Zomeruitstel voor btw-plichtigen: wat zijn de deadlines?

Leslie Rottiers
Fiscaal advies

Indiening van de btw-aangiften

De deadline om je btw-aangifte in te dienen wordt dus uitgesteld. Hieronder vind je een kort overzicht van de wijzigingen:

  Oorspronkelijke deadline Nieuwe deadline
Btw-aangifte juni 2019 / tweede kwartaal 2019 22 juli 2019 9 augustus 2019
Btw-aangifte juli 2019 20 augustus 2019 10 september 2019


Voor de btw-aangiften van augustus 2019 krijg je echter geen zomeruitstel. Deze moeten ten laatste op 20 september 2019 in orde zijn.

Ook uitstel voor de intracommunautaire opgaven

Voor de intracommunautaire opgaven gelden dezelfde nieuwe deadlines als voor de btw-aangiften. In de tabel hieronder vind je een overzicht:

  Oorspronkelijke deadline Nieuwe deadline
Btw-aangifte juni 2019/
tweede kwartaal 2019
22 juli 2019 9 augustus 2019
Btw-aangifte juli 2019 20 augustus 2019 10 september 2019


Wat met de verschuldigde btw?

Indien jij de staat btw verschuldigd bent en btw moet terugbetalen, dan krijg je geen uitstel voor wat betreft de betaling. Voor de maand juni 2019 of het tweede kwartaal 2019 moet je de verschuldigde btw ten laatste op 22 juli 2019 betalen, voor de maand juli 2019 is dat ten laatste op 20 augustus 2019.

Breng je de betaling niet tijdig in orde? Dan betaal je met je tegoed op je rekening-courant. Indien je niet over voldoende saldo beschikt, worden er laattijdigheidsintresten aangerekend van 0,8% per maand. Een dag te laat betaald, geldt voor een volledige maand. 

In het kader van het zomeruitstel geldt een iets tolerantere regeling waarbij het kan volstaan het saldo van de vorige maand of vorig kwartaal te storten. Om te weten hoe dit precies in zijn werk gaat, neem je best contact op met je SBB-adviseur.

Wat bij een btw-tegoed?

Wil je btw terugvragen, dan dien je die aanvraag best wel tijdig in. Indien je dit niet doet, zal het btw-tegoed pas later terugbetaald worden.

Let op: dit uitstel geldt enkel bij de indiening van je periodieke btw-aangiften en intracommunautaire opgaven, niet voor de aangiften in het kader van de ‘Mini One Stop Shop’ (MOSS). 

 

Heb je nog vragen over je btw-aangiften of intracommunautaire opgaven? Contacteer je SBB-adviseur, hij of zij helpt je graag op weg!