Wie is eigenaar van de aandelen van je vennootschap als je gehuwd bent?

Als oprichter breng je geld, goederen of arbeid in je vennootschap in. In ruil hiervoor krijg je aandelen. Maar wie is nu eigenlijk de eigenaar van deze aandelen als je gehuwd bent? Om die vraag te beantwoorden, zijn het tijdstip van je huwelijk en het gekozen huwelijksstelsel van belang.

Waarom is dit belangrijk? 

Weten wie de eigenaar is van de aandelen is van belang in vele omstandigheden. Zo moet duidelijk zijn wie mag stemmen op de algemene vergadering met de aandelen. Bij schenking of verkoop ervan moet duidelijk zijn wie de schenker of verkoper is. In geval van echtscheiding moet je weten van wie de aandelen zijn, om ze te kunnen toebedelen.
 

1.    Vennootschap opgericht vóór het huwelijk 

Richt je een vennootschap op voordat je trouwt, dan zijn de aandelen volledig jouw eigendom. Je partner kan er dus geen aanspraak op maken. Dit geldt ook bij wettelijk of feitelijk samenwonen. Stap je later nog in het huwelijksbootje? De aandelen blijven jouw eigendom, tenzij anders bepaald in je huwelijkscontract. Bespreek dit goed met je vermogensplanner. 

2.    Vennootschap opgericht na het huwelijk

Wie de eigenaar van de aandelen is als je al gehuwd bent op het moment van oprichting, hangt af van het gekozen huwelijksstelsel. Er zijn er drie, elk met hun eigen werking: 

Wettelijk stelsel 

Als je geen keuze maakt, trouw je automatisch onder het wettelijk stelsel. In dit huwelijksstelsel bestaan er drie vermogens naast elkaar: jouw eigen vermogen, dat van je partner en het gemeenschappelijk vermogen. Bij de oprichting van je vennootschap is het cruciaal om te weten uit welk vermogen het geld van de inbreng komt. Dit bepaalt in welk vermogen de aandelen en bijbehorende rechten terechtkomen. 

Een aandeel bestaat uit twee componenten, enerzijds de lidmaatschapsrechten en anderzijds de vermogensrechten. De lidmaatschapsrechten bepalen wie de eigenaar is van de aandelen en wie mag stemmen op de algemene vergadering. De vermogensrechten bepalen wie recht heeft op dividenden en op het liquidatiesaldo bij ontbinding en vereffening van de vennootschap. Laat je goed informeren door een expert over deze verschillende mogelijkheden en de impact ervan op je specifieke situatie.

Stelsel van scheiding van goederen

 In dit stelsel zijn er twee afzonderlijke vermogens, één voor elke echtgenoot. Als oprichter kan je dus enkel eigen middelen inbrengen in je vennootschap. De aandelen behoren bijgevolg volledig tot je eigen vermogen. Je bezit ook alle rechten die aan de aandelen verbonden zijn. 

Stelsel van algehele gemeenschap 

In dit laatste stelsel is er maar één vermogen, dat volledig gemeenschappelijk is. De inbreng in de vennootschap komt voort uit dit vermogen. Als gevolg hiervan komen de aandelen en alle eraan verbonden rechten toe aan de huwgemeenschap, wat betekent dat ze van beide echtgenoten gezamenlijk zijn.

Aandelen verworven tijdens het huwelijk

De hierboven genoemde regels gelden ook voor de aandelen die je verwerft tijdens het huwelijk, bijvoorbeeld wanneer je een nieuwe inbreng doet in de vennootschap of wanneer je aandelen van een andere aandeelhouder overneemt.

Hoe stel je je aandelen veilig bij een huwelijk?