Wijziging regels slopen vanaf 1 juli 2022

De verplichting om een sloopopvolgingsplan op te stellen bestaat al langer. Voor omgevingsvergunningen aangevraagd vanaf 1 juli 2022 wordt ook de conform verklaring van dit plan door Tracimat en de tracering tijdens de sloop en ontmanteling verplicht.

Wanneer heb je een sloopopvolgingsplan nodig?

Als je een stal, loods of serre wil slopen, die groter is dan 100 m², heb je een omgevingsvergunning nodig. Als het gebouw een volume heeft van groter dan 1.000 m³, heb je ook een sloopopvolgingsplan nodig. Dit plan moet je samen met de vergunningsaanvraag indienen via het omgevingsloket. Als aanvrager van de omgevingsvergunning, moet je er over waken dat het sloopopvolgingsplan opgemaakt wordt. Dit plan maakt deel uit van het vergunningsaanvraagdossier. 

Wat is een sloopopvolgingsplan?

In het sloopopvolgingsplan worden alle materialen opgesomd die zullen vrijkomen tijdens de sloopwerken, waar ze te vinden zijn en in welke hoeveelheden. Het plan omvat ook een aantal algemene en werf specifieke aandachtspunten.

Welke zaken kan je terugvinden in het plan?

  • de identificatie van de sloopplaats,
  • een lijst met de afvalstoffen die zullen vrijkomen,
  • per afvalstof de benaming en bijhorende code uit het VLAREMA,
  • de vermoedelijke hoeveelheid uitgedrukt in m3 en in ton,
  • de locatie en verschijningsvorm van de afvalstoffen,
  • de wijze waarop de afvalstoffen, ingezameld, opgeslagen en afgevoerd zullen worden.

De aanwezigheid van asbest, is een belangrijk onderdeel van het plan

Op veel land- en tuinbouwbedrijven komt asbest voor. Denk maar aan gevel- en dakplaten, voederbakken of hokafscheidingen, dorpels, schoorstenen ... Asbest is een gevaarlijke afvalstof. De aanwezigheid van asbestverdachte materialen is dan ook een bijzonder belangrijk onderdeel van het plan. Indien er asbest aanwezig is moet dit immers op een gepaste wijze verwijderd worden. 

Wie mag een sloopopvolgingsplan opstellen?

Tracimat vzw is een erkende sloopbeheerorganisatie die sloopdeskundigen registreert. Deze treden als onafhankelijke deskundige op en kunnen een plan opstellen. De sloper die de afbraakwerken uitvoert, mag zelf niet het plan opstellen. 

Wat houdt het sloopopvolgingstraject in?

Het sloopopvolgingsplan moet je vanaf 1 juli verplicht indienen bij een sloopbeheersorganisatie (Tracimat) om het sloopopvolgingstraject te doorlopen. Dit traject start bij de conformiteitsverklaring van het sloopopvolgingsplan. Nadien worden er een aantal controlebezoeken uitgevoerd door de deskundige tijdens de afbraakfase. Van zodra de gevaarlijke afvalstoffen verwijderd zijn, moet de uitvoerder van de sloopwerken dit melden aan de deskundige. De deskundige voert na de verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen een controlebezoek uit en stelt een controleverslag op. Tot slot zal de sloper een sloopattest aanvragen als alle werken achter de rug zijn. 

Hulp nodig van een expert?

Ontdek wat onze milieuadviseurs voor jou kunnen betekenen. Of neem contact op met een SBB-adviseur in je buurt.

Meer informatie vind je op de website van Tracimat.

Jan Meykens
Jan Meykens
productmanager milieu