermijd dat deontologische voorschriften een stoorzender worden bij de overdracht van jouw vermogen naar de volgende generatie.

Objectief en glashelder advies

Als accountants dragen we deontologie en objectiviteit hoog in het vaandel. Dat geldt ook voor onze specialisten successieplanners. Ze verkopen bijvoorbeeld geen financiële producten of promoten geen vastgoedactiviteiten, maar begeleiden je wel met zeer veel deskundigheid doorheen belastingen, vennootschapsrecht, huwelijksvermogensrecht, erfrecht, deontologische voorschriften en andere aspecten die bij een nalatenschap komen kijken.  Zo werken we samen met u aan een regeling die u past als een maatpak.

Je kan bij onze successieplanners o.m. terecht voor:

 • analyse van de samenstelling je (huwelijks)vermogen 
 • opmaak huwelijkscontract en aanpassing huwelijksvermogensstelsel
 • opmaak samenlevingscontracten
 • begeleiding inzake notariële schenkingen, bank – of handgift
 • begeleiding inzake schenking (familiale) onderneming of vennootschap in lijn met eventuele deontologische voorschriften 
 • advies inzake familiale controletechnieken (oprichting maatschap, stichting, certificering van aandelen…)
 • begeleiding inzake opmaak erfovereenkomsten
 • begeleiding inzake de opmaak en inhoud van een eigenhandig testament
 • overkoepelend advies inzake voormelde planningstechnieken met concrete becijfering van optimalisatie erf- en/of schenkbelasting 
 • begeleiding inzake aangifte van nalatenschap en simulatie erfbelasting
 • begeleiding opmaak zorgvolmacht