Wat moet je in de gaten houden bij de start van het nieuwe mestjaar?

sluit popup

Beste klant,

Naar aanleiding van de verstrengde coronamaatregelen hebben wij onze dienstverlening opnieuw bijgestuurd.

  • Onze kantoren werken met gesloten deuren. Je kan enkel mits afspraak naar kantoor komen.
  • Onze medewerkers blijven steeds bereikbaar via telefoon, Teams of mail.
  • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
  • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. Hier helpen we je graag verder.
  • Indien het gaat om een essentieel klantenbezoek dat niet digitaal georganiseerd kan worden, is een fysieke afspraak wel toegestaan, mits het respecteren van de nodige veiligheidsmaatregelen. Heb je een afspraak op kantoor of bij jou ter plaatse, dan word je vooraf geïnformeerd door je dossierbeheerder over de te respecteren hygiëne- en afstandsregels.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Jan Meykens
Omgevingsadvies

Neem jij ook deel aan onze webinars?

In februari organiseren we enkele webinars over de nieuwigheden in het mestjaar 2021. Interesse? Meer info en inschrijven kan via www.sbb.be/events.

 

Aanpassingen aan de mestaangifte

Nieuw bij het invullen van de mestaangifte is dat je ook de kunstmeststock op 01/01/2021 op jouw bedrijf moet opgeven. Dit is alvast de start van de invoering van het digitale kunstmestregister. Op basis van deze stock, de gegevens die je noteert in jouw aankoop- en gebruiksregister, is er een volledig overzicht van de kunstmesttoediening op jouw bedrijf.

Nieuwe gebiedstypes in 2021

Vanaf 2021 zijn er aangepaste gebiedstypes van toepassing. Dit kan voor jouw bedrijf betekenen dat er andere maatregelen van toepassing zijn: zo kan het zijn dat je bijvoorbeeld voor de eerste maal een verplichte oppervlakte vanggewassen moet realiseren. Via de bemestingsnormen 2020, die de Mestbank publiceerde midden december op haar loket (www.mestbankloket.be), kan je voor jouw percelen nagaan of er wijzigingen zijn in 2021.

AGR-GPS-app gebruiken in 2021

In 2021 is het gebruik van AGR-GPS-app verplicht voor alle transporten waarbij je vloeibare dierlijke mest met een burenregeling transporteert naar een afnemer met percelen in gebiedstype 2 of 3. Voorbeelden hiervan zijn de afzet naar percelen of naar de mestkelder. Gebruik van de app is ook verplicht bij afzet naar een perceel in gebiedstype 0 of 1 als de landbouwer die de mest ontvangt ook beschikt over percelen in gebiedstype 2 of 3.

Let op! In 2021 wijzigen de gebiedstypes. Dit kan er voor zorgen dat jezelf als afnemer of, als je de aanbieder bent, ook jouw afnemer voor de eerste maal percelen heeft in gebiedstype 2 of 3!

 

Mestkeuze wijzigen voor 15/02/2021

Vergeet niet jouw mestkeuze (analyse of forfait) te maken voor 15 februari of voor jouw eerste mesttransport moest dat vroeger zijn. Wijzig je niets dan loopt jouw mestkeuze van vorig jaar automatisch verder.

Aanvraag derogatie voor 15/02/2021

Zoals elk jaar moet je voor 15/02 een voormelding doen als je in 2021 derogatie wil toepassen. Een belangrijke wijziging in de derogatievoorwaarden is dat je voor 2021 op elk perceel de individuele norm voor dierlijke stikstof moet naleven. Je mag geen bedrijfsbenadering meer toepassen voor deze norm. Heb je bijvoorbeeld granen als derogatiebedrijf en bemest je die niet met dierlijke mest, kan je de vrije ruimte niet op andere percelen gebruiken.

Communicatie Mestbank doelareaal en gevolgen overschrijding nitraatresidu

In de loop van januari zal de Mestbank ook de rapporten opmaken van de nitraatresiducampagne 2020 en de eventuele gevolgen voor jouw bedrijf. Verder zal ze ook jouw rapport publiceren en of jouw doelareaal gehaald werd in 2020. Als je hiermee niet akkoord bent, kan je in bezwaar gaan.

Digitaal kunstmestregister

Bij de start van het nieuwe jaar loopt het digitale kunstmestregister wat vertraging op. De wetsaanpassing die hiervoor nodig is, werd nog niet definitief goedgekeurd. In afwachting daarvan moet je zelf wel steeds een eigen aankoop- en gebruiksregister bijhouden. 

Meer weten?

Heb je vragen over de wijzigingen in de mestwetgeving, neem contact op met je milieuadviseur. We helpen je graag op weg.