Wie komt in aanmerking voor de Vlaamse energiesteun?

Jeroen Kellers

Op haar zitting van 14 oktober 2022 besliste de Vlaamse Regering om ondernemingen die worden geconfronteerd met stijgende energiekosten ten gevolge van het conflict in Oekraïne financieel te ondersteunen. Deze steun moet gezonde ondernemingen continuïteit bieden en hen vrijwaren van een faillissement. Door de voorwaarden komt zeker niet elk bedrijf in aanmerking. Hieronder leggen we de belangrijkste principes uit. Op basis van de boekhoudkundige cijfers zal SBB de klanten die mogelijks in aanmerking komen aanschrijven.

Kom ik in aanmerking?

De steun is enkel mogelijk onder strikte voorwaarden. Zo moet je onder andere een operationeel verlies lijden in 2022. Het operationeel verlies van de onderneming is gedefinieerd als de negatieve inkomsten vóór aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie met uitzondering van éénmalige bijzondere waardeverminderingen (EBITDA). Klanten die een btw-boekhouding en/of pb-aangifte onder het barema-stelsel voeren komen dus niet in aanmerking. 

Aangezien alle cijfers eind november nog niet bekend zijn, zal deze berekening van het operationeel verlies een inschatting zijn. Het operationeel verlies zal pas kunnen geattesteerd worden na het verlopen van het vierde kwartaal 2022. Bij het indienen van de aanvraag moet je nog geen stavingstukken bezorgen, ook niet het attest. Dit attest zal je pas moeten voorleggen en opladen bij de uitbetalingsaanvraag. Enkel erkende accountants, gecertificeerde accountants en bedrijfsrevisoren zullen gemachtigd zijn om dit attest af te leveren. 

Daarnaast moet de onderneming bewijzen dat ze vóór de crisis voldoende gezond was. Enkel ondernemingen met in het vierde kwartaal 2022 meer dan een verdubbeling van hun prijzen voor gas en/of elektriciteit, ten opzichte van 2021, komen in aanmerking voor steun. Ze moeten bovendien in 2021 minstens € 7.500,00 aan kosten voor gas en/of elektriciteit in hun Vlaamse vestigingen hebben gehad. Daarnaast zijn er nog een aantal andere voorwaarden.

Hoogte van de steun wordt beperkt

Ook de hoogte van de steun is beperkt. Zoals al eerder geschreven komen enkel ondernemingen met in het vierde kwartaal 2022 meer dan een verdubbeling van hun prijzen voor gas en/of elektriciteit, ten opzichte van 2021 in aanmerking. Het volume van het verbruik van gas en elektriciteit van het vierde kwartaal 2022 wordt echter beperkt tot 70% van het maandelijks volume van het vierde kwartaal van 2021. Indien er na de verdubbeling met de beperking van volume nog steeds een meerkost is, wordt deze afhankelijk van het type bedrijf beperkt tot 25%, 30% of in uitzonderlijk geval 35%. Dit steunbedrag is dan ook nog beperkt tot 80% van het operationeel verlies.

Wanneer en hoe?

De steun kan aangevraagd worden via VLAIO vanaf eind november tot waarschijnlijk half december. Aangezien de tool momenteel nog in uitwerking is, kan de exacte datum nog niet worden bevestigd. Vermits er enkel een geschat operationeel verlies kan berekend worden, zal er een effectief resultaat worden opgevraagd in 2023. Een onderneming dient één enkele aanvraag in te dienen voor de gezamenlijke energiekosten van al haar vestigingen of bedrijfstakken.

Meer weten?

Door de bovenstaande voorwaarden en het relatief lage uitbetalingspercentage, vallen heel wat ondernemingen uit de boot. SBB zal de klanten die mogelijks in aanmerking komen aanschrijven om hun situatie te bekijken en indien nodig verder contact op te nemen met hun kantoor. Deze selectie is gebeurd op basis van de boekhoudkundige cijfers eind oktober. Als je verwacht dat je situatie de laatste twee maanden van dit jaar grondig zou wijzigingen waardoor je toch in aanmerking zou komen, gelieve dan je consulent te contacteren.

Gerelateerde blogs