Zomeruitstel voor btw-plichtigen: wat zijn de deadlines?

Rani Van Lysebeth
Fiscaal advies

Indiening van de btw-aangiften

De deadline om je btw-aangifte in te dienen wordt dus uitgesteld. Hieronder vind je een kort overzicht van de wijzigingen:

  Oorspronkelijke deadline Nieuwe deadline
Btw-aangifte juni 2023/ tweede kwartaal 2023 20 juli 2023 10 augustus 2023
Btw-aangifte juli 2023 21 augustus 2023 8 september 2023

Voor de btw-aangiften van augustus 2023 krijg je echter geen zomeruitstel. Deze moeten ten laatste op 20 september 2023 in orde zijn.

Ook uitstel voor de intracommunautaire opgaven

Voor de intracommunautaire opgaven gelden dezelfde nieuwe deadlines als voor de btw-aangiften. In de tabel hieronder vind je een overzicht:

  Oorspronkelijke deadline Nieuwe deadline
Btw-aangifte juni 2023/
tweede kwartaal 2023
20 juli 2023 10 augustus 2023
Btw-aangifte juli 2023 21 augustus 2023 8 september 2023


Wat met de verschuldigde btw?

Indien jij de staat btw moet (terug)betalen, dan krijg je geen betalingsuitstel. Voor de maand juni 2023 of het tweede kwartaal 2023 moet je de verschuldigde btw ten laatste op 20 juli 2023 betalen, voor de maand juli 2023 is dat ten laatste op 21 augustus 2023. Een eventueel btw-tegoed op je rekening-courant mag van de verschuldigde btw in aftrek genomen worden. 

Indien je btw-schuld niet tijdig wordt betaald, worden er normaal gezien laattijdigheidsintresten aangerekend van 0,8% per maand. Een dag te laat betaald, geldt voor een volledige maand.

Wat bij een btw-tegoed?

Wil je btw terugvragen, dan gelden de uitstellen niet en moet je de aangifte tijdig indienen. Indien je dit niet doet, wordt het btw-tegoed pas later terugbetaald. Dit geldt ook voor de btw-plichtigen die per maand btw mogen terugvragen. Dit zijn ofwel de starters die maandelijks hun btw-aangiften indienen ofwel degene die een vergunning maandelijkse teruggave hebben.

 

  Oorspronkelijke deadline
Btw-aangifte juni 2023/ tweede kwartaal 2023 20 juli 2023
Btw-aangifte juli 2023 21 augustus 2023

Let op. Dit uitstel geldt enkel bij de indiening van je periodieke btw-aangiften en intracommunautaire opgaven, niet voor de aangiften in het kader van de ‘One Stop Shop’ (OSS).

 

Heb je nog vragen over je btw-aangiften of intracommunautaire opgaven? Wij helpen je graag verder. 

Contacteer je SBB-adviseur