EAG groenbedekkermengsel in landbouwstreken Polders & Duinen: zaai tijdig in!

Amelie Grammen
Omgevingsadvies

De groenbedekker die je in je verzamelaanvraag aangegeven hebt voor het EAG, moet voldoen aan verschillende algemene voorwaarden. Bekijk hier de handige checklist van het Departement Landbouw en Visserij met alle voorwaarden voor je EAG groenbedekker. Hier kan je ook de lijst met toegelaten soorten raadplegen. 

Kan ik mijn EAG mengsel ook inzetten als vanggewas? 

Heb je percelen in gebiedstype 2 of 3 en ben je niet vrijgesteld van de MAP 6-verplichtingen? Dan kan je de verplichtingen voor EAG en vanggewassen op die percelen combineren. Je moet dan wel het juiste mengsel aankopen. Volgens MAP 6 mag een vanggewas wel een mengsel zijn, als er maar geen vlinderbloemigen in zitten. Grasklaver is de enige uitzondering.  

Houd je groenbedekker en vanggewassen lang genoeg aan 

Je wordt verwacht je groenbedekker en vanggewassen lang genoeg aan te houden. De aanhoudingsdata voor vergroening en vanggewassen in de verschillende landbouwstreken zijn: 

  • Inzaaien voor 20 augustus en minstens aanhouden t.e.m. 15 oktober in Polders 
  • Inzaaien voor 1 oktober en minstens aanhouden t.e.m. 30 november in Leemstreek
  • Inzaaien voor 1 november en minstens aanhouden t.e.m. 31 januari in Zandleem- en andere streken

Aanpassingen in verzamelaanvraag nodig?

In je verzamelaanvraag vul je bij de nateelten de juiste codes van je mengsel of onderzaai in. Een overzicht van de verschillende codes die mogelijk zijn: 

  • Code 657: gras in onderzaai
  • Code 658: mengsel met één of meer vlinderbloemige groenbedekkers (telt niet mee als vanggewas)
  • Code 659: mengsel van niet-vlinderbloemige groenbedekkers
  • Code 661: vlinderbloemigen in onderzaai (telt niet mee als vanggewas)
  • Code 700: grasklaver 

Had je al nateeltcodes opgegeven? Dan kan je nog percelen en teeltcodes voor EAG wisselen of schrappen tot de uiterste inzaaidatum van 19 augustus (voor de Polders en Duinen). Vergeet bij een aanpassing niet om het EAG ook te activeren in het aparte EAG-scherm van het e-loket.  

Voor percelen in gebiedstype 2 en 3 moet je ook de inzaaiperiode van de MAP-vanggewassen in je verzamelaanvraag aanduiden. Je kunt kiezen voor de code VGV (inzaai uiterlijk 15 september) of de code VGM (inzaai na 15 september en uiterlijk 15 oktober). Zonder de aangifte van deze codes inzaaidatum telt het vanggewas niet mee in de realisatie van je doelareaal. Je hebt hiervoor de tijd tot 31 oktober. 

 

Meer weten?

Meer info over de EAG groenbedekkers van het Departement Landbouw en Visserij vind je hier. Contacteer je SBB-adviseur om beide regelgevingen te combineren en je dossier te optimaliseren.