Auteursrechten: kan jij als ondernemer nog genieten van het fiscaal gunstregime?

Het fiscaal regime van auteursrechten wijzigt sterk vanaf 1 januari 2023. Ontvang jij als bedrijfsleider een auteursrechtenvergoeding van jouw vennootschap? In dit artikel ontdek je wat deze hervorming voor jou inhoudt.

Fiscaal regime van auteursrechten

Ben je een marketeer, softwareontwikkelaar, kunstenaar, fotograaf, schrijver, designer … dan kan je jouw prestaties laten vergoeden via auteursrechten. Deze vergoedingen zijn roerende inkomsten die voordeliger worden belast dan beroepsinkomsten, meer bepaald aan 15% tot een maximumbedrag van 64.070 euro voor inkomstenjaar 2022 (70.220 euro voor inkomstenjaar 2023). Bovendien mag je van deze roerende inkomsten forfaitaire kosten aftrekken, waardoor de effectieve belastingdruk lager is dan 15%.

Hervorming

Vanaf 1 januari 2023 verandert dit fiscaal aantrekkelijke regime aanzienlijk. Het gunstregime werd volgens de minister te ruim toegepast, en zodoende tracht hij deze in te perken tot werkelijke artistieke en literaire activiteiten.

Wij sommen de krachtlijnen voor je op: 

  • De belastbare roerende inkomsten betreffen enkel nog de inkomsten uit de overdracht of licentie van auteursrechten en naburige rechten, zoals bepaald in boek XI, Titel 5 van het Wetboek Economisch Recht. De verwijzing naar titel 5 heeft tot gevolg dat software en databanken (opgenomen in titel 6 resp. 7 van boek XI WER) worden uitgesloten van het fiscale gunstregime.
  • De overdracht of licentie van de auteursrechten gebeurt door de auteur (of zijn erfgenamen) en moet betrekking hebben op originele werken van letterkunde of kunst of prestaties van uitvoerende kunstenaars. 
  • Als de auteur geen kunstwerkattest heeft, dan moeten zijn auteursrechten worden overgedragen aan een derde voor de mededeling aan het publiek, voor openbare uitvoering of opvoering, of voor reproductie. Met andere woorden, de derde moet de intentie hebben om het origineel werk te gaan exploiteren.

Voldoe je aan deze voorwaarden dan moet je vanaf 2023 rekening houden met een aantal financiële beperkingen voor jouw auteursrechtenvergoedingen:

  1. Het gemiddelde van jouw auteursrechtenvergoedingen van de voorgaande vier jaren is niet hoger dan het maximumbedrag van 70.220 euro (inkomstenjaar 2023).
  2. Als je werkt in opdracht van een opdrachtgever (bijvoorbeeld je eigen vennootschap), dan mag je auteursrechtenvergoeding maximaal 50% zijn van jouw totale verloning. In 2024 zal dat zelfs maximaal 40% zijn en in 2025 maximaal 30%. 
  3. Jouw jaarlijkse auteursrechtenvergoeding is een roerend inkomen tot maximaal 70.220 euro (inkomstenjaar 2023).

Overgangsregeling voor software en databanken

De auteursrechten op software en databanken vallen volgens de minister en voorbereidende werkzaamheden van de nieuwe wet, niet langer onder het fiscaal gunstregime. Bij wijze van overgangsregeling kan een softwareontwikkelaar de nieuwe regels nog één jaar toepassen. Maakte jij als softwareontwikkelaar in 2022 reeds gebruik van het (oud) fiscaal gunstregime voor auteursrechten, dan mag je de nieuwe regels nog één jaar toepassen tot 31 december 2023. Je moet dan ook rekening houden met voormelde financiële beperkingen. Maar let op, jouw jaarplafond voor 2023 wordt hier gehalveerd en bedraagt slechts 35.110 euro (i.p.v. 70.220 euro)!

Meer weten?

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen over de nieuwe wetgeving rond auteursrechten? Neem contact op met je SBB-adviseur. We helpen je graag op weg.